Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’assignatura Francès III té com a objectiu la continuació de l’aprenentatge del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a Llengües. Per tant, aquest curs permetrà a l'estudiant: - Dominar actes de comunicació oral i escrita en francès professional. - Adquirir nous coneixements sobre diferents aspectes del món turístic que li permetin millorar les seves habilitats comunicatives i professionals al respecte. - Descobrir el sector turístic, especialment el món del transport (semestre 1) i l'allotjament turístic (semestre 2) en francès. Els coneixements i les habilitats adquirits a l'aula permetran a l'alumne preparar-se per al Diploma de Francès Professional, Opció Turisme i Hostaleria-Càtering (Dfp-A2 / Dfp-B1) atorgat per la Cambra de Comerç i Indústria de París a Barcelona. Es posarà èmfasi en la pràctica professional de la llengua: amb un vocabulari específic (utilitzat en el context del turisme estudiat) i una gramàtica contextualitzada. Una àmplia varietat de documents sonors també es faran servir per il·lustrar les característiques essencials de les professions i sectors turístics estudiats. Pel que fa a les activitats desenvolupades, es prenguessin en compte les problemàtiques interculturals i la perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Stephanie Badey  / Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Stephanie Badey
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Stephanie Badey  / Arnaud Laygues
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Semestre 1. Les contenus de la formation se composent du Module 4 (Les transports, Sem1) et du Module 5 (L’hébergement, Sem2) du manuel de français sur objectifs spécifiques le “Français en contexte-Tourisme” paru aux éditions Maisons des langues. Semestre 1 / Les transports touristiques (FEC-Module 4) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Le transport aérien : - Faire la connaissance du personnel au sol et connaître les zones aéroportuaires. - Faire l’expérience d’un enregistrement. - Savoir-faire des annonces en aéroport. - Répondre de manière appropriée à des situations courantes. - Donner les consignes de sécurité à bord. La location de véhicule : - Remplir un formulaire de réservation de véhicule. - Remplir un formulaire d’état de véhicule lors de la restitution. - Mener des dialogues de réservation et de restitution de véhicule. Le transport ferroviaire et les aléas des transports : - Comprendre des annonces de perturbation de trafic et pouvoir informer les passagers. - Répondre aux réclamations des passagers. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX SEMESTRE 1 : FEC MODULE 4 / LES TRANSPORTS MODULE 4 - CONTEXTE 1 : UNE JOURNÉE À L’AÉROPORT 1. Contenus lexicaux - Les tâches et attributions de l’agent d’escale. - Les différents espaces et services d’un terminal d’aéroport. - Les questions fréquemment posées par les voyageurs dans un terminal. 2. Contenus grammaticaux - Les pronoms compléments directs et indirects. - La place des pronoms (normale et avec un infinitif). MODULE 4 - CONTEXTE 2 : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 1. contenus lexicaux - Les annonces dans un terminal d’aéroport. - Les consignes de sécurité à bord. - Les interdictions et les recommandations. 2. contenus grammaticaux - La négation de l’impératif et de l’infinitif. MODULE 4 - CONTEXTE 3 : BONNE ROUTE ! 1. Contenus lexicaux - Les parties d’un véhicule. - Les formulaires de réservation d’un véhicule. 2. Contenus grammaticaux - Les différents types d’interrogations. MODULE 4 - CONTEXTE 4 : J’AI RATÉ MA CORRESPONDANCE ! 1. Contenus lexicaux - Le transport ferroviaire et ses perturbations. - Les expressions de mécontentement. - La formulation d’excuses et les réparations. 2. Contenus grammaticaux - Les connecteurs de cause et de conséquence. VIDÉO – Transport ferroviaire

2. Semestre 2 / Les hébergements touristiques (FEC-Module 5) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français III, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Semestre 2 / L’hébergement touristique (FEC-Module 5) L’hôtel : - Connaître le métier de réceptionniste. - Répondre aux questions d’un client sur les caractéristiques d’un hôtel. - Pouvoir rédiger une présentation sur différents types d’hébergements. - Mener un entretien de check-in. - Répondre aux critiques et plaintes des clients. - Mener un entretien de check-out. L’hôtellerie de plein-air : - Décrire le camping, ses équipements et ses services. - Répondre et conseiller un client au téléphone. - Savoir faire un état des lieux de sortie d’un hébergement. La croisière : - Gérer des questions de croisiéristes. - Orienter le croisiériste sur le bateau. - Connaître les professionnels et les activités de la croisière. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX MODULE 5- CONTEXTE 1 : UN ACCUEIL TROIS ÉTOILES 1. Objectifs lexicaux - Les tâches à l’hôtel. - Les caractéristiques, prestations et équipements d’un hôtel. - Les différents types d’hébergements. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation. - Les pronoms relatifs où et dont. MODULE 5 - CONTEXTE 2 : TOUT S’EST BIEN PASSÉ ? 1. Objectifs lexicaux - Les adjectifs pour évaluer un hôtel. - L’intérieur des chambres. - Les réclamations. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation - L’imparfait MODULE 5 CONTEXTE 3 : L’hôtellerie de plein-air 1. Objectifs lexicaux - Les prestations et équipements du camping. - Les activités de plein-air. - Les meubles et les objets du mobil home. 2. Objectifs grammaticaux - Les pronoms compléments y et en. MODULE 5 - CONTEXTE 4 : Un véritable hôtel flottant ! 1. Objectifs lexicaux - Questions-réponses autour des croisières. - Plan et équipements du bateau de croisière. - Les professionnels et les animations à bord. 2. Objectifs grammaticaux - Les temps du récit au passé : l’alternance entre passé composé et imparfait. VIDEO – Hébergements

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 1,00 0 0 1,00
Elaboració individual de treballs 2,00 1,00 0 3,00
Exposició dels estudiants 1,50 2,50 0 4,00
Lectura / comentari de textos 0 2,50 0 2,50
Prova d'avaluació 6,00 11,50 0 17,50
Resolució d'exercicis 10,00 9,50 0 19,50
Sessió expositiva 6,00 0 0 6,00
Sessió participativa 14,50 0 0 14,50
Visionat/audició de documents 7,00 0 0 7,00
Total 48,00 27,00 0 75

Bibliografia

 • LAYGUES Arnaud, COLL Andreu (2014). Le français en contexte. Tourisme. Éditions Maison des Langues-Difusión.
 • LAMARCHE, Léo (2008). Lucas sur la route. Hachette.
 • AKYÜZ, Anne (2016). FOCUS - Grammaire du français. Hachette FLE.
 • Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française (2005). , Ed.Robert.
 • Diccionario compact ó pocket Larousse - français -espagnol - Catalán-francés (2005). Larousse.
 • G. Capelle- J.L. Trévot (2005). Gramática básica de la lengua francesa . Sociedad general española de librería S.A.
 • E. Bérard- C. Lavenne (2005). Grammaire utile du Français - modes d´emploi. Hatier/Didier.
 • E. Sinejols (2010). Entraînez-vous- niveau A2 - . Clé Internationale.
 • E. Sinejols (2010). Entraînez-vous- niveau B1 . Clé Internationale.
 • M. Grégoire (2010). Grammaire progressive du français avec 400 exercices . Clé Internationale..
 • D. Abry.- M.L. Chalaron- J. Van Eibergen (2005). Présent, Passé, Futur- Grammaire des premiers temps, . Pug /Flem.
 • Edith Wolf (2005). Nathan Conjugaison . Nathan.
 • Nouveau Bécherelle - L´Art de conjuguer - Dictionnaire de 1200 Verbes (2008). SGEL.
 • Lucile Charliac - A.C. Motron (2005). Phonétique Progressive du Français avec 600 exercices . Clé Internationale..
 • MªC. Cruz Alonso, P.Gutierrz, L. Laffargue, N.Morère (1996). Eurotourisme. Centro de Estudios Ramón Areces .
 • M.Danilo, J.L. Penfornis (1993). Le Français de la communication professionnelle. Clé International.
 • M. Dany (1980). Le Français et la profession.L'Hôtellerie et le Tourisme. Hachette.
 • S.Truscott, M. Mitchell, B.Tauzin, C. Pruvot (1994). Le Français à grande vitesse. Hachette FLE.
 • Le point. Recuperat , a http://lepointdufle.net

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
SEMESTRE 1 Prova d’avaluació
Test 1
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 10 No
SEMESTRE 1 Elaboració de treballs Écrit 1
Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 5 No
SEMESTRE 1 Exposició dels estudiants Oral 1
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 7,5 No
SEMESTRE 1 Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 10 No
SEMESTRE 1 Exposició dels estudiants PARTIEL ORAL I En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 10 No
Altre / Présence Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 5 No
SEMESTRE 2 Prova d’avaluació Test 2 Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 10 No
SEMESTRE 2 Elaboració de treballs Écrit 2
Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. 5 No
SEMESTRE 2 Exposició dels estudiants Oral 2 En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 7,5 No
SEMESTRE 2 Prova d’avaluació
PARTIEL ÉCRIT II
Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 10 No
SEMESTRE 2 Prova d’avaluació
PARTIEL ORAL II
En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. 10 No
SEMESTRE 2 Lectura de textos Lecture roman Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 5 No
Altre / Présence Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0. 5 No

Qualificació

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A. Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absències = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test/Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

- Quadrimestre 1:
Test compétentiel 1 : 10%
Travail Écrit compétentiel 1 : 5%
Expression Orale compétentielle 1 : 7.5%
Partiel écrit compétentiel 1 : 10%
Partiel oral compétentiel 1: 10%
Assistance aux sessions : 5%

- Quadrimestre 2:
Test compétentiel 2 : 10%
Travail Écrit compétentiel 2 : 5%
Expression Orale compétentielle 2 : 7.5%
Partiel écrit compétentiel 2 : 10%
Partiel oral compétentiel 2 : 10%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació contínua tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex: baixa mèdica):

1. Partiel écrit compétentiel : 50%
2. Partiel oral compétentiel : 40%
3. Test de lecture : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

D'acord amb el Reglament de Centre, el Departament d'Idiomes avaluarà amb un 0 a l'estudiant que sigui detectat copiant per primera vegada i, que en cas que passi una segona vegada, aquest alumne anirà directament a avaluació final. Els intents de frau són considerats com a frau.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
1. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

2. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Dra. Florence Detry
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Dr. Arnaud Laygues
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle).
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Dra. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com

Dr. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com

El departament de francès aconsella als participants aprofitar qualsevol ocasió per practicar l'idioma, no només en les sessions presencials de classe, sinó també en els moments de tutoria i en els correus electrònics dirigits als professors.

Observacions

Per a la bona marxa dels cursos i per mantenir un ambient propici per a l’aprenentatge, l’estudiant es compromet a respectar els estàndards de comportament exigits a nivell universitari:
- Arribar a l’hora actual.
- Quedar-se fins al final de la sessió.
- No utilitzar ni consultar el telèfon sense cap motiu motivat pel curs (cerca de vocabulari ...).
Es recorda que l’honestedat és la primera qualitat d’un professional.
L’estudiant ha d’adoptar una actitud respectuosa amb els altres i voluntària en el seu aprenentatge i això per poder progressar en les millors condicions.

Assignatures recomanades

 • Francès I
 • Francès II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les activitats adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 4 competències previstes, és a dir: Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera (4), Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació (9), Comunicar-se oralment i per escrit (17), Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics (21).

En el cas de l’ensenyament no presencial, totes les activitats amb docència se realitzaran en línia:

- Amb professor virtual (APV): 48h
- Sense professor (SP): 27h

QUADRIMESTRE 1
Classes expositives: APV: 6h + SP: 0h
Classes participatives: APV: 6h + SP: 0h
Resolució exercicis: APV: 4h + SP: 5h
Audició de documents: APV: 3h + SP: 0h
Prova d’avaluació Test 1: APV: 2,5h + SP: 2,5h
Elaboració de treballs Écrit 1: APV: 1h + SP: 0h
Exposició dels estudiants Oral 1: APV: 0,5h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I: APV: 0h + SP:3h
Exposició dels estudiants PARTIEL ORAL I: APV: 0,5h + SP: 0,5h
Présence /Altre : APV: 0,5h + SP: 0h

QUADRIMESTRE 2
Classes participatives: APV: 8,5h + SP: 0h
Resolució exercicis: APV: 6h + SP:4,5h
Audició de documents: APV: 4h + 0h
Prova d’avaluació Test 2: APV: 3h + SP: 2,5h
Elaboració de treballs Écrit 2: APV: 1h + SP: 1h
Exposició dels estudiants Oral 2: APV: 0,5h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT II: APV: 0h + SP: 3h
Prova d’avaluació PARTIEL ORAL II: APV: 0,5h + SP: 0,5h
Lectura novel·la: APV: 0h + SP: 2,5h
Altre / Présence: APV: 0,5h + SP: 0h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. Semestre 1. Les contenus de la formation se composent du Module 4 (Les transports, Sem1) et du Module 5 (L’hébergement, Sem2) du manuel de français sur objectifs spécifiques le “Français en contexte-Tourisme” paru aux éditions Maisons des langues. Semestre 1 / Les transports touristiques (FEC-Module 4) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Le transport aérien : - Faire la connaissance du personnel au sol et connaître les zones aéroportuaires. - Faire l’expérience d’un enregistrement. - Savoir-faire des annonces en aéroport. - Répondre de manière appropriée à des situations courantes. - Donner les consignes de sécurité à bord. La location de véhicule : - Remplir un formulaire de réservation de véhicule. - Remplir un formulaire d’état de véhicule lors de la restitution. - Mener des dialogues de réservation et de restitution de véhicule. Le transport ferroviaire et les aléas des transports : - Comprendre des annonces de perturbation de trafic et pouvoir informer les passagers. - Répondre aux réclamations des passagers. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX SEMESTRE 1 : FEC MODULE 4 / LES TRANSPORTS MODULE 4 - CONTEXTE 1 : UNE JOURNÉE À L’AÉROPORT 1. Contenus lexicaux - Les tâches et attributions de l’agent d’escale. - Les différents espaces et services d’un terminal d’aéroport. - Les questions fréquemment posées par les voyageurs dans un terminal. 2. Contenus grammaticaux - Les pronoms compléments directs et indirects. - La place des pronoms (normale et avec un infinitif). MODULE 4 - CONTEXTE 2 : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 1. contenus lexicaux - Les annonces dans un terminal d’aéroport. - Les consignes de sécurité à bord. - Les interdictions et les recommandations. 2. contenus grammaticaux - La négation de l’impératif et de l’infinitif. MODULE 4 - CONTEXTE 3 : BONNE ROUTE ! 1. Contenus lexicaux - Les parties d’un véhicule. - Les formulaires de réservation d’un véhicule. 2. Contenus grammaticaux - Les différents types d’interrogations. MODULE 4 - CONTEXTE 4 : J’AI RATÉ MA CORRESPONDANCE ! 1. Contenus lexicaux - Le transport ferroviaire et ses perturbations. - Les expressions de mécontentement. - La formulation d’excuses et les réparations. 2. Contenus grammaticaux - Les connecteurs de cause et de conséquence. VIDÉO – Transport ferroviaire.

QUADRIMESTRE 2 :
2. Semestre 2 / Les hébergements touristiques (FEC-Module 5) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Semestre 2 / L’hébergement touristique (FEC-Module 5) L’hôtel : - Connaître le métier de réceptionniste. - Répondre aux questions d’un client sur les caractéristiques d’un hôtel. - Pouvoir rédiger une présentation sur différents types d’hébergements. - Mener un entretien de check-in. - Répondre aux critiques et plaintes des clients. - Mener un entretien de check-out. L’hôtellerie de plein-air : - Décrire le camping, ses équipements et ses services. - Répondre et conseiller un client au téléphone. - Savoir faire un état des lieux de sortie d’un hébergement. La croisière : - Gérer des questions de croisiéristes. - Orienter le croisiériste sur le bateau. - Connaître les professionnels et les activités de la croisière. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX MODULE 5- CONTEXTE 1 : UN ACCUEIL TROIS ÉTOILES 1. Objectifs lexicaux - Les tâches à l’hôtel. - Les caractéristiques, prestations et équipements d’un hôtel. - Les différents types d’hébergements. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation. - Les pronoms relatifs où et dont. MODULE 5 - CONTEXTE 2 : TOUT S’EST BIEN PASSÉ ? 1. Objectifs lexicaux - Les adjectifs pour évaluer un hôtel. - L’intérieur des chambres. - Les réclamations. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation - L’imparfait MODULE 5 CONTEXTE 3 : L’hôtellerie de plein-air 1. Objectifs lexicaux - Les prestations et équipements du camping. - Les activites de plein-air. - Les meubles et les objets du mobil home. 2. Objectifs grammaticaux - Les pronoms compléments y et en. MODULE 5 - CONTEXTE 4 : Un véritable hôtel flottant ! 1. Objectifs lexicaux - Questions-réponses autour des croisières. - Plan et équipements du bateau de croisière. - Les professionnels et les animations a bord. 2. Objectifs grammaticaux - Les temps du récit au passé : l’alternance entre passé composé et imparfait. VIDEO – Les hébergements

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les activitats adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 4 competències previstes, és a dir: Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera (4), Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació (9), Comunicar-se oralment i per escrit (17), Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics (21).

La meitat de les activitats es realitzaran en línia i la meitat es realitzaran de forma presencial respectant els estàndards de distància sanitària:

- Amb professor presencial (APP): 24h
- Amb professor virtual (APV): 24h
- Sense professor (SP): 27h

QUADRIMESTRE 1
Classes expositives: APP: 3h + APV: 3h + SP: 0h
Classes participatives: APP: 3h + APV: 3h + SP: 0h
Resolució exercicis: APP: 2h + APV: 2h + SP: 5h
Audició de documents: APP: 1,5h + APV: 1,5h + SP: 0h
Prova d’avaluació Test 1: APP: 1,25h + APV: 1,25h + SP: 2,5h
Elaboració de treballs Écrit 1: APP: 0,5h + APV: 0,5h + SP: 0h
Exposició dels estudiants Oral 1: APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I: APP: 0h + APV: 0h + SP:3h
Exposició dels estudiants PARTIEL ORAL I: APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 0,5h
Présence /Altre : APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 0h

QUADRIMESTRE 2
Classes participatives: APP: 4,25h + APV: 4,25h + SP: 0h
Resolució exercicis: APP: 3h + APV:3h + SP:4,5h
Audició de documents: APP: 2h + APV:2h + 0h
Prova d’avaluació Test 2: APP: 1,5h + APV: 1,5h + SP: 2,5h
Elaboració de treballs Écrit 2: APP: 0,5h + APV: 0,5h + SP: 1h
Exposició dels estudiants Oral 2: APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT II: APP: 0h + APV:0h + SP: 3h
Prova d’avaluació PARTIEL ORAL II: APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 0,5h
Lectura novel·la: APP: 0h + APV: 0h + SP: 2,5h
Altre / Présence: APP: 0,25h + APV: 0,25h + SP: 0h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. Semestre 1. Les contenus de la formation se composent du Module 4 (Les transports, Sem1) et du Module 5 (L’hébergement, Sem2) du manuel de français sur objectifs spécifiques le “Français en contexte-Tourisme” paru aux éditions Maisons des langues. Semestre 1 / Les transports touristiques (FEC-Module 4) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Le transport aérien : - Faire la connaissance du personnel au sol et connaître les zones aéroportuaires. - Faire l’expérience d’un enregistrement. - Savoir-faire des annonces en aéroport. - Répondre de manière appropriée à des situations courantes. - Donner les consignes de sécurité à bord. La location de véhicule : - Remplir un formulaire de réservation de véhicule. - Remplir un formulaire d’état de véhicule lors de la restitution. - Mener des dialogues de réservation et de restitution de véhicule. Le transport ferroviaire et les aléas des transports : - Comprendre des annonces de perturbation de trafic et pouvoir informer les passagers. - Répondre aux réclamations des passagers. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX SEMESTRE 1 : FEC MODULE 4 / LES TRANSPORTS MODULE 4 - CONTEXTE 1 : UNE JOURNÉE À L’AÉROPORT 1. Contenus lexicaux - Les tâches et attributions de l’agent d’escale. - Les différents espaces et services d’un terminal d’aéroport. - Les questions fréquemment posées par les voyageurs dans un terminal. 2. Contenus grammaticaux - Les pronoms compléments directs et indirects. - La place des pronoms (normale et avec un infinitif). MODULE 4 - CONTEXTE 2 : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 1. contenus lexicaux - Les annonces dans un terminal d’aéroport. - Les consignes de sécurité à bord. - Les interdictions et les recommandations. 2. contenus grammaticaux - La négation de l’impératif et de l’infinitif. MODULE 4 - CONTEXTE 3 : BONNE ROUTE ! 1. Contenus lexicaux - Les parties d’un véhicule. - Les formulaires de réservation d’un véhicule. 2. Contenus grammaticaux - Les différents types d’interrogations. MODULE 4 - CONTEXTE 4 : J’AI RATÉ MA CORRESPONDANCE ! 1. Contenus lexicaux - Le transport ferroviaire et ses perturbations. - Les expressions de mécontentement. - La formulation d’excuses et les réparations. 2. Contenus grammaticaux - Les connecteurs de cause et de conséquence. VIDÉO – Transport ferroviaire

QUADRIMESTRE 2 :
2. Semestre 2 / Les hébergements touristiques (FEC-Module 5) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Semestre 2 / L’hébergement touristique (FEC-Module 5) L’hôtel : - Connaître le métier de réceptionniste. - Répondre aux questions d’un client sur les caractéristiques d’un hôtel. - Pouvoir rédiger une présentation sur différents types d’hébergements. - Mener un entretien de check-in. - Répondre aux critiques et plaintes des clients. - Mener un entretien de check-out. L’hôtellerie de plein-air : - Décrire le camping, ses équipements et ses services. - Répondre et conseiller un client au téléphone. - Savoir faire un état des lieux de sortie d’un hébergement. La croisière : - Gérer des questions de croisiéristes. - Orienter le croisiériste sur le bateau. - Connaître les professionnels et les activités de la croisière. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX MODULE 5- CONTEXTE 1 : UN ACCUEIL TROIS ÉTOILES 1. Objectifs lexicaux - Les tâches à l’hôtel. - Les caractéristiques, prestations et équipements d’un hôtel. - Les différents types d’hébergements. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation. - Les pronoms relatifs où et dont. MODULE 5 - CONTEXTE 2 : TOUT S’EST BIEN PASSÉ ? 1. Objectifs lexicaux - Les adjectifs pour évaluer un hôtel. - L’intérieur des chambres. - Les réclamations. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation - L’imparfait MODULE 5 CONTEXTE 3 : L’hôtellerie de plein-air 1. Objectifs lexicaux - Les prestations et équipements du camping. - Les activites de plein-air. - Les meubles et les objets du mobil home. 2. Objectifs grammaticaux - Les pronoms compléments y et en. MODULE 5 - CONTEXTE 4 : Un véritable hôtel flottant ! 1. Objectifs lexicaux - Questions-réponses autour des croisières. - Plan et équipements du bateau de croisière. - Les professionnels et les animations a bord. 2. Objectifs grammaticaux - Les temps du récit au passé : l’alternance entre passé composé et imparfait. VIDEO – Les hébergements

Escenari 3: Modalitat presencial

Les activitats adaptades a la docència presencial desenvolupen les 4 competències previstes, és a dir: Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera (4), Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació (9), Comunicar-se oralment i per escrit (17), Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics (21).

Totes les activitats es realitzaran de forma presencial amb el professor:

- Amb professor presencial (APP): 48h
- Sense professor (SP): 27h

QUADRIMESTRE 1
Classes expositives: APP: 6h + SP: 0h
Classes participatives: APP: 6h + SP: 0h
Resolució exercicis: APP: 4h + SP: 5h
Audició de documents: APP: 3h + SP: 0h
Prova d’avaluació Test 1: APP: 2,5h + SP: 2,5h
Elaboració de treballs Écrit 1: APP: 1h + SP: 0h
Exposició dels estudiants Oral 1: APP: 0,5h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT I: APP: 0h + SP:3h
Exposició dels estudiants PARTIEL ORAL I: APP: 0,5h + SP: 0,5h
Présence /Altre : APP: 0,5h + SP: 0h

QUADRIMESTRE 2
Classes participatives: APP: 8,5h + SP: 0h
Resolució exercicis: APP: 6h + SP:4,5h
Audició de documents: APP: 4h + 0h
Prova d’avaluació Test 2: APP: 3h + SP: 2,5h
Elaboració de treballs Écrit 2: APP: 1h + SP: 1h
Exposició dels estudiants Oral 2: APP: 0,5h + SP: 1h
Prova d’avaluació PARTIEL ÉCRIT II: APP: 0h + SP: 3h
Prova d’avaluació PARTIEL ORAL II: APP: 0,5h + SP: 0,5h
Lectura novel·la: APP: 0h + SP: 2,5h
Altre / Présence: APP: 0,5h + SP: 0h

Les activitats realitzades durant el curs permeten adquirir les habilitats relacionades amb els continguts didàctics següents:

QUADRIMESTRE 1 :
1. Semestre 1. Les contenus de la formation se composent du Module 4 (Les transports, Sem1) et du Module 5 (L’hébergement, Sem2) du manuel de français sur objectifs spécifiques le “Français en contexte-Tourisme” paru aux éditions Maisons des langues. Semestre 1 / Les transports touristiques (FEC-Module 4) A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Le transport aérien : - Faire la connaissance du personnel au sol et connaître les zones aéroportuaires. - Faire l’expérience d’un enregistrement. - Savoir-faire des annonces en aéroport. - Répondre de manière appropriée à des situations courantes. - Donner les consignes de sécurité à bord. La location de véhicule : - Remplir un formulaire de réservation de véhicule. - Remplir un formulaire d’état de véhicule lors de la restitution. - Mener des dialogues de réservation et de restitution de véhicule. Le transport ferroviaire et les aléas des transports : - Comprendre des annonces de perturbation de trafic et pouvoir informer les passagers. - Répondre aux réclamations des passagers. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX SEMESTRE 1 : FEC MODULE 4 / LES TRANSPORTS MODULE 4 - CONTEXTE 1 : UNE JOURNÉE À L’AÉROPORT 1. Contenus lexicaux - Les tâches et attributions de l’agent d’escale. - Les différents espaces et services d’un terminal d’aéroport. - Les questions fréquemment posées par les voyageurs dans un terminal. 2. Contenus grammaticaux - Les pronoms compléments directs et indirects. - La place des pronoms (normale et avec un infinitif). MODULE 4 - CONTEXTE 2 : EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 1. contenus lexicaux - Les annonces dans un terminal d’aéroport. - Les consignes de sécurité à bord. - Les interdictions et les recommandations. 2. contenus grammaticaux - La négation de l’impératif et de l’infinitif. MODULE 4 - CONTEXTE 3 : BONNE ROUTE ! 1. Contenus lexicaux - Les parties d’un véhicule. - Les formulaires de réservation d’un véhicule. 2. Contenus grammaticaux - Les différents types d’interrogations. MODULE 4 - CONTEXTE 4 : J’AI RATÉ MA CORRESPONDANCE ! 1. Contenus lexicaux - Le transport ferroviaire et ses perturbations. - Les expressions de mécontentement. - La formulation d’excuses et les réparations. 2. Contenus grammaticaux - Les connecteurs de cause et de conséquence. VIDÉO – Transport ferroviaire

QUADRIMESTRE 2 :
2. Semestre 2 / Les hébergements touristiques (FEC-Module 5). A. CONTENUS PROFESSIONNELS : À la fin du cours de français II, l’étudiant devra être capable d’interagir et de pouvoir atteindre les objectifs professionnels suivants : Semestre 2 / L’hébergement touristique (FEC-Module 5) L’hôtel : - Connaître le métier de réceptionniste. - Répondre aux questions d’un client sur les caractéristiques d’un hôtel. - Pouvoir rédiger une présentation sur différents types d’hébergements. - Mener un entretien de check-in. - Répondre aux critiques et plaintes des clients. - Mener un entretien de check-out. L’hôtellerie de plein-air : - Décrire le camping, ses équipements et ses services. - Répondre et conseiller un client au téléphone. - Savoir faire un état des lieux de sortie d’un hébergement. La croisière : - Gérer des questions de croisiéristes. - Orienter le croisiériste sur le bateau. - Connaître les professionnels et les activités de la croisière. B. CONTENUS LEXICAUX ET GRAMMATICAUX MODULE 5- CONTEXTE 1 : UN ACCUEIL TROIS ÉTOILES 1. Objectifs lexicaux - Les tâches à l’hôtel. - Les caractéristiques, prestations et équipements d’un hôtel. - Les différents types d’hébergements. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation. - Les pronoms relatifs où et dont. MODULE 5 - CONTEXTE 2 : TOUT S’EST BIEN PASSÉ ? 1. Objectifs lexicaux - Les adjectifs pour évaluer un hôtel. - L’intérieur des chambres. - Les réclamations. 2. Objectifs grammaticaux - L’interrogation - L’imparfait MODULE 5 CONTEXTE 3 : L’hôtellerie de plein-air 1. Objectifs lexicaux - Les prestations et équipements du camping. - Les activites de plein-air. - Les meubles et les objets du mobil home. 2. Objectifs grammaticaux - Les pronoms compléments y et en. MODULE 5 - CONTEXTE 4 : Un véritable hôtel flottant ! 1. Objectifs lexicaux - Questions-réponses autour des croisières. - Plan et équipements du bateau de croisière. - Les professionnels et les animations a bord. 2. Objectifs grammaticaux - Les temps du récit au passé : l’alternance entre passé composé et imparfait. VIDEO – Les hébergements

Modificació de l'avaluació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Les avaluacions adaptades a la docència no presencial desenvolupen les 4 competències previstes a la programació inicial, és a dir: Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera (4), Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació (9), Comunicar-se oralment i per escrit (17), Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics (21).

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar a les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test / Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

- Quadrimestre 1:
Test compétentiel 1 : 10%
Travail Écrit compétentiel 1 : 5%
Expression Orale compétentielle 1 : 7.5%
Partiel écrit compétentiel 1 : 10%
Partiel oral compétentiel 1: 10%
Assistance aux sessions : 5%

- Quadrimestre 2:
Test compétentiel 2 : 10%
Travail Écrit compétentiel 2 : 5%
Expression Orale compétentielle 2 : 7.5%
Partiel écrit compétentiel 2 : 10%
Partiel oral compétentiel 2 : 10%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Les avaluacions adaptades a la docència semipresencial desenvolupen les 4 competències previstes a la programació inicial, és a dir: Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera (4), Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació (9), Comunicar-se oralment i per escrit (17), Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics (21).

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Donades les circumstàncies actuals i per oferir la màxima flexibilitat a l'alumnat i de la mateixa manera i com els altres professors del centre, l'equitat entre tots els estudiants és una prioritat dins de l'àrea de francès. Per això, els professors preguen que es contacti amb ells si un estudiant experimenta un problema tècnic.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.

A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test/Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).
Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

- Quadrimestre 1:
Test compétentiel 1 : 10%
Travail Écrit compétentiel 1 : 5%
Expression Orale compétentielle 1 : 7.5%
Partiel écrit compétentiel 1 : 10%
Partiel oral compétentiel 1: 10%
Assistance aux sessions : 5%

- Quadrimestre 2:
Test compétentiel 2 : 10%
Travail Écrit compétentiel 2 : 5%
Expression Orale compétentielle 2 : 7.5%
Partiel écrit compétentiel 2 : 10%
Partiel oral compétentiel 2 : 10%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.


Escenari 3: Modalitat presencial

Les avaluacions adaptades a la docència presencial desenvolupen les 4 competències previstes a la programació inicial, és a dir: Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera (4), Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació (9), Comunicar-se oralment i per escrit (17), Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics (21).

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

L’avaluació de francès es pot realitzar segons dues modalitats: l’avaluació continua o l’avaluació final. Tots els alumnes matriculats en francès estan registrats per defecte en l'avaluació contínua.
A.Avaluació continua

Assistir a classe i participar en les activitats de formació amb un alt grau d'implicació i motivació són aspectes molt importants. L'avaluació contínua està dissenyada per aprendre, practicar i sistematitzar coneixements imprescindibles per a la formació en francès de l'estudiant.
Normes d'assistència:
- No s'acceptaran justificants per a les sessions de classe.
- Es tolerarà una absència no justificada per quadrimestre; a partir de la segona absència semestral, es descomptarà un punt a la nota d'assistència (2 absència = 9/3 absències = 8 ...) fins a arribar a més de sis faltes que equival a un 0.
- No serà possible realitzar activitats avaluatives fora del moment previst, excepte si l'alumne presenta un justificant (baixa mèdica).
- S'acceptarà un sol justificant per semestre durant una sessió avaluativa (Test / Treball escrit o expressió oral). Llevat de casos excepcionals, és imprescindible que l'alumne estigui present el dia oficialment fixat per als parcials escrits i el professor podrà proporcionar-li un justificant de l'EU Mediterrani en cas d'una falta laboral. La prova s'haurà de realitzar la mateixa setmana que la prova inicial.
- En tot cas, es prega avisar el docent amb suficient antelació (per correu electrònic).

Les activitats avaluatives de l'avaluació continuada no són recuperables. Si un estudiant no realitza una activitat, obté un 0 a aquesta activitat.

- Quadrimestre 1:
Test 1 : 10%
Travail Écrit 1 : 5%
Expression Orale 1 : 7.5%
Partiel écrit 1 : 10%
Partiel oral 1: 10%
Assistance aux sessions : 5%

- Quadrimestre 2:
Test 2 : 10%
Travail Écrit 2 : 5%
Expression Orale 2 : 7.5%
Partiel écrit 2 : 10%
Partiel oral 2 : 10%
Test de lecture : 5%
Assistance aux sessions : 5%

Proposta d’activitats addicionals:
Si ho vol, i de forma totalment voluntària, l'estudiant pot realitzar una tasca addicional per practicar i millorar el seu nivell de francès. Si l’activitat es desenvolupa correctament, l’alumne podrà beneficiar-se de mig punt addicional a la seva nota final, dins del límit de dues activitats (equivalents a un punt com a màxim a l’any):
1. Creació d’un BLOG públic i personal d’interès turístic (vegeu Moodle per a més detalls).
2. Lectura dirigida d’una novel·la breu (poseu-vos en contacte amb el vostre professor per triar el llibre i programar una presentació oral).
3. Elaboració d’un glossari temàtic: individualment i personalment, l’alumne elaborarà al llarg del curs un glossari que conté tot el lèxic vist a classe (vegeu els estàndards al Moodle).
En tot cas, i per a la seva validació, l’activitat complementària s’ha d’acordar amb el professor.

B. Avaluació final

Les normes de cada prova es poden trobar al PowerPoint de presentació del curs penjat al moodle de l'assignatura.
Les normes generals del departament (“Llibre de normes”) també estan disponibles al Moodle. És altament recomanable que l’estudiant consulti aquest document; els estàndards que conté s’apliquen durant tot el curs universitari.

Les activitats avaluatives de l'avaluació final són recuperables a través de la convocatòria extraordinària.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela) : 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrita i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

C. Examen de recuperació (convocatòria extraordinària)

Els alumnes que no han aprovat l'avaluació final tenen una última opció per aprovar l'assignatura: l'examen de recuperació.
L'avaluació única consta de 3 activitats avaluatives obligatòries. La no presentació o la nota de 0 a una d'aquestes avaluacions són eliminatòries. Sota certes circumstancies excepcionals i si el professor ho considera oportú, es podran recuperar aquestes proves (ex.: baixa mèdica):

A. Partiel écrit compétentiel: 50%
B. Partiel oral compétentiel: 40%
C. Test de lectura (novela): 10%

La nota del parcial escrit ha de ser com a mínim d’un 4.
La nota per al parcial oral ha de ser com a mínim d’un 4.
La mitjana dels dos parcials (escrit i oral) ha de ser com a mínim de 5 per tenir èxit.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: Modalitat online no presencial

Prof. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)

Prof. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)

Escenari 2: Modalitat semipresencial

Prof. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Prof. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Escenari 3: Modalitat presencial

Prof. Arnaud Laygues
Comunicació per correu electrònic: arnaud.laygues@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Prof. Florence Detry
Comunicació per correu electrònic: florence.detry@mediterrani.com
Tutoria online (veure enllaç i horari al Moodle)
Tutoria presencial al despatx d’idiomes (veure horari al Moodle)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.