Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Anglès III -Aquesta assignatura prepara l'estudiantat per assolir les competències en llengua anglesa necessàries pel seu futur com a professionals de la indústria del turisme. L'assignatura ajuda els i les estudiants a: - millorar la seva confiança en habilitats professionals com per exemple resoldre consultes, promoure destinacions turístiques, oferint consells, negociant, escribint correus electrònics i parlant amb grups. - prendre consciència sobre la llengua mitjançant un programa que integra habilitats comunicatives i gramaticals. - adquirir el vocabulari especialitzat necessari per a professionals del turisme - practicar habilitats lingüístiques en casos pràctics realistes sobre temes d'actualitat del sector turístic. L'estudiantat també seguirà un programa per repasar gramàtica de nivell B2 o C1 i s'introduiran en la pràctica d'activitats preparatòries pels exàmens de Cambridge First i Advanced. Durant el curs es duran a terme, a més, activitats sobre perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
William David Cole  / Nadia Kebboua Chaker  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
William David Cole  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
William David Cole  / Milena de Jong Mompó  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
William David Cole  / Sonia Amalia Haiduc  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Sustainability. Tourism and community. Ecotourism. Verb + noun collocations. Chairing a meeting. Develop an eco-resort. Cambridge preparation

2. Come fly with me. Airport facilities. Airport security procedures. Dealing with difficult situations. Develop airport infrastructure. Cambridge preparation

3. Heritage. Describing a heritage site. Architecture. Guiding expressions. Working as a tour guide. Design a museum exhibition. Cambridge preparation

4. Managing events. Collocations with event. Event management. Contracts. Understanding contracts. Make a festival profitable. Cambridge preparation

5. Careers. Applying for a job. Remuneration. Adjectives describing personality. Interviews. Recruit the right person. Cambridge preparation

6. Gastronomy. Food. Culinary tourism. Describing food. Giving feedback. Plan a new itinerary. Cambridge preparation

7. Risk. Types of risk. Risk prevention. Adventure sports. Dealing with crises. Cambridge preparation

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 12,00 0 12,00
Lectura / comentari de textos 3,00 2,00 3,00 8,00
Prova d'avaluació 8,00 0 8,00 16,00
Resolució d'exercicis 16,00 12,00 16,00 44,00
Sessió expositiva 11,00 0 11,00 22,00
Sessió participativa 17,00 2,00 17,00 36,00
Visionat/audició de documents 5,00 2,00 5,00 12,00
Total 60,00 30,00 60,00 150

Bibliografia

 • Peter Strutt (2013). For all Groups: English for International Tourism. Upper-intermediate Coursebook. Pearson.
 • R. Norris , L. Holmes, E. Mansur (2021). For Groups A & B: Ready for B2 First (4th edition). Macmillan.
 • Amanda French & Roy Norris (2014). For groups C&D: Ready for Advanced Coursebook. Macmillan.
 • Malcom Mann & Steve Taylore-Knowles (2008). Destination B2. Oxfortd: Macmillan.
 • J. Eastwood (2009). Oxford Practice Grammar. Oxford University Press.
 • Beatriz Galimberti Jarman & Roy Russel (2009). Gran Diccionario Oxford Español-Inglés. Oxford University Press.
 • Raymond Murphy (2009). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
 • Dictionary. Recuperat , a http://dictionary.cambridge.org/
 • webster. Recuperat , a http://www.merriam-webster.com/
 • purdue. Recuperat , a http://owl.english.purdue.edu/
 • CAFE. Recuperat , a http://www.eslcafe.com/grammar.html
 • Bahighlife. Recuperat , a http://www.bahighlife.com/
 • Time. Recuperat , a http://www.time.com/time/
 • The Guardian. Recuperat , a http://www.guardian.co.uk/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Skills Test 1 Aquesta prova es realitza a meitats del primer semestre i consisteix en el 15% de la nota en avaluació continuada. L'estudiant podrà recuperar aquesta prova en la data de la convocatòria ordinària de gener, sempre i quant presenti un justificant mèdic i laboral i no tingui cap altra prova per recuperar. 15
Test 1 Aquesta prova es realitza a finals del primer semestre i tindrà un valor de 15% en avaluació continua. L'estudiant podrà recuperar la prova en la data de la convocatòria ordinària (gener) sempre que presenti un justificant mèdic o laboral i no tingui cap altra prova per recuperar. 15
Speaking Test 1 Aquesta prova consistirà en parts concretes del Speaking Test de Cambridge, es durà a terme a finals del primer semestre i constitueix un 20% de la nota global. L'estudiant podrà recuperar la prova en la data de la convocatòria ordinària (gener) sempre que presenti un justificant mèdic o laboral i no tingui cap altra prova per recuperar. 20
Skills Test 2 Aquesta prova es realitza a meitats del segon semestre i consisteix en el 15% de la nota en avaluació continuada. Totes les parts tenen el mateix valor. L'estudiant podrà recuperar la prova en la data de la convocatòria ordinària (maig/juny) sempre que presenti un justificant mèdic o laboral i no tingui cap altra prova per recuperar. 15
Test 2 Aquesta prova es realitza a finals del segon semestre i tindrà un valor de 15% en avaluació continua. L'estudiant podrà recuperar la prova en la data de la convocatòria ordinària (maig/juny) sempre que presenti un justificant mèdic o laboral i no tingui cap altra prova per recuperar. 15
Speaking Test 2 Aquesta prova consistirà en parts concretes del Speaking Test de Cambridge, es durà a terme a finals del segon semestre i constitueix un 20% de la nota global. L'estudiant podrà recuperar la prova en la data de la convocatòria ordinària (maig/juny) sempre que presenti un justificant mèdic o laboral i no tingui cap altra prova per recuperar. 20

Qualificació

Continuous evaluation students are evaluated through tests at specified times during the academic year. If the final result of the continuous assessment is below 5 points students will take the final annual exam (listening, reading, written & oral) in the official calendar date of “convocatòria extraordinària” established by the university (May or June). Students coursing two or more simultaneous subjects may have difficulties to opt for the continuous assessment of the subjects in question.

***TO FOLLOW THE CONTINUOUS EVALUATION, A STUDENT MUST DO ALL EXAMS (TESTS, SKILLS TESTS OR SPEAKING TESTS. STUDENTS MAY MISS ONLY ONE OF THESE TESTS EACH SEMESTER FOR A PROVEN WORK OR MEDICAL REASON AND HE OR SHE WILL HAVE TO RETAKE THE CORRESPONDING EXAM IN JANUARY/MAY. FAILING TO DO SO WILL MAKE THE STUDENT A FINAL EVALUATION ONE.***

There are 2 Skills tests (one each semester) consisting of specific parts of the Cambridge exam (readings, listenings and writings) and corrected according to Cambridge evaluation criteria. All of them are previously announced in class. Test 1 (first semester) and Test 2 (second semester) are both about the grammar and vocabulary of the units studied in class. There are also two Speaking Tests (one each semester), based on specific parts of the Cambridge Speaking exam and graded according to Cambridge scales. Students will be provided with some further instructions on the subject.

Continuous assessment:
Skills Test 1: 15%
Test 1: 15%
Speaking Test: 20%
Skills Test 2: 15%
Test 2: 15%
Speaking Test 2: 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Students may opt to follow a continuous or final evaluation.

Students choosing a final assessment will do one final exam at the end of the academic year in May/June. This exam consists of the following parts and in order to have a mark, it is required to do all
of them.

- Oral 20%
- Listening 20%
- Reading 20%
- Written part 40%

If the final result of the Final Assessment is below 5 (the passing mark), students will have to take the final annual exam in the official calendar date of “convocatòria extraordinària” established by the University (June or July).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'alumnat podrà consultar dubtes i concertar tutories amb el professorat de manera presencial i online. Les tutories presencials es portaran a terme al despatx d'idiomes (c/ Consell de Cent 143) seguint les mesures de seguretat i higiene indicades per garantir la màxima seguretat. D'altra banda, les tutories online es duran a terme mitjançant l'aplicació GoToMeeting en links individuals per cada grup que el professorat facilitarà als alumnes en el moment de començar les classes i que s'afegirà a Moodle per la futura consulta de l'alumnat en tot moment. L'horari de tutories presencials del professorat es publicarà també a Moodle abans de començar les classes del primer semestre.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El professorat farà el 50% de les seves tutories presencials i l'altre 50% online. L'alumnat podrà contactar directament amb el professorat mitjançant els següents correus electrònics.

Prof. Meritxell Copeiro, meritxell.copeiro@mediterrani.com
Prof. Laura López, laura.lopez@mediterrani.com

Es recomana contactar amb el professorat prèviament per tal de demanar cita prèvia a les tutories i així garantir una millor gestió del temps i reduir el temps d'espera de l'alumne.

Observacions

Students are advised against plagiarism. Any detected and proved case of plagiarism will automatically be marked as a “0” (zero).

Continuous evaluation students must do all exams. They can only miss one exam each semester for a medical or work justification and they will have to retake the exam s/he has missed the day of the "convocatòria ordinària" established by the university in January and May/June. If a student misses more than one exam or fails to retake the exam he or she has missed for work or medical reasons, he or she will be automatically considered a final evaluation student. At the beginning of the course students will be provided with some further guidelines on the subject.

Assignatures recomanades

 • Anglès I
 • Anglès II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: docència presencial
Es fan les classes interactives "Interactive classes" i les "practical lectures" de manera presencial.

Escenari 2: docència semipresencial
Les classes interactives "Interactive classes" es fan a les aules quan sigui presencial i les “practical lectures” es fan per videoconferències a través de la plataforma GoToMeeting.

Escenari 3: docència online
S'eliminen les classes interactives "Interactive classes" i s’adapten les “practical lectures” a videoconferències a través de la plataforma GoToMeeting.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació no està previst ser modificat en cap dels tres escenaris, ja que ha estat planificat pensant en tots tres.

Escenari 1 - Docència presencial:
L’avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Escenari 2 - Docència semipresencial:
L’avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Escenari 3 - Docència online:
L'avaluació es durà a terme amb proves mitjançant l'ordinador i a través de Moodle, amb el suport de la plataforma GoToMeeting per garantir el control dels participants. S'escollirà la tipologia d'exercicis per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'hi adapta.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: docència presencial
Es disposarà d'un horari de tutories en els despatxos per poder atendre a l'estudiantat. A més, es complementarà amb el correu corporatiu.
Les comunicacions seran des de coordinació i a través de Moodle sempre que sigui necessari, a més a les aules per part del professorat.

Escenari 2: docència semipresencial
Les tutories a través de correu corporatiu, videoconferència i als despatxos del centre sempre que sigui possible garantir les mesures de seguretat i higiene. Aquestes seran en un horari que el professorat determinarà i posarà visible al Moodle de l'assignatura.
Les comunicacions són a través del correu corporatiu i espai d’avisos i notícies de Moodle, a més a les aules.

Escenari 3: docència online
Les tutories a través del correu corporatiu, GoToMeeting, Google Meet i/o Skype.
Les comunicacions són des de coordinació i a través dels missatges i espai d’avisos i notícies de Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.