Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Aquesta és la segona part d'un curs del nivell intermedi alt basat en temàtica relacionada amb la indústria del turisme. Introdueix, revisa, i estén aspectes claus de la llengua i habilitats comunicatives que necessiten els estudiants per un correcte desenvolupament en un entorn de treball eficient en aquest exigent sector internacional. Als estudiants se’ls presenta l'anglès necessari per tenir cura de contactes directes amb turistes que són de vacances. Els estudiants també seguiran un programa de gramàtica per revisar gramàtica a nivell B2 o C1, i se’ls presentaran activitats de pràctica per a la preparació dels exàmens de Cambridge First i Advanced. Durant el curs es realitzaran també activitats sobre perspectiva de gènere.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
William David Cole  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Bosch Vilarrubias  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Nadia Kebboua Chaker  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Nadia Kebboua Chaker  / Laura López Peña
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. CULTURAL TOURISM. In this lesson students will: 1. Discuss what ‘culture’ means to them. 2. Read about cultural tourism. 3. Take part in meetings. 4. Present a proposal. 5. Cambridge First or Advanced Activities.

2. RUNNING A HOTEL. In this lesson students will: 1. Read about what running a hotel involves. 2. Listen to a hotel manager talk about his job. 3. Practice making presentation. 4. Cambridge First or Advanced Activities.

3. CUSTOMER SERVICE. In this lesson students will: 1. Listen to people discussing customer service. 2. Focus on vocabulary relating to customer service and personal qualities. 3. Discuss different situations and how customer services could deal with each one. 4. Handle telephone conversations. 5. Cambridge First or Advanced Activities.

4. BUSINESS TRAVEL. In this lesson students will: 1. Read an article about changes in business travel. 2. Focus on some popular idioms and metaphors. 3. Discuss how they would prefer to be rewarded by their employer. 4. Practice socializing and making small talk. 6. Learn about trade fairs. 7. Cambridge First or Advanced Activities.

5. TRENDS IN TOURISM. In this lesson students will: 1. Learn about the history of tourism. 2. Discuss reasons and motivations for tourism. 3. Discuss ‘push’ and ‘pull’ factors that motivate tourists. 4. Use visuals. 5. Tailor a package. 6. Cambridge First or Advanced Activities.

6. GET THE MESSAGE. In this lesson students will: 1. Study vocabulary for advertising and publicity, as well as web words and collocations. 2. Discuss features of a good website. 3. Learn about maintaining a website. 4. Learn about improving a media profile. 5. Cambridge First or Advanced Activities.

7. HOTEL BRANDING. In this lesson students will: 1. Learn the difference between brands and products. 2. Read about boutique hotels and hotels of the future. 3. Discuss ideas for a themed boutique hotel. 4. Make predictions. 5. Create a business plan. 6. Learn about investing in a hotel. 7. Cambridge First or Advanced Activities.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 12,00 0 12,00
Anàlisi / estudi de casos 2,00 0 0 2,00
Lectura / comentari de textos 4,50 3,00 4,50 12,00
Prova d'avaluació 6,00 0 8,00 14,00
Resolució d'exercicis 15,00 9,00 15,00 39,00
Sessió expositiva 11,00 0 11,00 22,00
Sessió participativa 11,00 0 11,00 22,00
Simulacions 6,00 3,00 6,00 15,00
Visionat/audició de documents 4,50 3,00 4,50 12,00
Total 60,00 30,00 60,00 150

Bibliografia

 • Peter Strutt (2013). English for International Tourism - Intermediate Coursebook.. Pearson (For all Groups).
 • Peter Strutt (2013). English for International Tourism - Upper Intermediate Coursebook. Pearson (For all Groups).
 • Roy Norris (2014). Ready for First Coursebook. (3rd edition). Macmillan (For Groups A, B, C).
 • Amanda French & Roy Norris (2014). Ready for Advanced Coursebook. Macmillan (For Group D).
 • Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles (2013). Destination B2 Grammar & Vocabulary. Macmillan.
 • Raymond Murphy (2009). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
 • Elaine Walker & Steve Elsworth (2000). Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman.
 • Dictionary Cambridge. Recuperat , a http://dictionary.cambridge.org/
 • Merriam Webster. Recuperat , a http://www.merriam-webster.com/
 • English Purdue. Recuperat , a http://owl.english.purdue.edu/
 • Grammar. Recuperat , a http://www.eslcafe.com/grammar.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Skills Test 1 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener. 15
Test 1 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener. 15
Cambridge Speaking Test 1 Aquesta prova val el 20% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de gener. 20
Skills Test 2 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Test 2 Aquesta prova val el 15% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 15
Cambridge Speaking Test 2 Aquesta prova val el 20% de la nota en avaluació contínua. És recuperable amb un justificant mèdic o laboral, però només en el cas en que no s'hagi faltat a cap altra prova. Es recupera a la convocatòria ordinària de maig/juny. 20

Qualificació

Students may opt to follow a continuous assessment system during the academic year until May. If the student has decided not to follow it, the student may take the final annual exams (written & oral) in June (“convocatòries ordinària i extraordinària”), which are published by the school administration.

If the final result of the Continuous Assessment is below 5 (the pass mark), the student may sit the "convocatòria extraordinària".

The following table illustrates the weighted average grade for the continuous assessment:

Continuous Assessment:
Skills Test 1:15%
Test 1: 15%
Cambridge Speaking Test (Parts 1 and 2): 20%
Skills Test 2:15%
Test 2: 15%
Cambridge Speaking Test (Parts 3 and 4): 20%

In the event of an absence to one evaluative activity of the continuous assessment during the semester, the student will be allowed to take it during the January/June exams if this absence has been properly justified with medical or work proof (absence first semester to be sat in January/absence second semester to be sat in June). The student will be able to sit just one of exams of the continuous assessment per semester, so if the student fails to provide medical or work proof for the activity, or misses more than one activity, he/she will have to take the final annual exams.

This is the weight of the different parts of the final annual exams:

Convocatoria ordinària or extraordinària:
Oral: 20%
Listening: 20%
Reading: 20%
Written Part: 40%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
The students may opt to take the final annual exams directly (Convocatòria ordinària/extraordinària).

This is the weight of the different parts of the final annual exams:

Oral: 20%
Listening: 20%
Reading: 20%
Written Part: 40%

Requisits mínims per aprovar:
To pass the course, a minimum grade of 5 must be obtained.
Per superar l'ansignatura, s'ha d'obtenir un mínim de 5 a la nota.

Tutoria

The tutoring sessions will be held according to the teaching scenario applied:


Scenario 1: Face-to-face teaching

A timetable with the tutoring sessions to assist students will be available. The sessions will be held in the office. In addition, students will be able to contact their teachers via email.


Scenario 2: Blending teaching

Tutoring sessions will be held via email, videoconference, and at the office on campus as long as security and hygiene measures can be guaranteed. The timetable will be uploaded and available for students on Moodle.

Scenario 3: Online learning

Tutoring sessions will be held via email, GoToMeeting, Google Meet and/or Skype.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les comunicacions generals es faran a través del correu electrònic corporatiu i l’espai d’avisos i notícies de Moodle.

L'estudiantat pot contactar amb el professorat per correu electrònic. Aquests són els correus del professorat confirmat, amb un docent a confirmar:
marta.bosch@mediterrani.com
nadia.kebboua@mediterrani.com
laura.lopez@mediterrani.com

Observacions

Students are advised against plagiarism and copying. Any detected and proved case of plagiarism or copying will automatically be marked as a “0” (zero).

The dates of the assessed activities will be announced in due time.

In the event of an absence to one of the assessed activities of the continuous assessment during a semester, the student will be allowed to take it during the January/June exams if this absence has been properly justified with medical or work proof (absence first semester to be sat in January/absence second semester to be sat in June). The student will be able to sit just one of the of assessment activities of the continuous assessment per semester, so if the student fails to provide medical or work proof for the activity, or misses more than one activity, they will have to take the final annual exams instead.

All the assessment activities are compulsory for the continuous assessment student. Under no circumstances can any of the tests be taken on a different date.


At the beginning of the course students will be provided with some further guidelines on the subject.

Assignatures recomanades

 • Anglès I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 1: docència presencial

Es fan les classes interactives "Interactive classes" i les "practical lectures" de manera presencial.

Escenari 2: docència semipresencial

Les classes interactives "Interactive classes" es fan a les aules quan sigui presencial i les “practical lectures” es fan per videoconferències a través de la plataforma GoToMeeting.

Escenari 3: docència online

S'eliminen les classes interactives "Interactive classes" i s’adapten les “practical lectures” a videoconferències a través de la plataforma GoToMeeting.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació no està previst ser modificat en cap dels tres escenaris, ja que ha estat planificat pensant en tots tres.

Escenari 1: docència presencial

L'avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. La tipologia d'exercicis serà a escollir entre: exercicis de completar, reescriure, fer frases, escriure un text competencial, etc., per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'adapta.

Escenari 2: docència semipresencial

L'avaluació es durà a terme amb proves presencials mitjançant l'ordinador i a través de Moodle sempre que aquesta plataforma ho permeti. La tipologia de les quals serà a escollir entre: exercicis de completar, reescriure, fer frases, escriure un text competencial, etc., per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'adapta.

Les proves orals es faran de manera online i amb el suport de la plataforma GoToMeeting.

Escenari 3: docència online

L'avaluació es durà a terme amb proves mitjançant l'ordinador i a través de Moodle, amb el suport de la plataforma GoToMeeting per garantir el control dels participants. La tipologia d'exercicis serà a escollir entre: exercicis de completar, reescriure, fer frases, escriure un text competencial, etc., per garantir que la prova està dissenyada amb la tipologia que millor s'adapta.

Tutoria i comunicació:
Escenari 1: docència presencial

Es disposarà d'un horari de tutories en els despatxos per poder atendre a l'estudiantat. A més, es complementarà amb el correu corporatiu.
Les comunicacions seran des de coordinació i a través de Moodle sempre que sigui necessari, a més a les aules per part del professorat.

Escenari 2: docència semipresencial

Les tutories a través de correu corporatiu, videoconferència i als despatxos del centre sempre que sigui possible garantir les mesures de seguretat i higiene. Aquestes seran en un horari que el professorat determinarà i posarà visible al Moodle de l'assignatura.
Les comunicacions són a través del correu corporatiu i espai d’avisos i notícies de Moodle, a més a les aules.

Escenari 3: docència online

Les tutories a través del correu corporatiu, GoToMeeting, Google Meet i/o Skype.
Les comunicacions són des de coordinació i a través dels missatges i espai d’avisos i notícies de Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.