Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Elena Puiggros Roman
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Elena Puiggros Roman
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Tema 1 Aspectes metodològics i formals

2. Tema 2 Patrimoni i Turisme Cultural: Valor i ús

3. Tema 3 Recursos turistics culturals

4. Tema 4 Cronologia estils artístics. Nomenclatura, datació i controvèrsia

5. Tema 5. Ars Descripta: Terminologia bàsica de les Belles Arts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 4,00 84,00 4,00 92,00
Sessió expositiva 24,00 0 24,00 48,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00 10,00
Total 33,00 84,00 33,00 150

Bibliografia

 • ALVAREZ SOUSA, A. (1994). El ocio turístico en las sociedades avanzadas. Barcelona: Bosch.
 • Amer, J (2015). La Gestió turística del patrimoni cultural de temàtica religiosa.... Tesi UdG.
 • BALLART, J i JUAN TRESERRAS, J (2001). Gestión del patrimonio cultural. Barcelona: Ariel.
 • BORJA SOLÉ, L. (de) (2002). El consumidor Turístico. Madrid: ESIC.
 • CASTILLO, R. (2002). Turismo cultural. Los estudiantes extranjeros en la Universidad de Granada. Granda: Universidad de Granada.
 • CUENCA, M (1995). "Aproximación al turismo de los estudios de ocio" en Escuela de turismo. . ....
 • Turismo y Tiempo Libre. Actividades, métodos y organización (1995). Bilbao: Universidad de Deusto.
 • KNEBEL, H.J. (1974). Sociología del Turismo. Cambios estructurales en el turismo moderno. Barcelona: Hispano Europea.
 • LANQUAR, L. (2001). Marketing Turístico. Barcelona: Ariel.
 • LATIESA, M.; ÁLVAREX, A. (2000). El turismo en la sociedad contemporánea: diversificación, competitividad y desar. Granada: Urbano.
 • LAVARINI, R. (1998). Sociología del Turismo. Milano: Cooperativa Libraria IULM.
 • MARCH, R. et alters (2005). Tourism Behaviour: travellers' decisions and actions. Wallingford: CABI Pub..
 • MAZÓN, T. (2001). SOCiología del Turismo. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
 • MONTANER, J (1996). Psicolsociología del turismo. Madrid: Síntesis.
 • MOYANO, E.; PÉREZ YRUELA, M. (2000). La Sociedad Andaluza 2000. Córdoba: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía.
 • O.M.T. (1998). Introducción al turismo.. Madrid: Organización Mundial del Turismo.
 • PIZAM, A. & MANSFELD, Y. (ED) (1999). Consumer Behaviour in Travel and Tourism. New York: The Haworth Hospitality Press.
 • PRATS, Llorenç (1997). Antropología y patrimonio. Barcelona: Ariel.
 • RUBIO GIL, A (coord.) (2003). Sociología del turismo. Barcelona: Ariel.
 • SAN MARTÍN GARCÍA, J.E. (1997). Psicosociología del ocio y el turismo. Málaga: Aljibe.
 • SWARBROOKE, J. & HORNER, S. (1999). Consumer Behaviour in Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • VIDAL, DOLORS et alters (2002). Cultura y turismo. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • WILLIAMS, S. (ED) (2004). Tourism: critical concepts in the Social Science. London - New York: Routledge.
 • Conceptes d'Art. Recuperat , a http://xtec.es/~jbuxader/historia/socials/art1.htm (conceptos de arquitectura. C
 • Imagens i pintura. Recuperat , a http://www.artchive.com/ (para buscar imágenes de pintura. English)
 • Gaudí i el Modernisme . Recuperat , a http://www.gaudiallgaudi.com/E0000.htm ( Gaudí y el Modernisme Castelano, català
 • El poder de la palabra. Recuperat , a http://www.epdlp.com/ (el poder de la palabra, parece una secta pero tiene mucha
 • Art History. Recuperat , a http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html (muy buen texto y buenas imágenes. Englis
 • Building and Structure Galleries. Recuperat , a http://www.cupola.com/bldgstr1.htm (imágenes de arquitectura, no son de gran cal
 • G R E A T B U I L D I N G S C O L L E C T I O N. Recuperat , a http://www.greatbuildings.com/ (imágenes y texto de arquitectura. Muy útil las l
 • Bibliografía sobre patriomonio cultural inmaterial . Recuperat , a http://ipce.mcu.es/MC/PatrimonioInmaterial/formacion/bibliopci.html
 • Famous Artworks exhibition . Recuperat , a http://www.ibiblio.org/wm/paint/ ( imágenes y texto interesantes diversos estilo
 • Revista Pasos. Pasos.
 • Estudios Turísticos. Estudios.
 • MAIZTEGUI, C. (2002). Matices y relaciones entre educación del ocio y otros concepeting Turístico. Boletín del Centro de Documentación en Ocio, (23),
 • RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. (1994). Ocio y Estilos de Vida. Informe Foessa,,
 • VACHET, D. (1998). Le Processus du comportement d'achat du touriste . Cahiers du Tourisme série C, (94),
 • Costa Soler, R (2014). El patrimoni cultural immaterial a Catalunya. Legislació, actualitat i reptes.... Revista d'etnologia de Catalunya , 39(),
 • Cortés Elía, MA (2014). Inventariar el patrimoni cultural en un mapa . Plecs d'història local , 149 ,
 • Paño Yáñez, Pablo (2012). Gestió del patrimoni cultural i participació ciutadana. Pressupostos.... Treballs d'Arqueologia , 18,
 • Richards, G (2001). Desarrollo del turismo cultural en Europa. Estudios Turísticos , 150(),
 • Andamios (2009). EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO: IDENTIDAD, MEMORIA Y GLOBALIZACIÓN . Revista de Investigación Social, 6(),
 • Morère et al (2013). Turismo cultural Patrimonio, museos y empleabilidad. Turismo y territorio EOI ,, . Recuperat , a http://www.turismoculturalun.org.ar/pdfs/El_turismo_Cultural_Patrimonio_museos_y
 • Palou Rubio, Saida (2006). La ciudad fingida. Representaciones y memorias de la Barcelona turística . Pasos : revista de turismo y patrimonio cultural , 4(), . Recuperat , a http://www.pasosonline.org/Publicados/4106/PS020106.pdf
 • Barretto (2007). Turismo y cultura. Relaciones, contradicciones y expectativas. PASOS,, . Recuperat , a http://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita1.pdf
 • Andamios (2009). Bibliografía sobre turismo cultural urbano. Revista de Investigación Social, 6(), . Recuperat , a http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62815957009
 • MECD (2011). Turismo Cultural. Guía del lector , 14 , . Recuperat , a http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/bib
 • Tourism Management (2002). Elsevier. Recuperat, a https://www.journals.elsevier.com/tourism-management
 • UdG (2018). Com citar documents. Sistema APA. Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa
 • Ramos Lizana, Manuel (2007). El Turismo cultural, los museos y su planificación /. Gijón: Trea. Catàleg
 • Centre Unesco de Catalunya. Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. (2007). Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural. [Escaldes-Engordany]: Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO. Catàleg
 • Centre Unesco de Catalunya. Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco. (2007). Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural. [Escaldes-Engordany]: Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats de classe
Treballs de curs
Altres
En la taula es recullen les hores de professor presencial /virtual en escenari de semipresencialitat i presencialitat . En escenari de confinament el 100% serà virtual.
Es pot escollir avaluació continua o avaluado única
L'avalaució continua suposa la realización de totes les activistas i treballs.
Els alumnes que optin per avaluació única faran un examen amb una nota Máxima de 6.
SI un alumne/a suppen l'avaluació continua podrà superar l'assignatura amb un examen a la convocatòria extraordinària (amb una nota Máxima de 6).
Els alumnes d'avaluación continua que no lliurin notes les activitats en temps i forma pasará a avaluació única.
100 No

Qualificació

Tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial, però, per si de cas s’han previst altres escenaris. Els escenaris faran variar la presencialitat o no, la necessitat de fer-se tot telemàticament o no.

Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treballs/altres (aquesta modalitat no té límit de nota màxima)
En cas de no assolir el 5 ( o superior) podrà superar l’assignatura amb un examen a la convocatòria extraordinària: La qualificació màxima possible serà 6.
L’alumne/a que vant escollit la modalitat de avaluació contínua , sinó lliura el 95% de les activitats/treballs/altres (ni en temps ni en forma), passarà a avaluació única

Avaluació única: s’ha de fer un examen. La qualificació màxima possible serà 6. L’alumnat que opti per aquesta modalitat tindrà dues possibilitats: a la convocatòria ordinària i a l’extraordinària

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
AVALUACIÓ ÚNICA en semipresencialitat, presencialitat o confinament (segons indiquin les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries)
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua
L'avaluació única constarà d'un examen. La nota màxima de l'avaluació única serà d'un 6

Requisits mínims per aprovar:
Tot fa pensar que el curs 21-22 sigui presencial però les modalitat i requisits per aprovar seran els mateixos. Els possibles escenaris afectaran a si es fa tot de forma virtual o parcialment o com indiquin les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball/altres
En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 95% de les activitats passa a avaluació única. Si es suspèn l’avaluació continua es podrà superar fent un examen a la convocatòria extraordinària, llavors la nota màxima sols serà 6
Avaluació única: s’ha de fer un examen final. Hi haurà dos possibilitats una a la convocatòria ordinària i una altra a la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6

Tutoria


El sistema de tutories serà (sempre que les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries ho permetti):
Presencial i /o via mail.
Les tutories presencial serán amb cita prèvia. Es crear un sistema per fer reserva d'hora.
En alguns casos, si és necessari, es farà servir un sistema de videoconferència (GoToMeeting o el que EUM considera adíent)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El medis de comunicació es faran servir en tots els escenaris i seran:
- MOODLE de EUM (horaris, informacions activitats/treballs, recursos, etc.) comunicats de qualsevol novetat o variació de la programació. Es crearà un espai per comunicacions setmanals: Per servir de recordatori i de qualsevol variació del que s’hagi establert per la raó que sigui
- MISSATGERIA DE MOODLE recordatoris de lliuraments i les comunicacions que sia necessàries
- CORREU ELECTRÒNIC qualsevol informació necessària sia del tipus que sia
- GOTOMEETING sistema de videoconferència (o el sistema que EUM estimi oportú)per realitzar algunes tutories i per classes (en el cas d'escenaris de semipresencialitat o confinament.
- Moodle UdG es farai servir sols per aquelles compteències que no estiguin adaptades al Moodle Mediterrani
Per reservar hora per tutories es crear un sistema per fer la reserva. Es comunicar a classe i al Moodle.
Tot sembla indicar que el curs 21-22 serà presencial però, per si de cas ,s'apunten altres possibles escenaris
ESCENARI DE PRESENCIALITAT
Les classes es faran a les aules. Talment les tutories (tal com s'indica en l'apartar corresponden)

ESCENARI DE SEMIPRESENCIALITAT
Es farà classe a l'aula amb el percentatge d'estudiants que estableixin les Autoritats competents i la resta de l'alumnat podrà seguir les classes en temps real a través de GoToMeeting( o el sistema que EUM estima oportuno). Les sessions seran gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques i un 50% presencial. Aquet percentatge pot variar en funció de la disponibilitat d’espais i/o del estudiants. Aquest percentatge por variar en función del ue indiquin les Autoritats Sanitàtis i/o Universitàries.)
ESCENARI DE CONFINAMENT
Es farà tota la docència virtual : classes amb GoToMeeting (o el sistema que EUM estimi adient) pel 100% d'estudiants. Sessions gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniquesObservacions

És OBLIGATORI que l'alumnat consulti -i si s'escau faci les accions necessàries com pot ser descarregar documents, llegir comunicats/textos, respondre per escrit, lliurar documents, etc.- el moodle, el correu electrònic com a mínim un cop per setmana car és el sistema de comunicació principal tant en escenari de semipresencialitat, presencialitat o de confinament.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Malgrat que tôt fa pensar que el curs 21-22 serà presencial s'ha pensat en tots els escenaris possibles (presencialitat, semipresencialitat y virtualitat)
Tant a l'avalaució única com la continua, es podrán fer tan en escenario de presencialitat, semipresencialitat o virtualidad.
Les activistas serán les mateixes.

Modificació de l'avaluació:
Les dues modalitats d'avaluació es podran realitzar tant en escenari de presencialitat, semipresencialitat o virtualitat. Sols modificaria il'examen es virtual o presencial (de l'avaluació única) Sols variaria el "espai" on es fes.

Tutoria i comunicació:
Els sistemes de comunicació i tutoies sols es modificaria (en cas de semipresencialtat o virtualitat) en. que en canvi de fer-se presencialment es faria amb un sistema de teleconferència (Go To Meeting, o el sistema que EUM estimi adient)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.