Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La comunicació és una part fonamental i clau de la feina del metge, tant per establir una relació adequada amb el pacient i la seva família, com també amb els altres professionals de la salut. L’entrevista clínica, podem dir que és el primer acte mèdic que realitzem, ens ha d’ajudar a poder facilitar i establir un diagnòstic, explicar la situació en la que es troba el pacient, quins riscos presenta, quin és el seu pronòstic, intenta, mitjançant la informació, que el pacient col·labori en el tractament, i a relacionar-nos amb familiars i amics; és a dir a crear el clima adient per fer una assistència de qualitat. Per tant, l’hem de considerar una eina essencial de diagnòstic i de suport al tractament. És per tot això, que considerem clau la formació de l’estudiant de medicina en tècniques d’entrevista i en la importància de fer un adequat cumpliment i registre de la història clínica, a més de l’abordatge en la introducció dels aspectes ètics i legals tant de l’entrevista com de la història clínica. Considerem que durant els anys preclínics l’estudiant ha de conèixer aquestes eines de comunicació amb el pacient, per quan estigui fent les matèries i les pràctiques clíniques poder-les portar a terme d’una forma adient.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME CARRION RIBAS  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / CARLOS JAVIER CEREZO GOYENECHE  / ARMANDO JESUS GRAU MARTIN  / MIGUEL QUESADA SABATE  / PEDRO ANTONIO TORAN MONSERRAT  / SUSANNA VARGAS VILA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME CARRION RIBAS  / ANTONI CASTRO GUARDIOLA  / MIGUEL QUESADA SABATE  / MARIA CRUZ RODRIGUEZ JAREÑO  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET BALLÓ PEÑA  / MARIA CARME CARRION RIBAS  / MIGUEL QUESADA SABATE  / ESTHER VILERT GARROFA  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME CARRION RIBAS  / ALEJANDRO LLOBERA SERENTILL  / MIGUEL QUESADA SABATE  / SUSANNA VARGAS VILA  / MARTA FERNANDA ZWART SALMERON
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Assumir el propi paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut.
 • Tenir coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. ENTREVISTA I COMUNICACIÓ CLÍNICA

          1.1. La comunicació verbal i no verbal

          1.2. Principis de la comunicació humana

          1.3. Parts de l'entrevista clínica

          1.4. La participació dels pacients a l'entrevista

2. SITUACIONS ESPECIALS: agressivitat, males noticies, els acompanyants...

3. LA HISTÒRIA CLÍNICA

          3.1. Història clínica a l'Atenció Primària

          3.2. Història clínica hospitalària

          3.3. Els registres informàtics

4. ASPECTES ÈTICS I LEGALS EN L'ENTREVISTA CLINICA I LA HISTÒRIA CLÍNICA.

5. COMUNICACIÓ INTERPROFESSIONAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18,00 80,00 0 98,00
Elaboració individual de treballs 1,00 5,00 0 6,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 1,00 8,00 0 9,00
Seminaris 12,00 6,00 0 18,00
Sessió expositiva 0 1,00 1,00 2,00
Sessió participativa 2,00 1,00 0 3,00
Simulacions 3,00 3,00 0 6,00
Total 37,00 112,00 1,00 150

Bibliografia

 • Bernstein, Lewis (cop. 1980 ). Interviewing : a guide for health professionals |cLewis Bernstein, Rosalyn S. Bernstein (3th ed). New York: Appleton-Century-Crofts. Catàleg
 • Bickley, Lynn S. (2018). Bates guía de exploración física e historia clínica / (12.ª edición). Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Billings, J. Andrew (cop. 1999 ). The Clinical encounter : a guide to the medical interviewand case presentation (2nd ed). St. Louis, Mo.: Mosby. Catàleg
 • Borrell i Carrió, F (1989). Manual de entrevista clínica para la atención primaria de salud. Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Borrell i Carrió, F (2004). Entrevista clínica :. Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Buckman, Robert (1998). Com donar les males noticies: una guia per a professionals de la salut. Eumo Editorial. Catàleg
 • Clèries, Xavier (2009 ). El Pacient té la paraula : la comunicació amb els professionals de la salut . Barcelona: Viguera. Catàleg
 • Clèries, Xavier (cop. 2006 ). La Comunicación : una competencia esencial para los profesionales de la salud . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Cole, Steven A (cop. 2000 ). The Medical interview : the three-function approach (2nd ed.). St. Louis: Mosby. Catàleg
 • Coulehan, John L (cop. 2006 ). The Medical interview : mastering skills for clinical practice (5th ed.). Philadelphia: F.A. Davis Company. Catàleg
 • Douglas, Graham (cop. 2014 ). Macleod exploración clínica (13a ed.). Barcelona: Churchill Livingstone/Elsevier España. Catàleg
 • Gispert Cruells, Jorge (2005 ). Conceptos de bioética y responsabilidad médica (3a ed.). México, D.F. [etc.]: El Manual Moderno. Catàleg
 • Gómez-Heras, José María G. (cop. 2005 ). Bioética : perspectivas emergentes y nuevos problemas . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Kraytman, Maurice (cop. 1991 ). El Diagnóstico a través de la historia clínica (2ª ed.). Madrid: IDEPSA. Catàleg
 • Miller, William (cop. 2002 ). Motivational interviewing : preparing people for change (2nd ed.). New York: Guilford Press. Catàleg
 • Seidel, Henry M. (2011 ). Manual Mosby de exploración física (7a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Smith, Robert C (2002). Patient-centered interviewing : (2nd ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Tierney, Lawrence M. (cop. 2005 ). The Patient history : evidence-based approach . New York: Lange medical books / McGraw-Hill Medical Publishing Division. Catàleg
 • Tomás y Garrido, Gloria María (cop. 2001 ). Manual de bioética . Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TUTORIES 3 CASOS Realitzarà 3 casos mitjançat metodologia ABP i realitzarà l'avaluació amb el qüestionari establert per part del tutor 40 No
EXAMEN PRACTIC ABP Mijantçant un cas realitzarà una Avaluació ABP i una part practica 35
Seminari d'entrevista clínica 1 Realització de la tasca corresponent (2%) 2 No
Seminari d'entrevista clínica 2 Realització de la tasca corresponent (2%) 2 No
Seminari d'entrevista clínica 3 Realització de la tasca corresponent (2%) 2 No
Seminari d'història clínica 1 Realització de la tasca corresponent (2%) 2 No
Seminari d'història clínica 2 Realització de la tasca corresponent (2%) 2 No
Seminari d'historia clinica 3 Realització de la tasca corresponent (2%) 2 No
Seminari Habilitats de Comunicació Realizació de tasca corresponent (2%) 2 No
Analisi de l'entorn assistencial A partir de la visualització de diferents entorns assistencials detectar els elements clau que el condicionen 2 No
Magistral Realització de la tasca corresponent (2%) 2 No
Cine Forum Realització de tasca corresponent (2%) 2 No
Practiques a les Consultes Realització tasca corresponent (2%) 2 No
Entrevista Clínica videogravada amb pacient simulat L'alumne haurà de fer un informe de l'entrevista que realitzarà a un pacient simulat i que es videogravara pel seu posterior analisi i feed-back 3 No

Qualificació

Per superar el mòdul cal aprovar (nota superior a 5 sobre 10) cadascuna de les 3 parts avaluatives considerades: 1. Tutories (40%) 2. Examen pràctic ABP (35%) 3. Tasques (25%).
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a més del 50% de les tutories ABP.
No presentar-se a l'examen pràctic ABP.

Avaluació única:
Si s'opta per l'avaluació única, la nota final serà la del conjunt d'activitats d'avaluació excepte la de les tutories ABP que corresponen a l'avaluació continuada.
La resta d'activitats d'avaluació es reponderaran sobre 100% seguint la mateixa proporció.

Requisits mínims per aprovar:
Per superar el mòdul cal aprovar (nota superior a 5 sobre 10) cadascuna de les 3 parts avaluatives considerades: 1. Tutories (40%) 2. Examen pràctic ABP (35%) 3. Tasques (25%).

Observacions

L'activitat de videogravar una entrevista clínica és obligatòria i condició indispensable per presentar-se als exàmens.

Modificació del disseny

Modificació de l'avaluació:
Atès que no hi ha cap estudiant afectat, no s'especifica cap modificació en el sistema d'avaluació.