Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Organització de l'ésser humà a nivell molecular. Estructura i funcions de la cèl·lula eucariota. Metabolisme: regulació, integració metabòlica i comunicació cel·lular. Genoma humà: expressió i regulació gènica. Herència.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME GUBERN MERIDA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME GUBERN MERIDA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / YENTEL MATEO OTERO  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME GUBERN MERIDA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / YENTEL MATEO OTERO  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Competències

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tisular, orgànic i de sistemes, en les distintes etapes de la vida i en els dos sexes

Continguts

1. ORGANITZACIÓ DE LA CEL·LULA EUCARIOTA: Estructura de la membrana plasmàtica: propietats i funcions. Transport de molècules a través de la membrana. Estructura i funció dels mitocondris i peroxisomes. Compartiments i transport intracel·lular. Citoesquelet: elements principals i funcions. Unions intercel·lulars. Matriu extracel·lular.

2. BASES DEL FUNCIONAMENT CEL·LULAR. Proteïnes: relació estructura – funció. Funcions de reserva i transport (mioglobina i hemoglobina, tampó bicarbonat), funció catalítica (enzims). Mecanismes de regulació de l’activitat enzimàtica. Conceptes bàsics de metabolisme. Rutes centrals del metabolisme: Cicle de Krebs i cadena de transport electrònic.

3. ESTRUCTURES I MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA. Replicació, transcripció i traducció. Regulació de l’expressió gènica. El nucli cel·lular interfàsic: l’embolcall nuclear i organització interna. El nucli en divisió. Estructura del genoma: Cromosomes i cariotip humà. El cicle cel·lular. Mitosi. Herència: meiosi. Primera Llei de Mendel. Segona Llei de Mendel. Patrons d'herència i pedigrees. Extensions i excepcions a les lleis de Mendel. Anomalies cromosòmiques.

4. METABOLISME DELS COMPOSTOS ENERGÈTICAMENT RELEVANTS. Funció i metabolisme dels glúcids. Catabolisme: glucòlisi, glicogenòlisi, transformacions del piruvat, ruta de les pentoses fosfat. Anabolisme: gluconeogènesi, síntesi de glicogen. Funció i metabolisme dels lípids. Catabolisme: sistemes de transport lipoprotèics, beta-oxidació, cetogènesi. Anabolisme: biosíntesi d’àcids grassos, biosíntesi de triacilglicèrids i fosfolípids.

5. METABOLISME DE COMPOSTOS NITROGENATS. Relació entre biosíntesi i degradació d’aminoàcids. Cicle de la urea i destí dels esquelets carbonats. Origen dels esquelets carbonats.

6. INTEGRACIÓ DEL METABOLISME. Principals òrgans actors en el metabolisme, rutes metabòliques predominants i la seva coordinació: fetge, teixit muscular, teixit adipós, cervell i sang. Rutes que impliquen més d’un òrgan: Cori i glucosa-alanina. Sistemes de transducció del senyal. Hormones: insulina, glucagó i hormones esteroidees. Coordinació de teixits en diferents estats metabòlics: bona nutrició, dejú, renutrició, inanició, exercici aeròbic i anaeròbic.

7. PRÀCTIQUES DE LABORATORI. Tècniques bàsiques de biologia cel.lular i molecular: Observació cel·lular al microscopi òptic i interpretació de cariotips. Realització i interpretació de proteïnogrames i PCR.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 50,00 16,00 74,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48,00 60,00 0 108,00
Prova d'avaluació 6,00 100,00 0 106,00
Sessió expositiva 1,00 0 6,00 7,00
Sessió participativa 0 33,00 20,00 53,00
Sessió pràctica 5,00 5,00 5,00 15,00
Tutories de grup 0 0 12,00 12,00
Total 68,00 248,00 59,00 375

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2008 ). Molecular biology of the cell (5th ed.). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 2011 ). Introducción a la biología celular (3a ed.). México [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Alberts, Bruce (2016). Biología molecular de la célula (6a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M. (2017). La Célula (Séptima edición). Madrid: Marbán. Catàleg
 • Cummings, Michael R (1995 ). Herencia humana : principios y conceptos (3ª ed.). Nueva York [etc.]: Interamericana McGraw-Hill. Catàleg
 • Karp, Gerald (cop. 2011 ). Biología celular y molecular : conceptos y experimentos (6a ed.). México [etc]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis, Ricki (2012 ). Human genetics : concepts and applications (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Co.. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (cop. 2016 ). Biología celular y molecular (7a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K., Van Holde, K. E., Ahern, Kevin G. (2000). Biochemistry (3rd ed.). San Francisco [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Mathews, Christopher K (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Nelson, David L (2018). Lehninger principios de bioquímica (Séptima edición). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Passarge, Eberhard (cop. 2010). Genética : texto y atlas (3ª ed. rev. y ampl.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Solari, Alberto Juan (cop. 2011 ). Genética humana : fundamentos y aplicaciones en medicina (4a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Tamarin, Robert H. (cop. 1999). Principles of genetics (6th ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Watson, James D. (2008 ). Molecular biology of the gene (6th ed.). New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press [etc.]. Catàleg
 • David L. Nelson y Michael Cox (2018). Lehninger Principios de Bioquímica. Omega.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Aprenentatge basat en problemes (ABP). S'evaluarà de forma continuada la responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge, de comunicació i les relacions interpersonals. 40 No
Pràctiques de laboratori S'avaluaran els coneixements relacionats amb les pràctiques prèviament a la seva realització mitjançant un examen escrit amb preguntes curtes i l'assistència a les mateixes. A l'examen final es preguntaran conceptes treballats durant les pràctiques. 3
Examens tipus ABP Es valorarà la capacitat d'establir hipòtesis explicatives per situacions o casos relacionats amb els continguts treballats al mòdul i la capacitat de respondre preguntes en relació a aquests casos i hipòtesis associades. 30
Examen final de mòdul S'avaluarà l'assoliment de tots els objectius d'aprenentatge del mòdul i la seva integració. 27

Qualificació

Sessions d'aprenentatge basat en problemes:
Representen el 40% de la nota final. Al finalitzar el mòdul els tutors determinaran la responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge, de comunicació i les relacions interpersonals dels estudiants mitjançant rúbriques dissenyades per la UEM (Unitat d'Educació de Medicina). A partir d’aquestes rúbriques s’establirà la qualificació d’aquesta activitat. Per aprovar el mòdul, cal tenir una nota igual o superior a 5. Aquesta activitat no és recuperable.

Examen tipus ABP:
Correspon a un 30% de la nota final. Es faran 2 exàmens ABP, un a meitat del mòdul i un al final del mòdul. En cada examen es presentarà un cas o situació a partir del qual es plantejaran preguntes teòriques relacionades amb el cas que s'hauran de respondre aplicant els coneixements adquirits al mòdul. La nota final serà el promig dels resultats dels 2 exàmens i haurà de ser superior a 5 per aprovar. Aquesta nota és recuperable mitjançant un segon examen.

Pràctiques de laboratori:
Prèviament a l’inici de les dues pràctiques es farà un breu examen amb preguntes curtes, en el que s’avaluarà si l’alumne ha preparat la part teòrica de la pràctica a partir dels guions que s'hauran proporcionat prèviament. La nota obtinguda constituirà un 3% de la nota final. A l'examen final de mòdul també hi haurà preguntes relacionades amb les pràctiques.

Examen final de mòdul: Representa un 27% de la nota total. Es realitzarà a final del mòdul i podrà contenir preguntes test, preguntes curtes raonades i/o esquemes sobre els coneixements adquirits tant teòrics com pràctics.

Per aprovar el mòdul cal que la suma de la nota de l'examen final i la nota de pràctiques (amb la proporció: 90% per l'examen final i 10% per l'examen de pràctiques) sigui igual o superior a 5. Aquesta nota es podrà recuperar mitjançant un segon examen.

La nota màxima que es pot obtenir a les recuperacions de les activitats suspeses serà un 5, independentment de la nota que s'obtingui en l'examen. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat la no assitència no justificada a les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
En situacions excepcionals els estudiants poden optar a l'avaluació única que consisteix en la realització de l'examen final de mòdul i el segon examen tipus ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 3 tutories setmanals, corresponents a les sessions ABP.
A més, sempre que sigui necessari, es poden concertar tutories individuals o en grup amb els professors per a resoldre dubtes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les tutories ABP es realitzaran de forma presencial amb estrictes mesures de seguretat sanitària seguint el protocol i les directrius de la UdG.
Les vies de comunicació per resoldre dubtes o fer consultes als professors són del correu electrònic, el fórum de notícies del Moodle o de forma virtual, prèviament concertada, a través de plataformes de videotrucada.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'un escenari de TANCAMENT DE LA UdG:
Es mantindran les tutories ABP, tallers de casos, sessions magistrals i pràctiques, que passaran a realitzar-se via telemàtica a través del programari autoritzat per la UdG (Google Meet o similar) i/o el Moodle de l’assignatura.

En cas de passar a un escenari de PRESENCIALITAT TOTAL:
Totes les activitats docents es realitzaran presencialment a la Facultat de Medicina.

Modificació de l'avaluació:
En cas de passar a un estat de NO PRESENCIALITAT:
Es mantindran totes les activitats docents, que es realitzaran a través de la plataforma Moodle.

En el cas de passar a un estat de PRESENCIALITAT TOTAL:
Les proves es realitzaran al centre docent, tal com està previst.

Tutoria i comunicació:
Per a comunicar-se amb el professors i per concertar tutories individulas o grupals s'utilitzaran de forma preferent el correu electrònic i el fòrum d’avisos i notícies del Moodle.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.