Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aprendre a generar continguts relacionats i vinculats amb una marca per crear atracció i aconseguir una relació de confiança amb la marca i els seus productes.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 3R

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DOLORES COSTA GALVEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
  • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
  • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Tipologies de branded content.

2. L’ecosistema del branded content: els territoris de marca.

3. L’estratègia de branded content: objectius i mètriques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 0 0 1,00
Elaboració individual de treballs 3,00 45,00 0 48,00
Prova d'avaluació 1,00 25,00 0 26,00
Total 5,00 70,00 0 75

Bibliografia

  • IAB (Interactive Advertising Bureau) (2018). Guía Legal para Branded Content y Figuras Publicitarias Afines. Recuperat , a https://iabspain.es/wpcontent/ uploads/GUIA-BRANDED-CONTENT-IAB-1.pdf
  • Ollé, R. i Riu, D. (2005). "Brandmapping” las etapas de evolución de una marca. Harvard Deusto Marketing y Ventas, (71), 42-45
  • Vargo, S.L. i Lusch, R.F. (2006). Service-dominant logic: what it is, what it is not, what it may be. Dins Lusch, R.F. i Vargo, R.F. (Ed.), The service dominant logic of marketing. Dialog, denate and directions. M.E. Sharpe. Recuperat , a .
  • Regueira, J. (2018). Qué es Branded Content. Recuperat , a https://www.javierregueira.com/que-es-branded-content/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Examen tipus test de 50 preguntes. Les preguntes incorrectes o en blanc resten -0,2 40
Treball en grup Grups de 4-5 membres. 40
Presentació del treball La professora decidirà els criteris formals de la presentació dels treballs a classe i els anunciarà al moodle 10 No
Treball individual Els treballs s'han d'escriure amb correcció i han de tenir una presentació acurada. Cal incloure fonts acadèmiques recomanades al Dossier de l'assignatura 10 No

Qualificació

En cas de no lliurament/o presentació d'activitats d'avaluació l'alumnat anirà directament a reavaluació.
La nota màxima de reavaluació és un 5.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant que no presenti un treball o una pràctica en el dia marcat per la professora, haurà d'anar a reavaluació.
Els casos de força major, degudament justificats, seran avaluats per la professora.

Avaluació única:
L'estudiant ha de fer un examen i un treball pràctic individual.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es pactaran prèviament per email i es realitzaran abans o després de l'horari de classe.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El mitjà de comunicació principal serà l'email. Com a complement utilitzarem videoconferència i xat de Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Durant les hores de classe previstes, l'alumnat tindrà un vídeo de la classe teòrica i realitzarà i lliurarà a Moodle les activitats pràctiques.
El detall de totes les activitats, està descrit al moddle.

Modificació de l'avaluació:
• Les activitats d’avaluació previstes en el disseny de l’assignatura es mantenen en el ben entès que totes es realitzaran mitjançant vies no presencials.

• L’examen final es realitzarà el mateix dia i hora que estava previst. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació es realitzarà per mitjans no presencials establerts a Moodle.