Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estratègies de màrqueting digital. Posicionament. SEO i SEM. Principis d'Analítica Web. E-mail Marketing. Estratègies de comercialització a partir de les xarxes socials i monitoratge.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI SERRA SIMON
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.7. Planificar i executar un pla d'empresa, de màrqueting o de rodaje.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.
 • CE.16. Classificar els elements estructurals i funcionals de la Web 2.0 i 3.0

Continguts

1. Introducció a Estratègia Digital.

2. Posicionament natural a buscadors > SEO

3. Màrqueting a buscadors > SEM

4. Disseny i planificació de campanyes

5. Eines de màrqueting digital

6. Introducció a l'Analítica Web. Fonaments d'anàlisi.

7. El Pla de Màrqueting Digital Integrat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 0 0 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 0 0 5,00
Prova d'avaluació 1,50 25,50 0 27,00
Sessió expositiva 15,00 7,50 0 22,50
Sessió pràctica 7,50 10,00 0 17,50
Treball en equip 0 18,00 0 18,00
Total 39,00 61,00 0 100

Bibliografia

 • Iñaki Gorostiza, Asier Barainca (2016). Google Analytics. Mide y Vencerás (Social Media) (2016). ANAYA MULTIMEDIA.
 • Montserrat Peñarroya (2010). Màrqueting electrònic per al turisme cultural. Vitel·la.
 • Al Ries, Jack Trout (1994). The 22 Immutable Laws Of Marketing. Profile Books.
 • Els professors proporcionaran recursos online per assolir les competències. (2018). Recursos diversos. Estudis Publicitat i Relacions Públiques.
 • Martínez Polo, Josep (2015). Marketing digital : (1a ed. en llengua castellana). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Dave Chaffey, P. R. (2017). Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Market. Routledge.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques: Tots els materials necessaris seran al Moodle. S'avaluen aquestes pràctiques, quan s'escau 30 No
Valoració participació seguiment de classes i treball en equip realitzat per cada grup Els estudiants s'autoavaluen com a grup 30 No
Examen de Teoria tipus test que pretén la validació de tots els coneixements adquirits al llarg del curs. És tipus TEST.
Cada pregunta deixada en blanc resta 0.
30 No
Participació en les activitats de l'assignatura i presentacions orals per defensar les propostes plantejades en el marc de l'assignatura. Es valora la participació a les activitats relacionades amb l'assignatura i la capacitat de comunicar de forma efectiva els punts plantejats en els diversos treballs i exercicis. 10 No

Qualificació

Aquesta assignatura es basa en un model d'avaluació continuada. No existeix un model d'avaluació exclusivament final. Consta de:

1. Examen tipus test: 30% (amb repesca).

Les respostes en blanc no resten.
Les respostes incorrectes resten: 0,33 punts.

2. Participació, seguiment classes i treball en grup: 30%

3. Pràctiques i tasques periòdiques (lliuraments): 40%


Si queda suspesa alguna de les 3 parts (menys de 5 sobre 10) s’ha d’anar a reavaluació.

La reavaluació s’anunciarà amb antelació al Moodle el dia, hora i aula. Si es suspèn l’examen de repesca es suspèn l’assignatura.

CONDICIONANTS:

El disseny de l'assignatures s’ha fet per la docència de l’escenari I-Presencial. En aquesta circumstància aquesta és una assignatura presencial i per tant l’assistència a classe (Teoria i Pràctica) és obligatòria i tota absència ha de ser justificada.

No es contempla el NP en cap dels treballs i s'avaluaran amb un 0.

- Els alumnes que no es presentin a l'exàmen de teoria i no facin habitualment les Pràctiques i tasques encarregades no podran superar el curs.

Per qualsevol dubte contactar amb el professor.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà un No Presentat (NP) tot estudiant que no compleixi amb els terminis plantejats, les pràctiques i tasques encarregades.

Avaluació única:
L’avaluació única constarà de dues parts:

(1) Un examen en la data fixada que tindrà un pes del 70%. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions

(2) L’activitat “Treball de l'assignatura”, que consta en l’avaluació continuada amb un pes del 30%, es lliurarà i si s’escau es presentarà, en la mateixa data que l’examen del punt anterior.

Les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar a secretaria acadèmica durant els primers deu dies lectius del període acadèmic en què s’inicia la docència de l’assignatura afectada, segons els terminis que es publicaran en el calendari acadèmic de cada curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en les diverses parts. Es plantegen recuperacions de les diverses parts.

Tutoria

L’horari de les tutories previst es pacta amb el professor. Les tutories es poden fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal establert.

Podeu concertar tutories a través del correu electrònic. Els professors responen els correus en un termini de 24 hores en dies laborables.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura.

Es crearà un fòrum obert al moodle de l’assignatura per tal de resoldre les qüestions relatives de l’assignatura.

Observacions

El disseny de les assignatures s’ha fet per la docència de l’escenari I-Presencial.

En cas de l’escenari II-MésPresencialque Virtual, la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran seguir amb s treaming.

En el cas de l’escenari III-MésVirtual que presencial la docència en grup gran passa a ser docència virtual i la docència en grups mitjans passa a ser alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i l’altre virtual) En aquest cas, un grup classe passa a fer docència totalment virtual per tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment.

En el cas de l’escenari IV-Confinament, es respectaran les sessions de classe previstes que seran els horaris de contacte estudiants/professor per fer les mateixes activitats.
En aquest cas, per les classes amb grup gran s’enviaran uns pdf i un àudio explicatiu.

Per les sessions amb grup mitjà es proposen unes tasques a realitzar i durant les sessions s’obrirà un canal virtual per consultar tots els dubtes.


Aquesta assignatura es contempla en modalitat Avaluació Continuada. Per tant, la participació a l'aula, les presentacions, entrega de treballs i activitats a l'aula tenen caràcter avaluable.

Hi haurà activitats presencials amb el professor (aproximadament un 40%) i activitats autònomes per part dels estudiants (un 60%).

Entre totes les activitats hi haurà:

• Classes expositives i/o participatives (professor i estudiants)
• Classes pràctiques (professor i estudiants)
• Cerca d’informació per part dels estudiants
• Lectura de materials i visionat/audició de materials per part dels estudiants.
• Elaboració de treballs per part dels estudiants.
• Treball en equip (estudiants)
• Assistència a seminaris i tallers relacionats amb l'assignatura.
• Tutories (estudiants)
• Activitats d’avaluació

Assignatures recomanades

 • Fonaments del màrqueting
 • Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals
 • Màrqueting estratègic i operatiu
 • Màrqueting social

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de les assignatures s’ha fet per la docència de l’escenari I-Presencial.

En cas de l’escenari II-MésPresencialque Virtual, la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran seguir amb s treaming.

En el cas de l’escenari III-MésVirtual que presencial la docència en grup gran passa a ser docència virtual i la docència en grups mitjans passa a ser alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i l’altre virtual) En aquest cas, un grup classe passa a fer docència totalment virtual per tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment.

En el cas de l’escenari IV-Confinament, es respectaran les sessions de classe previstes que seran els horaris de contacte estudiants/professor per fer les mateixes activitats. En aquest escenari, per les classes amb grup gran s’enviaran uns pdf i un àudio explicatiu. Per les sessions amb grup mitjà es proposen unes tasques a realitzar i durant les sessions s’obrirà un canal virtual per consultar tots els dubtes.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials.

Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
L’horari de les tutories previst es pacta amb el professor. Les tutories es poden fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal establert.

Podeu concertar tutories a través del correu electrònic. Els professors responen els correus en un termini de 24 hores en dies laborables.

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura.

Es crearà un fòrum obert al moodle de l’assignatura per tal de resoldre les qüestions relatives de l’assignatura.