Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en una disciplina fonamental de la indústria de la publicitat: la planificació dels mitjans de comunicació, un paper professional basat en la recerca d'eficiència i rendibilitat. Es mostrarà un breu recorregut per l'actual panorama mediàtic, s'estudien les principals fonts d'investigació dels mitjans de comunicació en la investigació dels mitjans de comunicació; el focus en conceptes terminològics de la disciplina és un dels temes principals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORGE BOTEY LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORGE BOTEY LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics

Continguts

1. Breu descripció del panorama dels mitjans convencionals

2. Introducció a la planificació de mitjans. Els mitjans publicitaris convencionals, planificació i comercialització dels seus espais.

3. Les fonts d'investigació en mitjans

4. Conceptes i terminologia bàsica utilitzats en planificació de mitjans. CASOS PRÀCTICS.

5. BRIFING (TREBALL DE GRUP)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 5,00 0 23,00
Prova d'avaluació 2,00 14,00 0 16,00
Sessió expositiva 22,50 10,00 0 32,50
Treball en equip 10,00 69,00 0 79,00
Total 52,50 98,00 0 150,5

Bibliografia

 • González Lobo, Ángeles (2008). Manual de planificación de medios : (5ª ed. rev. y actual.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Perlado Lamo de Espinosa, Marta (2006). Planificación de medios de comunicación de masas. Madrid [etc.]: McGrawHill. Catàleg
 • PÉREZ-LATRE, F.J. (2011). La publicidad y los medios. Pamplona: Eunsa. Catàleg
 • JAUSET J. A. (2000). La investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. . Barcelona: Paidos.
 • PÉREZ-LATRE, F.J. (2000). Planificación y gestión de medios publicitarios. Barcelona: Ariel.
 • AIMC / EGM (Audiència Mitjans Convencionals). Recuperat , a http://www.aimc.es
 • KANTAR MEDIA (Audiència TV / Audimetria). Recuperat , a http://www.kantarmedia.es
 • INFOADEX (Inversió en publicitat). Recuperat , a http://www.infoadex.es
 • COMSCORE (medició internet). Recuperat , a https://www.comscore.com/esl/
 • OJD (Difusió de mitjans impresos), OJD Interactiva, PGD. Recuperat , a https://www.ojd.es/
 • IMOP (Notorietat). Recuperat , a https://www.imop.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives No 0 No
Examen final Sí. Cal aprovar amb un mínim de 5. 50
Realització de casos pràctics i resolució d'exercicis Els exercicis i casos pràctics es faran, corregiran i comentaran majoritàriament dins l'horari de classe. 20 No
Treball en equip (proposta d'estratègia de mitjans a partir d'un brífing) 30

Qualificació

EXAMEN I TREBALL DE GRUP (BRíFING). Els alumnes hauran de fer un examen final (la qualificació del qual es ponderarà amb un 50% de la nota final) i un treball en equip en base a un brífing, que exigirà la presentació argumentada d'una proposta d'estratègia i possible pla de mitjans per a un producte o servei (la qualificació del qual també es ponderarà amb un 30% de la nota final). Per optar a aprovar l'assignatura cal presentar - se a les dues proves (examen i treball) i CAL APROVAR AMBDUES AMB UNA NOTA MÍNIMA DE 5 PER PODER FER I OBTENIR LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA.
CASOS PRÀCTICS FETS A CLASSE O FORA DE CLASSE. Al llarg del curs es proposaran una sèrie de casos pràctics que es resoldran a l'aula. Aquests casos seran el fonament de gran part de l'examen final, per la qual cosa l'assistència a les classes en què es faran i corregiran els exercicis serà també avaluada i tinguda en compte (la qualificació d'aquest apartat avaluable es ponderarà amb fins a un 20% de la nota final si s'acredita, mitjançant full de signatura, una assistència a les classes pràctiques d'almenys un 80%). En el cas que no quedi acreditada aquesta assistència, l'apartat rebrà una avaluació de 0 i no podrà sumar el 20% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a l'examen, la no participació en el treball de grup i la no acreditació mínima d'assistència a les classes en què es faran els casos i exercicis pràctics suposarà l'avaluació de NO PRESENTAT.

Avaluació única:
L’avaluació única es farà amb un únic examen en la data fixada. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través del correu electrònic directe al professor de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories. Es procurarà respondre els correus en un màxim 48 hores en dies laborables.
La tutoria es podrà fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal especificat al Moodle o del que es pugui acordar amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El primer dia de classe es donaran totes les instruccions necessàries per al seguiment de l'assignatura, a més es farà una entrada al fòrum d'avisos i notícies de l'assignatura perquè en quedi constància.
Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari i més habitual entre professor i els estudiants fora de les hores de classe. Addicionalment, la Delegada o Delegat de curs podrà mantenir comunicació directa amb el professor a través de WhatsApp com a via de comunicació complementària amb el professor.

Observacions

-A principis de curs es mirarà de facilitar un calendari específic amb la previsió de temes a tractar en cadascuna de les sessions i s'organitzaran els grups de treball pel brífing i pels casos pràctics.
- Atesa la dinàmica canviant de la disciplina, al llarg del curs s'anirà actualitzant la bibliografia i referències en línia.
-Tanmateix s'intentarà comptar amb l'assistència - presencial o en línia - d'algun-s destacats professionals del món de la publicitat i els mitjans que, en forma de conferència o xerrada podran impartir contingut de l'assignatura. Aquestes intervencions seran avaluables i, per tant, el seu contingut podria entrar a examen.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats amb mitjans no presencials. En el seu moment us informarem de la dinàmica que s’utilitzarà per fer-les.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació de l'assignatura no es modifica pel que fa als elements d'avaluació i els percentatges de ponderació de cada element.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb els estudiants es farà tal com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació, a excepció feta de les trobades presencials.