Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en una disciplina fonamental de la indústria de la publicitat: la planificació dels mitjans de comunicació, un paper professional basat en la recerca d'eficiència i rendibilitat. Es mostrarà un breu recorregut per l'actual panorama mediàtic, s'estudien les principals fonts d'investigació dels mitjans de comunicació en la investigació dels mitjans de comunicació; el focus en conceptes terminològics de la disciplina és un dels temes principals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORGE BOTEY LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics

Continguts

1. Panorama dels mitjans convencionals

2. Les fonts d'investigació en mitjans

3. Introducció a la planificació de mitjans. Els mitjans publicitaris convencionals, planificació i comercialització dels seus espais.

4. Conceptes i terminologia bàsica utilitzats en planificació de mitjans. CASOS PRÀCTICS.

5. BRIFING (TREBALL DE GRUP)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 5 23
Classes expositives 22,5 10 32,5
Prova d'avaluació 2 14 16
Treball en equip 10 69 79
Total 52,5 98 150,5

Bibliografia

 • González Lobo, Ángeles (2008). Manual de planificación de medios : (5ª ed. rev. y actual.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Perlado Lamo de Espinosa, Marta (2006). Planificación de medios de comunicación de masas. Madrid [etc.]: McGrawHill. Catàleg
 • PÉREZ-LATRE, F.J. (2011). La publicidad y los medios. Pamplona: Eunsa. Catàleg
 • JAUSET J. A. (2000). La investigación de audiencias en televisión. Fundamentos estadísticos. . Barcelona: Paidos.
 • PÉREZ-LATRE, F.J. (2000). Planificación y gestión de medios publicitarios. Barcelona: Ariel.
 • AIMC / EGM (Audiència Mitjans Convencionals). Recuperat , a http://www.aimc.es
 • KANTAR MEDIA (Audiència TV / Audimetria). Recuperat , a http://www.kantarmedia.es
 • INFOADEX (Inversió en publicitat). Recuperat , a http://www.infoadex.es
 • COMSCORE (medició internet). Recuperat , a https://www.comscore.com/esl/
 • OJD (Difusió de mitjans impresos), OJD Interactiva, PGD. Recuperat , a https://www.ojd.es/
 • IMOP (Notorietat). Recuperat , a https://www.imop.es/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives No 0
Examen final Sí. Cal aprovar amb un mínim de 5 50
Realització de casos pràctics Cal justificar el 20% d'assistència a classe 20
Treball en equip ( Brífing) 30

Qualificació

EXAMEN I TREBALL DE GRUP (BRíFING). Els alumnes hauran de fer un examen final (la qualificació del qual es ponderarà amb un 50% de la nota final) i un treball en equip en base a un brífing, que exigirà la presentació argumentada d'una proposta d'estratègia i possible pla de mitjans per a un producte o servei (la qualificació del qual també es ponderarà amb un 30% de la nota final). Per optar a aprovar l'assignatura cal presentar - se a les dues proves (examen i treball) i CAL APROVAR AMBDUES AMB UNA NOTA MÍNIMA DE 5 PER PODER FER I OBTENIR LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA.
CASOS PRÀCTICS FETS A CLASSE O FORA DE CLASSE. Al llarg del curs es proposaran una sèrie de casos pràctics que es resoldran a l'aula. Aquests casos seran el fonament de gran part de l'examen final, per la qual cosa l'assistència a les classes en què es faran i corregiran els exercicis serà també avaluada i tinguda en compte (la qualificació d'aquest apartat avaluable es ponderarà amb fins a un 20% de la nota final si s'acredita, mitjançant full de signatura, una assistència a les classes pràctiques d'almenys un 80%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a l'examen, la no participació en el treball de grup i la no acreditació mínima d'assistència a les classes pràctiques suposarà l'avaluació de NO PRESENTAT.

Observacions

-A principis de curs es mirarà de facilitar un calendari específic amb la previsió de temes a tractar en cadascuna de les sessions i s'organitzaran els grups de treball pel brífing i pels casos pràctics.
- Atesa la dinàmica canviant de la disciplina, al llarg del curs s'anirà actualitzant la bibliografia i referències en línia.
-Tanmateix s'intentarà comptar amb l'assistència d'algun-s destacats professionals del món de la publicitat i els mitjans que, en forma de conferència o xerrada podran impartir contingut de l'assignatura. Aquestes intervencions seran avaluables i, per tant, el seu contingut podria entrar a examen.