Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Realització pràctica de materials a partir del desenvolupament de les capacitats creatives i de l'aplicació de tècniques creatives. Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. Tècniques, fonts, llenguatges, estructures i suports al servei de la creativitat.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA PUIG BORRAS
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%), Francès (0%)

Competències

 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CG.11. Interpretar les actuacions de l'àmbit disciplinar propi que tenen incidència en les persones i o en el medi.
 • CG.12. Elaborar diferents propostes d'actuació que puguin donar resposta a situacions èticament compromeses.
 • CE.12. Operar les diverses estratègies publicitàries sorgides amb els nous formats narratius.
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.

Continguts

1. Introducció a la creativitat.

          1.1. Territoris de la creativitat.

          1.2. Actitud creativa i disciplina de treball.

2. Les etapes del procés creatiu.

          2.1. James Webb Young.

          2.2. Particularitats del propi procés de creació.

3. Les tècniques de la creativitat.

          3.1. El pensament lateral.

          3.2. Tècniques i recursos individuals i grupals per potenciar la creativitat.

4. Els llenguatges de la creativitat.

          4.1. L'expressió de la creativitat. Copy.

          4.2. L'expressió de la creativitat. La direcció d'Art.

          4.3. Sintaxi visual. Composició i color.

          4.4. Tipografia.

          4.5. Referents visuals i estètics. Disseny gràfic, pintura, còmic, cinema, il.lustració, videojocs.

5. Creativitat publicitària i creativitat en la comunicació persuasiva. Estratègies creatives.

          5.1. La traducció dels plans d'empresa i dels plans de marketing en propostes creatives de comunicació.

          5.2. Estratègies creatives.

          5.3. Continguts, concepte i coherència.

6. El context en la creativitat publicitària i en la comunicació persuasiva.

          6.1. Les indústries de la comunicació, mercats i públics.

7. Creativitat i mitjans.

          7.1. Creativitat en mitjans de comunicació convencionals i no convencionals.

          7.2. Publicitat en mitjans interactius i plataformes digitals. Xarxes socials i continguts.

          7.3. Advergaming.

          7.4. Compra programàtica i RTB.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 5,00 0 10,00
Elaboració individual de treballs 17,00 30,00 10,00 57,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 4,00 0 0 4,00
Sessió pràctica 4,00 0 0 4,00
Tutories de grup 5,00 0 0 5,00
Visionat/audició de documents 5,00 5,00 0 10,00
Total 40,00 50,00 10,00 100

Bibliografia

 • Marina, José Antonio (1992 ). Elogio y refutación del ingenio . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Gardner, Howard (2010 ). La Inteligencia reformulada : las inteligencias múltiplesen el siglo XXI . [Barcelona]: Paidós. Catàleg
 • Young, James Webb (1982 ). Una Técnica para producir ideas . Madrid: Eresma. Catàleg
 • Lupton, Ellen (cop. 2012 ). Intuición, acción, creación : graphic design thinking . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Root-Bernstein, Robert (2002 ). El Secreto de la creatividad . Barcelona: Kairós. Catàleg
 • Buzan, Tony (cop. 1996 ). El Libro de los mapas mentales : cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente . Barcelona: Urano. Catàleg
 • De Bono, Edward (DL 1998 ). El Pensamiento lateral : manual de creatividad . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ricarte Bescós, José María (1999 ). Creatividad y comunicación persuasiva (2ª ed). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei dePublicacions [etc.]. Catàleg
 • Vicente Huedo (2014). Cent maneres de dibuixar un arbre. Girona: Vicente Huedo.
 • Lu Ji (2010). Wen fu. Prosopoema del arte de la escritura. Madrid: Ediciones Cátedra. Catàleg
 • Heller, Eva (2004 ). Psicología del color : cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Puig Borràs, Núria i Baraut Múrria, Ingrid (2015). El Patrimoni Cromàtic de la Costa Brava. Girona: Patronat de Turisme .
 • Jorge Wagensberg (2017). Teoría de la Creatividad. Tusquets Editores. Catàleg
 • Eva Santana (2017). Tapas de Publicidad. Introducción y Fundamentos.. promopress. Catàleg
 • Jarvis, Jeff (2010). Y Google ¿cómo lo haría?. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Jenkins, Henry (2009). Fans, blogueros y videojuegos :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Creació de continguts. Individual. Pràctiques individuals de creació de continguts. PUBLICACIONS DE L'ENTORN DIGITAL 1. Pràctiques de l'assignatura relacionades amb els continguts. Els criteris específics d'elaboració i d'avaluació de cada pràctica es penjaran al Moodle. Els criteris generals d'avaluació seran la professionalitat, la funcionalitat comunicativa, la coherència visual i conceptual, i el nivell de qualitat visual i gràfica. 25 No
Creació de continguts. Individual. Proposta personal d'exploració de la creativitat. Exploració dels processos creatius. PUBLICACIONS DE L'ENTORN DIGITAL 2. Els criteris generals d'avaluació seran la professionalitat, la funcionalitat comunicativa, la coherència visual i conceptual, i el nivell de qualitat visual i gràfica. Es valorarà el nivell de creativitat i l'aplicació de tècniques de creativitat en la formulació de la proposta i en la formalització. 25 No
Gestió creativa d'entorns digitals. Creació de la imatge dels llocs. Es valorarà la creativitat i la coherència gràfica i visual. 25 No
Interacció amb la comunitat. Seguiment dels treballs publicats pels companys i interacció en l'entorn digital. Gestió de les interaccions dels entorns digitals. Seguidors i engagement. Es valorarà el nivell d'interacció i l'engagement aconseguit amb els propis blogs amb la resta de membres de la comunitat. 25 No

Qualificació

Els criteris d'avaluació CONTINUADA es concretaran al Moodle per a cada part de contingut avaluable que caldrà presentar en el context dels ENTORNS DIGITALS.

Els criteris d'avaluació NO CONTINUADA (ÚNICA):
1. El format es concretarà en un sol document PDF.
2. Partirà d'un context general sobre creativitat.
3. Aquest treball serà teòric.
4. Serà una recerca sobre continguts teòrics relacionats amb la creativitat i la creativitat publicitària.
5. Haurà de seguir les normes acadèmiques formals i de citació.
6. Haurà d'aportar la mirada de diversos teòrics i professionals de la creativitat.
7. Després d'una visió introductòria es pot centrar en alguna disciplina concreta.
8.El treball ha de reflectir la utilització de diverses fonts de la bibliografia bàsica de l'assignatura, i dels continguts proposats al llarg del curs i que trobareu referenciats al Moodle.
9. La correcció en la redacció.
10. La correcció en la presentació.
11. El lliurament es farà via Moodle a la TASCA: AVALUACIÓ ÚNICA.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L’avaluació única constarà d'un treball individual. El format d'aquest treball serà lliure i es concretarà en un sol document. Partirà d'un context general sobre creativitat. Aquest treball serà teòric i serà una recerca sobre continguts teòrics relacionats amb la creativitat.
Haurà de seguir les normes acadèmiques formals i de citació i haurà d'aportar la mirada de diversos teòrics i professionals de la creativitat. Després d'una visió introductòria es pot centrar en alguna disciplina concreta. El treball ha de reflectir la utilització de diverses fonts de la bibliografia bàsica de l'assignatura.

Les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar a secretaria acadèmica durant els primers deu dies lectius del període acadèmic en què s’inicia la docència de l’assignatura afectada, segons els terminis que es publicaran en el calendari acadèmic de cada curs.

L'entrega s'haurà de fer en la data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquesta activitat tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A les sessions presencials previstes es portaran a terme tutories grupals i individuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

1. Tutories.
2. Blogs que elaborarà cada alumne i també el professor. Entorn TRUMBL per l'especificitat artística. Es buscarà l'elaboració de comentaris i interaccions entre tota la classe i la professora.
Es valorarà l'engagement.
3. Activitats per al desenvolupament de tècniques de creativitat col.laboratives amb eines com MURAL.
4. Utilització del vídeo per exposar continguts. Alumnes i professor. SketchbookTour.
5. Utilització d'eines com ara Meet, Skype o Blackboard per a tutories de seguiment si és necessari.

Observacions

La majoria de continguts d'aquesta assignatura són transversals i els treballarem de forma simultànea en les pràctiques i en els exercicis. Els coneixements són acumulatius i s'hauran de veure reflectits en els treballs elaborats.
Totes les activitats i pràctiques proposades podran ser desenvolupades presencial i no-presencialment ja que utilitzen sistemes de comunicació mediada. Assolir competències de comunicació mediada és també un objectiu de l'assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
TOTES LES ACTIVITATS HAN ESTAT DISSENYADES PER PODER SER ELABORADES PRESENCIAL I NO-PRESENCIALMENT.

Modificació de l'avaluació:
LES DUES OPCIONS D'AVALUACIÓ (CONTINUADA I ÚNICA) SÓN VÀLIDES TANT PER ESCENARIS DE PRESENCIALITAT COM DE NO-PRESENCIALITAT.

Tutoria i comunicació:
En cas de no presencialitat es potenciaria la utilització de continguts audiovisuals i les tutories amb Meet o Skype.