Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estrategias y técnicas de Comunicación Externa de las organizaciones: La figura del DIRCOM y el departamento de Comunicación; Transparencia y rendición de cuentas; Responsabilidad social corporativa; Comunicación de crisis; Lobismo; Auditoría de comunicación externa. Estrategias y técnicas de la comunicación interna: concepto y tipología; planificación estratégica de la comunicación interna; técnicas de la comunicación interna en las organizaciones. Estratègies i tècniques de Comunicació Externa de les organitzacions: La figura de l'DIRCOM i el departament de Comunicació; Transparència i rendició de comptes; Responsabilitat social corporativa; Comunicació de crisi; Lobismo; Auditoria de comunicació externa. Estratègies i tècniques de la comunicació interna: concepte i tipologia; planificació estratègica de la comunicació interna; tècniques de la comunicació interna en les organitzacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA FELISA DEL RIO SANCHEZ  / ANTONI SELLAS GÜELL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA FELISA DEL RIO SANCHEZ  / ANTONI SELLAS GÜELL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA FELISA DEL RIO SANCHEZ  / ANTONI SELLAS GÜELL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG.8. Diferenciar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat -local i global- i de les competències pròpies.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.
 • CE.10. Analitzar, des d'una vessant crítica, els diferents factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment entre les de comunicació publicitària i els anunciants, i entre les relacions públiques i els públics
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. Las relaciones públicas en las organizaciones del s.XXI

2. Evolución de la función de la comunicación corporativa

3. Relaciones con la comunidad y transparencia

4. Técnicas transversales

5. Relaciones institucionles y lobbismo

6. La Responsabilidad Social Corporativa

7. La comunicación de crisis

8. La comunicación interna: concepto y tipología

9. Planificación de la comunicación interna

10. Técnicas de la comunicación interna

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 50,00 0 70,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 0 10,00
Exposició dels estudiants 18,00 20,00 0 38,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 12,00 0 0 12,00
Sessió participativa 10,00 0 0 10,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Paul A. Argenti (2015). Comunicación estratégica y su contribución a la reputación. LID EDITORIAL EMPRESARIAL. Catàleg
 • L'Etang, Jacquie (2009 ). Relaciones públicas : conceptos, práctica y crítica (1a ed. en lengua castellana). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Xifra, Jordi (cop. 2009 ). Casos de relaciones públicas y comunicación corporativa . Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • García Orosa, Berta (2009 ). Gabinetes de comunicación on line : claves para generar información corporativa en la red . Zamora: Comunicación Social. Catàleg
 • Xifra, Jordi (2007 ). Técnicas de las relaciones públicas . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Xifra, Jordi (2009 ). Els Lobbies . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Xifra, Jordi (cop. 2003 ). Teorías y estructura de las relaciones públicas . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Navarro García, Fernando (2012 ). Responsabilidad social corporativa : teoría y práctica (2a ed. act., rev. y ampl.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Hernández Robledo, Miguel Ángel (2009 ). Comunicación corporativa : las relaciones con los medios de comunicación . Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia. Catàleg
 • Palencia-Lefler Ors, Manuel (cop. 2008 ). 90 técnicas de relaciones públicas : [manual de comunicación corporativa] . Barcelona: Bresca. Catàleg
 • Solano Santos, Luis Felipe (2008 ). Patrocinio y mecenazgo : instrumentos de responsabilidad social corporativa . Madrid: Fragua. Catàleg
 • Noves tendències en transparència empresarial : [bases conceptuals i aplicacions pràctiques] (cop. 2013 ). Barcelona: ACCID. Catàleg
 • Fernández Cavia, Josep (cop. 2009 ). Redacción en relaciones públicas . Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Matilla, Kathy (2008 ). Los Modelos de planificación estratégica en la teoría de las relaciones públicas . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Barquero Cabrero, José Daniel (2008 ). Relaciones públicas multiculturales : cómo evitar el choque de culturas y civilizaciones . Barcelona [etc.]: Furtwangen. Catàleg
 • Enrique, Ana Ma. (Ana María) (2008 ). La Planificación de la comunicación empresarial . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg
 • Matilla, Kathy (2008 ). Los Modelos de planificación estratégica en la teoría de las relaciones públicas . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Manual de la comunicación (2013 ). Madrid: Asociación de Directivos de Comunicación. Catàleg
 • Amado Suárez, Adriana (2008 ). Auditoría de comunicación : un método de análisis de las comunicaciones públicas . Buenos Aires: La Crujía :DIRCOM. Catàleg
 • DIRCOM (2013). COMUNICACION: CASOS PRACTICOS (2º). DIRCOM - IESE. Catàleg
 • DIRCOM (2016). Anuario de la Comunicación 2016. DIRCOM. Catàleg
 • Elena Gutierréz García, María Teresa La Porte Fernández-Alfaro (2014). TEndencias emergentes en la comunicación de instituciones. UOCPress - Comunicación. Catàleg
 • Assumpció Huertas Roig (2014). La comunicación de los territorios, los destinos y sus marcas. Guía práctica de. UOC, COLECCION DIRCOM. Catàleg
 • Kathy Matilla (coord.) (2016). Casos de estudio de relaciones públicas. Espacios de diálogo e impacto mediático. UOC, COLECCION DIRCOM. Catàleg
 • Losada Díaz, José Carlos (2010 ). Comunicación en la gestión de crisis : lecciones prácticas . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Nicolás Ojeda, Miguel Ángel (2012 ). Estrategias de comunicación en redes sociales : usuarios,aplicaciones y contenidos . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • VVAA (2014). El lobby en España ¿Asignatura pendiente?. ALGON EDITORES. Catàleg
 • JUAN MIGUEL MONSERRAT GAUCHI (2014). COMO ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACION . NIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVICIO DE PUBLICACIONES. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposición/ presentación de trabajos por
parte de los estudiantes en clase
Se evalúa vía la calidad del mensaje en el diagnóstico de los diferentes elementos de la comunicación externa de una empresa. 10 No
Exposición de fases de la comunicación interna Se expone de forma sintética en clase las diferentes fases del proyecto de CI: descripción del cliente, diagnótico y briefing. Se evalúa con una rúbrica ad hoc. 10 No
Proyecto de comunicación externa Se evalúa el análisis y diagnóstico de la comunicación externa de una empresa. Se utiliza la simulación, a modo de briefing para el cliente. 25
Proyecto de comunicación interna En equipo, se realiza un proyecto real de comunicació interna para una organización del entorno. Se desarrolla por fases y concluye con la ejecución de una técnica concreta pera la mejora de la CI del cliente. 25
Prueba teórica de comunicación externa Se realizaran diferentes pruebas parciales en la parte de comunicación externa. 15 No
Prueba teórica de comunicación interna Prueba parcial sobre comunicación interna. Puede ser tipo cuestionario, pregunta-respuesta o un análisis de caso. 15 No

Qualificació

L'assignatura consta de dues parts, comunicació externa i comunicació interna, amb un sistema d'avaluació continuada. La nota final de l'assignatura resulta de la mitjana de les notes de les dues parts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat en cas que no s'entregui el treball d'anàlisi i diagnòstic de la comunicació externa i el projecte de comunicació interna.

Avaluació única:
L'avaluació única constarà d'una prova teòrica i dos projectes. La prova d'avaluació per al conjunt de l'assignatura tindrà un valor d'un 30%. Els dos projectes tindran un valor d'un 35% cadascun. A l'inici del semestre s'indicaran les dates d'entrega i/o realització corresponents.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5. Per tal de superar l'assignatura, és indispensable entregar i aprovar el treball d'investigació i diagnòstic de la comunicació externa, i el projecte de comunicació interna.

Tutoria

A través del correu electrònic directe al professorat de l’assignatura, podeu concertar trobades per fer tutories. Respondrem els correus en un màxim 24 hores en dies laborables.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es crea un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on s’informarà de totes les qüestions relatives de l’assignatura. En aquest fòrum, a més, els estudiants podran fer preguntes que es respondran per tal de que tots els estudiants tinguin la mateixa informació. Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari entre professor i cada estudiant fora de les hores de classe (amb unaresposta màxima de 24 hores en dies lectius). Es reserva el correu electrònic només per a causes extraordinàries.

Assignatures recomanades

 • Comunicació local en l'era global
 • Comunicació institucional
 • Documentació i gestió de dades
 • Ètica en la Publicitat i les Relacions Públiques
 • Fonaments de les Relacions Públiques
 • Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques
 • Mètodes d'investigació en comunicació
 • Opinió pública
 • Planificació estratègica de les Relacions Públiques
 • Responsabilitat social corporativa RSC
 • Seminari de Relacions Públiques
 • Social media i RP 2.0
 • Tècnica i casos de Relacions Públiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de les assignatures s’ha fet per la docència de l’escenari I-Presencial. En cas de l’escenari II-MésPresencialque Virtual, la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran seguir amb streaming. En cas de l’escenari III-MésVirtual que presencial la docència en grup gran passa a ser docència virtual i la docència en grups mitjans passa a ser alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i l’altre virtual. En aquest cas, un grup classe passa a fer docència totalment virtual per tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment. En cas de l’escenari IV-Confinament, es respectaran les sessions de classe previstes que seran els horaris de contacte estudiants/professor per fer les mateixes activitats. En aquest darrer escenari, per les classes amb grup gran s’enviaran uns PPT amb comentaris orals que cobreixen aquesta part de la docència. Per les sessions amb grup mitja es proposen unes tasques a realitzar en grup i durant les sessions s’obrirà un canal virtual per consultar tots els dubtes.

Modificació de l'avaluació:
En cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.