Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum. Psicologia de la publicitat: Processos psicològics bàsics i processos psicològics superiors en la publicitat. Persuasió a través de processos comunicatius, canvi d'actituds i altres processos psicosocials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / MARTI TERES I BONET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / MARTI TERES I BONET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / MARTI TERES I BONET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CE.1. Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.7. Planificar i executar un pla d'empresa, de màrqueting o de rodaje.

Continguts

1. Sociologia del consum: Grups socials i consum. Estructura social i consum. L'oci del consum.

2. Processos psicològics bàsics i superiors en publicitat. Persuasió publicitària a través de processos comunicatius, del canvi d’actituds i d’altres processos psicosocials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 4,00 0 10,00
Prova d'avaluació 9,00 42,00 0 51,00
Sessió participativa 40,00 14,00 0 54,00
Treball en equip 15,00 20,00 0 35,00
Total 70,00 80,00 0 150

Bibliografia

 • Alonso Rivas, Javier (1987 ). El Comportamiento del consumidor : una aproximación teórica con estudios empíricos (2ª ed.). Madrid: Instituto Nacional de Consumo. Catàleg
 • Alonso Rivas, Javier (2010 ). Comportamiento del consumidor : decisiones y estrategia de marketing (6a ed., rev. y act.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Dubois, Bernard (DL 1998 ). Comportamiento del consumidor : comprendiendo al consumidor (2ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Howard, John A (1993 ). El Comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Merton, Robert K. (2002). Teoría y estructuras sociales (4ª ed.). Fondo de Cultura Económica.
 • Múgica, José Miguel (1997 ). El Comportamiento del consumidor : análisis del proceso de compra . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Quintanilla, Ismael (cop. 2002 ). Psicología del consumidor . Madrid: Prentice Hall. Catàleg
 • Solomon, Michael R (cop. 1997 ). Comportamiento del consumidor : comprar, tener y ser (3ª ed). Naucalpan de Juarez: Prentice-hall. Catàleg
 • Schiffman, Leon G (cop. 1997 ). Comportamiento del consumidor : quinta edición ([2ª ed.]). México: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Schiffman, L. G. (2010). Comportamiento del consumidor (10ª ed.). Prentice Hall. Catàleg
 • Veblen, Thorstein (1963). Teoria de la clase ociosa. México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treballs pràctics sobre la matèria tractada (psicologia) Aplicació correcta del contingut aprés a l'anàlisi de casos 15 No
Prova escrita sociologia. La prova escrita d'avaluació d'aquesta part de l'assignatura consistirà en l'elaboració d'una anàlisi de material publicitari a partir de continguts teòrics específics. a) Coneixement i comprensió dels continguts teòrics específics (30%)
b) Capacitat d'aplicació dels conceptes sociològics per a l'anàlisi de material publicitari (40%)
c) Capacitat d'argumentació (30%)
d) Correcció ortogràfica i gramatical: es penalitzaran les incorreccions
25 No
2 proves parcials escrites de la part de psicologia basades en l'ànalisi de casos (cada parcial val el 30% de la qualificació total de l'assignatura). Coneixement i ús adequat de tots els continguts assolits. 60

Qualificació

1)La qualificació final del mòdul es calcularà a partir de la suma de totes les qualificacions parcials degudament ponderades.
2)L'aprovat s'assoleix amb una puntuació mínima de 5.
3)Les qualificacions ponderades s'arrodoniran a les dècimes.
4)Les diferents activitats d'avaluació hauran de ser lliurades dins els terminis establerts a aquests efectes. Les tasques lliurades fora de termini seran considerades tasques no presentades.
5)A efectes de càlcul de la mitjana del curs, una tasca avaluable no presentada computarà com 0 punts.
6)La qualificació MH, d'acord amb la ratio establerta per la normativa d'avaluació, serà atorgada a les millors qualificacions iguals o superiors a 9.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
“Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única.”

Avaluació única:
a)L’avaluació única es farà amb un únic examen en la data fixada. ; b) Aquesta prova incorporarà totes les proves parcials que composen l'avaluació continuada; c) Totes les proves parcials integrades en l'avaluació única gaudiran del mateix valor relatiu de què gaudeixen en l'avaluació continuada; d) La data de la prova quedarà fixada abans de l'inici del semestre; e) La prova s'haurà de dur a terme abans que s'acabi el període d'avaluació continuada; f) Els/les estudiants gaudiran de la possibilitat de recuperar aquesta prova durant el període previst a aquests efectes.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura
caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través del correu electrònic directe a les professores de
l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories.
Respondrem els correus en un màxim 24 hores en dies
laborables.
En funció de les circumstàncies, les tutories podran dur-se a terme presencialment o per teleconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A efectes de comunicació i interacció, les dues vies prioritàries seran el correu-e i el fòrum d'avisos i notícies.
En funció de les circumstàncies es pot valorar la possibilitat d'obrir altres canals de comunicació, com ara un grup de whatsapp.

Observacions

Vegis la pestanya "Modificació de Disseny"

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de les assignatures s’ha fet per la
docència de l’escenari I-Presencial
En cas de l’escenari II-MésPresencialque Virtual, la
docència del grup gran es farà per a una part,
rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran
seguir amb streaming.
En el cas de l’escenari III-MésVirtual que presencial
la docència en grup gran passa a ser docència
virtual i la docència en grups mitjans passa a ser
alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i
l’altre virtual) En aquest cas, un grup classe passa a
fer docència totalment virtual per tots els alumnes
que aquella setmana no puguin assistir-hi
presencialment.
En el cas de l’escenari IV-Confinament, es
respectaran les sessions de classe previstes que
seran els horaris de contacte estudiants/professor
per fer les mateixes activitats

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats
d’avaluació no es puguin fer de forma presencial,
es realitzaran aquestes mateixes activitats el
mateix dia i hora previst, amb mitjans no
presencials. Quinze dies abans de la data us
informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i
comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es
defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació
en tots els escenaris