Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció al concepte d'ètica. Introducció a la responsabilitat social corporativa. Màrqueting social. Límits legals de la publicitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JOSE GARCIA COLLADO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JOSE GARCIA COLLADO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JOSE GARCIA COLLADO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
 • CG.9. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.
 • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.

Continguts

1. Introducció a l'ètica en la publicitat 1.1. Presentació de les controvèrsies ètiques a la publicitat 1.2. Ètica i moral 1.3 Ètica normativa 1.3.1. Utilitarisme 1.3.2. Deontologisme 1.4. Ètica aplicada a la publicitat: estudi de casos

2. Introducció a la Responsabilitat Social Corporativa 2.1. L'ètica al naixement de les relacions públiques. Opinió pública i propaganda. 2.2. El concepte de la responsabilitat social corporativa i l'ètica de les relacions públiques 2.3. La Shareholder Theory 2.3.1. Relacions públiques i Shareholder Theory: models de comunicació 2.4. La Stakeholder Theory 2.4.1. RElacions públiques i Stakeholder Theory: models de comunicació 2.5. The Business Case for CSR 2.6. El concepte de CSR-Washing

3. Publicitat i democràcia: Màrqueting Social i Bioètica 3.1. Què és una campanya social? 3.1.1. Condicions d'èxit de les campanyes socials 3.2. El concepte de màrqueting social 3.2.1. Els productes socials 3.2.2. Els conceptes de planificació de les campanyes de màrqueting social 3.3. Bioètica i democràcia 3.3.1. Bioètica i publicitat en l'àmbit mèdic i farmacèutic a l'era de la neurociència 3.4. Estudi de casos

4. Límits legals de la publicitat 4.1. Llibertat d'expressió i límits legals de la publicitat 4.2. Els límits en els codis autorregulatoris 4.3. Ètica i publicitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26,00 25,00 0 51,00
Prova d'avaluació 51,00 48,00 0 99,00
Total 77,00 73,00 0 150

Bibliografia

 • Baró i Ballbé, Maria Josep (1993 ). La Publicitat il·lícita i la defensa dels consumidors : una visió jurídico-civil de la protecció de consumidors i usuaris enfront de la publicitat il·lícita . Barcelona: Centre d'Investigació de la Comunicació. Catàleg
 • Donaldson, T. (1982). Corporations and Morality. New Jersey: Prentice-Hall. Catàleg
 • Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profits. The New York times Magazine,,
 • Kotler, P. & Roberto, E. L. (1992). Marketing Social. Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Lema Devesa, Carlos (2007 ). Ètica i règim jurídic de la publicitat i les relacions públiques . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Matés Utrera, Raquel (2014 ). Influència de la publicitat en els estereotips i la violència de gènere. Girona: Universitat de Girona. Recuperat 06-07-2016, a http://hdl.handle.net/10256/10824 Catàleg
 • Okpara, John O. & Idowu, Samuel O. (ed.) (2013). CSR, Sustainability, Ethics and Governance . Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. Catàleg
 • Pieper, A. (1991). Ética y moral. Una introducción a la filosofía práctica. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Pope, S. & Waeraas A. (2016). CSR-Washing is Rare: a Conceptual Framework, Literature Review, and Critique. Journal of Business Ethics , (137), 173-193
 • Singer, P. (ed.) (1995). Compendio de ética. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bernays, Edward L (2008). Propaganda. [Barcelona]: Melusina. Catàleg
 • Singer, Peter (2002). Una Vida ética :. Madrid: Taurus. Catàleg
 • Rose, Nikolas (2006). Politics of life itself :. Woodstock: Princeton University Press. Catàleg
 • Sandel, Michael J (2013). Lo que el dinero no puede comprar :. Barcelona: Debate. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova parcial 1 Demostració de coneixement i comprensió dels conceptes fonamentals del bloc temàtic; capacitat d'expressió adequada; capacitat d'anàlisi i d'argumentació. 30 No
Prova parcial 2 Demostració de coneixement i comprensió dels conceptes fonamentals dels blocs temàtics; capacitat d'expressió adequada; capacitat d'anàlisi i d'argumentació. 40 No
Prova parcial 3 Demostració de coneixement i comprensió dels conceptes fonamentals del bloc temàtic; capacitat d'expressió adequada; capacitat d'anàlisi i d'argumentació. 30 No

Qualificació

Aquesta és una assignatura d'avaluació continuada. L'assistència a classe és obligatòria.

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme a partir de quatre proves d'avaluació (tres amb un pes del 30% i una amb un pes del 10% de la nota final del curs). Les característiques exactes de cadascuna d'aquestes proves, així com els continguts avaluats en elles, seran explicats amb detall durant el curs i publicats a la plataforma de moodle.

La qualificació final del curs s'establirà a partir de la suma de les qualificacions de les quatre proves d'avaluació continuada en que caldrà obtenir un 4 de nota mínima per obtenir una nota mitjana.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada (si s’escau es ponderen per el pes corresponent) o no s’ha presentat a l’avaluació única

Avaluació única:
L'estudiant podrà acollir-se a l'avaluació única excepcionalment, en acullir-s'hi renuncia a l'avaluació continuada.

Les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar a secretaria acadèmica durant els primers deu dies lectius del període acadèmic en què s’inicia la docència de l’assignatura afectada, segons els terminis que es publicaran en el calendari acadèmic de cada curs.

L'avaluació única constarà de quatre parts i cada part es farà a una data que serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada.

L'avaluació, serà a partir de quatre proves d'avaluació (tres amb un pes del 30% i una amb un pes del 10% de la nota final del curs). Les característiques exactes de cadascuna d'aquestes proves, així com els continguts avaluats en elles, seran explicats amb detall durant el curs i publicats a la plataforma de moodle.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Qui vulgui es podrà adreçar al professor per concertar una trobada, presencial o en format virtual (per Google Meet), al correu electrònic: francisco.garcia@udg.edu
Es faran, arran de la semipresencialitat, trobades regulars a concretar amb els diferents grups de treball creats a classe per tutoritzar els treballs grupals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Qui vulgui es podrà adreçar al professor per concertar una trobada, presencial o en format virtual (per Google Meet), al correu electrònic: francisco.garcia@udg.edu

Observacions

Es recomana una comunicació activa amb el professor i un bon seguiment de la matèria arran dels canvis que pugui suposar la semipresencialitat.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de l’escenari IV-Confinament, es respectaran les sessions de classe previstes que seran durant els horaris de contacte estudiants/professor per fer les mateixes activitats”

Es faran diverses activitats per facilitar l'aprenentatge virtual. Per a això és faran activitats a Moodle i amb EDPUZZLE així com tutories per G. Meet.

Modificació de l'avaluació:
En cas de fer classes 100% on-line:

L’assignatura s’avaluarà en base a tres activitats d’avaluació amb un pes de 30% cada una. El 10 % restant s’obtindrà de diverses activitats fetes no presencials i lliurades a través de moodle.
Aquestes tres activitats principals cal que s’obtingui com a mínim un 4 per tal que es faci nota mitjana i poder aprovar l’assignatura.
La prova escrita es farà emprant l'espai Qüestionari de Moodle.

Tutoria i comunicació:
Es faran seguiments virtuals de tutoria per google meet als grups de treball creats a classe per tal de facilitar el seguiment de la matèria.