Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principis bàsics del disseny. Coneixement teòric i pràctic dels principals programes de disseny gràfic usats per professionals de la publicitat i les relacions públiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

  • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
  • CG.8. Diferenciar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat -local i global- i de les competències pròpies.
  • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals

Continguts

1. TEORÍA DE L’EXPRESSIÓ I EL DISSENY GRÀFIC: Teoria i evolució històrica en les tècniques de representació gràfica. Procés creatiu en dibuix. Paper del disseny gràfic en les RRPP i la Publicitat Materials, medis i suports de dibuix. Començar a dibuixar

2. LA PERSPECTIVA I LA PROPORCIÓ: Configuracions bàsiques i formals. Treballs amb perspectiva i correctes proporcions. Formes compostes, unions de cossos, arrodoniment d'elements primaris.

3. EL VOLUM, LA LLUM I LES OMBRES: La direcció i caràcter de la llum. Les ombres projectades i els punts de brillantor. La superfície d’actuació i els reflexes.

4. TÈCNIQUES I MEDIS TRADICIONALS: Tècniques monocromàtiques de representació. Tècniques en color de representació. Representació de materials.

5. REPRESENTACIÓ DEL COS HUMÀ: La figura humana. Representació específica del cap i les extremitats. Cinètica del cos humà.

6. TRACTAMENT D'IMATGES: Introducció al programari.Modificacions de la imatge. Fotomuntatges.

7. DIBUIX VECTORIAL i TRACTAMENT DE TEXTES, D'IMATGES I COMPOSICIÓ: Introducció al programari. Textos i maquetació. Dibuix vectorial. Vectorització d’imatges. Creació de logotips. Composició de publicacions amb textes i imatges. Maquetació de catàlegs. Anuncis en premsa. Pòsters, cartells. Packaging. Il•lustració.

8. REALITZACIÓ DE PROJECTES Realització d'un projectes en grup, aplicant els coneixements adquirits en cada fase del curs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 2 3
Classes expositives 3,5 7 10,5
Classes pràctiques 46,5 56 102,5
Treball en equip 7 27 34
Total 58 92 150

Bibliografia

  • Julián Pérez, Fernando (2005 ). Dibujo para diseñadores industriales . Barcelona: Parramón. Catàleg
  • Gómez Molina, Juan José Barbero, Manuel (DL 1995 ). Las Lecciones del dibujo . Madrid: Cátedra. Catàleg
  • Hogarth, Burne (1996 ). El Dibujo anatómico a su alcance . Köhl: Benedikt Taschen. Catàleg
  • Mazier, Didier (2014 ). Photoshop CC para PC. Cornellà de Llobregat: ENI. Catàleg
  • Mazier, Didier (2014 ). Illustrator CC para PC. Cornellà de Llobregat: ENI. Catàleg
  • Gordon, Bob Gordon, Maggie (2005 ). The Complete guide to digital graphic design . London: Thames & Hudson. Catàleg
  • Fishel, Catharine M (2000 ). Redesigning identity : graphic design strategies for success . Massachusetts: Rockport publishers. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició dels diferents sistemes de perspectiva. Exercicis sobre perspectiva cònica, axonomètrica, caballera i aèria o militar. Proporcions, encaixos i arrodoniments. Qüalitat en la representació i la presentació. 10
Representacions de cubs, cilindres, cons, piràmides i esferes. Estudi bàsic sobre la llum. Estudi i anàlisi de la llum sobre objectes tridimensionals i frontals. Representació de les seves ombres. Qüalitat en la representació i la presentació. 10
Esbossos i representacions amb diferents medis i tècniques tradicionals.Textures, reflexes, representacions de materials. Qüalitat en la representació i la presentació. 10
Treballarem principalment amb el programa Photoshop. Tutorials, barra de menus, cuadre d'eines, barra d'opcions, paletes, barra d'estat, finestra de document. Mides de la lamina, formats, possibilitats de composicions amb seleccions, utilització de capes, modificacions del color. Qüalitat dels resultats. 20
Dibuix vectorial. Treballem amb el programa Illustrator. Tutorials. Àrea de treball. Eines. Generació de geometrias. Tractament del color i la composició. Logotips, cartells, folletos, anuncis, story boards. Igualment treballarem principalment amb el programa InDesign. Tutorials, barra de menus, cuadre d'eines, barra d'opcions, paletes, barra d'estat, finestra de document. Mides de la lamina, formats, possibilitats de composicions amb seleccions, utilització de capes, modificacions del color. Qüalitat dels resultats. 30
Realització d'un projecte en grup, aplicant els coneixements de tot el curs. Qüalitat dels resultats respecte al contingut i la presentació. 20

Qualificació

La Nota final d'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació. Per superar l'assignatura cal que la mitjana sigui major o igual a 5.
S'oferirà la possibilitat de reavaluar alguna de les activitats d'avaluació no superades. Aquesta possibilitat està oberta únicament als alumnes avalutas (els no presentats no opten a aquesta opció).
Aquells alumnes que no realitzin l'avaluació continuada, podran fer un exàmen final a les dates establertes per la Facultat, prèvia tutoria i presentació dels treballs i exercicis proposats durant el curs i a la tutoria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe o no ha fet activitats d'avaluació.

Observacions

L'assignatura "Introducció i tècnica de disseny gràfic" correspon al 1r curs de l'estudi, i per tant no presenta cap recomanació respecte altres assignatures. De totes maneres, tots aquells coneixements sobre dibuix artístic, fotografia i informàtica de que disposin els alumnes, els seran valuosos per a l'assignatura.