Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudiar les interaccions entre economia i cultura. Fer conscient a l’estudiant del marc econòmic, social, institucional en el que es desenvolupa la gestió de les institucions culturals. Conèixer les diferents tipologies del patrimoni cultural i la seva situació actual. Analitzar estudis de cas i realitzar propostes d’actuació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA OTERO IBAÑEZ  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (5%), Castellà (5%), Anglès (90%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA OTERO IBAÑEZ  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA OTERO IBAÑEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
  • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
  • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. Introducció i Conceptes

2. Organismes internacionals

3. Eines i models de gestió

4. Interpretació del Patrimoni

5. La cultura i el patrimoni cultural vist des de l’economia

6. Anàlisi dels mercats de béns culturals: la demanda i l’oferta

7. El valor del patrimoni cultural: Definicions I mètodes de càlcul

8. Introducció a la gestió de museus

9. El patrimoni com a motor del desenvolupament econòmic regional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 30 48
Classes expositives 26 0 26
Classes pràctiques 4 30 34
Prova d'avaluació 3 25 28
Total 51 85 136

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques Exercicis de comentaris i anàlisi de textos, debats, vistes d'anàlisi del patrimoni. 40
Examen global dels continguts de l'assignatura L'exercici es supera havent resolt correctament el 50% o més de les qüestions plantejades 60

Qualificació

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

1) L’assignatura es supera obtenint una qualificació global = 5/10 punts
2) La qualificació constarà de:
• 40% de la nota: activitats diverses
• 60% de la nota: examen global
Per a poder fer l’examen global cal haver fet com a mínim el 80% de les activitats, proposades, tant si aquestes són avaluables com si no ho són.

Entre les activitats proposades es poden incloure, entre d’altres, resums i/o comentaris de lectures i de visionat de vídeos o altres materials multimèdia que es considerin escaients a l’assignatura, resolució d'exercicis, comentaris de text i presentació de treballs davant la classe, etc.

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ:

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA

• Cal fer com a mínim el 80% de les activitats proposades per a tenir dret a fer l’examen global.
• Es poden donar les següents situacions:

1) Activitat Avaluable

1.1) L'estudiant SI fa l'activitat
- La qualificació per aquella activitat, per defecte serà la que correspongui
- Computarà dins el nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder-se presentar a l’examen

1.2) L'estudiant NO fa l'activitat
- La qualificació per aquella activitat, per defecte serà igual a zero
- No computarà dins el nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder-se presentar a l’examen. L'estudiant haurà de calcular si té fetes el mínim d'activitats requerides per a poder-se presentar a l'examen.

2) Activitat NO avaluable

2.1) L'activitat no tindrà nota
2.2) NO computarà dins el nombre total d’activitats mínimes requerides per a poder-se presentar a l’examen. L'estudiant haurà de calcular si té fetes el mínim d'activitats requerides per a poder-se presentar a l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar-se a l'examen global comporta tenir a l'expedient la constància de "No presentat/da"

Observacions

La bibliografia de l'assignatura es completa amb materials que el professor/a farà arribar als estudiants a mesura que es vagin desenvolupant els temes.

Assignatures recomanades

  • Administració pública de recursos
  • Anàlisi cultural turística
  • Dimensió econòmica del mercat turístic
  • Gestió pública de les destinacions