Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció, des d’una perspectiva turística, a l'estudi teòric i anàlisi pràctic dels sistemes i instruments d'intervenció espacial a diferents escales, i regulació jurídica dels diferents instruments d'ordenació i planificació. Descripció de les principals modalitats d’espais turístics i als seus mètodes de gestió i ordenació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / ANNA CAPELL FABRI  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / CARLOS GARCIA ROCASALVA  / JOAN VICENTE RUFI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / ANNA CAPELL FABRI  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / CARLOS GARCIA ROCASALVA  / JOAN VICENTE RUFI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / ANNA CAPELL FABRI  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / CARLOS GARCIA ROCASALVA  / JOAN VICENTE RUFI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS D’ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

          1.1. La sostenibilitat: principis, objectius i reptes per a la planificació territorial del turisme

          1.2. La planificació territorial dels espais turístics: principis bàsics i objectius

          1.3. Metodologies d'ordenació i planificació territorial turística

          1.4. La distinció entre l’ordenació territorial i l’urbanisme i la seva evolució històrica

          1.5. El planejament territorial: criteris i instruments de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial

2. URBANISME I TURISME

          2.1. Introducció a l’urbanisme i al seu marc jurídic

          2.2. Principis inspiradors de l’urbanisme a Catalunya

          2.3. Planejament urbanístic des de la perspectiva turística

          2.4. El procediment d’aprovació del planejament urbanístic i la incidència de la legislació turística

          2.5. Breu referència a l’execució urbanística i l’atorgament de llicències

3. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A L’ANÀLISI I GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

          3.1. Indicadors de potencialitat i sostenibilitat turística

          3.2. La capacitat de càrrega turística

          3.3. L’ecotaxa

          3.4. Inventari, avaluació i jerarquització de recursos turístics

          3.5. Els sistemes de certificació ambiental i de qualitat turística

          3.6. La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

4. L’ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS MADURS

          4.1. El planejament urbanístic i el turisme de masses

          4.2. Els Plans d’Excel•lència Turística

          4.3. Els Plans de Requalificació de Destinacions Turístiques Madures

          4.4. El problema costaner a Catalunya i l'Estat espanyol

          4.5. Règim d’ús i ocupació del domini públic maritimoterrestre d'acord amb la Llei de costes

          4.6. L’ordenació del litoral català a través dels plans directors urbanístics dels sistema costaner (PDUSC)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 30 60
Prova d'avaluació 3 51 54
Treball en equip 12 24 36
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Aguirre i Font, Josep M. (2017). Avantprojecte de la Llei de territori. Document comprensiu. Barcelona: Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Recuperat 06/07/2017, a http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordena
 • Aguirre i Font, Josep M. (2015). El régimen jurídico del litoral catalán (1era). Barcelona: Atelier.
 • Trayter Jiménez, Joan M. (2015). Derecho urbanístico de Cataluña (5ena). Barcelona: Atelier.
 • Nel·lo, Oriol, 1957- (2006 ). Pla director urbanístic del sistema costaner de Catalunya . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Ordenar el territorio : la experiencia de Barcelona y Cataluña (2012 ). Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • Gifreu Font, Judith (2012 ). L'Ordenació urbanística a Catalunya . Barcelona [etc.]: Associació Catalana de Municipis i Comarques [etc.]. Catàleg
 • Antón Clavé, Salvador (2005 ). Planificación territorial del turismo . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2012). 10 Lliçons sobre turisme. El repte de reinventar les destinacions. Planeta. Catàleg
 • Casariego, Joaquín (2005 ). Reinventar el destino : reflexiones sobre el espacio turístico contemporáneo = Reinventing the destination : reflections on the contemporary tourist space . Las Palmas de Gran Canaria: ASHOTEL. Catàleg
 • Fullana i Palmer, Pere (2002 ). Turismo sostenible . Barcelona: Rubes. Catàleg
 • Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos : guía práctica (cop. 2005 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Pérez de las Heras, Mónica (2004 ). Manual del turismo sostenible. [Madrid]: Mundi-Prensa. Recuperat 03-07-2014, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10234545 Catàleg
 • Priestley, Gerda K. Llurdés Coit, Joan Carles Vancells Farraró, Albert (cop. 2007 ). Estrategia y gestión del turismo en el municipio . Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Rivas García, Jesús (2012 ). Planificación y gestión sostenible del turismo (3ª ed.). Oviedo: Septem. Catàleg
 • Simancas Cruz, Moisés (coord.) (2016). La planificación y gestión territorial del turismo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Vera, J. Fernando (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica Espais Litorals des de la perspectiva jurídica: Instruments de gestió i ordenació del litoral. La pràctica va acompanyada d'una sortida de camp. S'avaluarà la capacitat de realitzar una diagnosi sobre el litoral d'un municipi i d'utilitzar diferents metodologies en l'estudi del litoral. 20
Pràctica Espais Litorals des de la perspectiva territorial: Instruments de gestió i ordenació de les platges. La pràctica va acompanyada d'una sortida de camp. S'avaluarà la capacitat de realitzar una diagnosi sobre les platges d'un municipi i d'utilitzar diferents metodologies en l'estudi del litoral. 20
Examen 1: L'objectiu de l'activitat en el marc de l'avaluació continuada és avaluar el bloc d'anàlisi territorial de l'assignatura. S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels continguts d'anàlisi territorial del programa. 30
Examen 2: L'objectiu de l'activitat en el marc de l'avaluació continuada és avaluar el bloc jurídic de l'assignatura S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels continguts jurídics del programa. 30

Qualificació

La nota de l'assignatura es calcula a partir de la mitjana ponderada de les dos pràctiques i els dos exàmens.
Per aprovar l'assignatura és obligatori obtenir una qualificació mínima de 5 en cadascun dels exàmens per fer la mitjana. En el supòsit de suspendre un o els dos exàmens, hi haurà un examen de recuperació.
El fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent. L'estudiant que no hagi obtingut la qualificació mínima de 5 no aprovarà l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
1. No es presenta als dos exàmens.
2. No presenta el mínim d'una pràctica.

Observacions

- Les classes es faran en català. És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- Alguns dels textos a analitzar estaran en llengua anglesa.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents. I a les sortides de camp amb els guions repartits per a la realització de les pràctiques.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

Assignatures recomanades

 • Dimensió jurídica del turisme
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques