Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Tècnica i procés comptable bàsic en les empreses del sector turístic. Conèixer tot cicle comptable. Estudi amb el Pla General de Comptabilitat, el patrimoni, impostos, l'immobilitzat material i intangible, compres, vendes i existències, creditors i deutors per operacions comercials i el finançament tant el propi com l'aliè de l'empresa turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup EN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

          1.1. L´activitat i circulació econòmica en el mon turístic

          1.2. Processos i operacions econòmiques en les empreses turístiques

          1.3. La comptabilitat i la representació comptable

          1.4. El compte

          1.5. La Normalització Comptable. El Pla General de Comptabilitat

2. COMPTABILITZACIÓ DE L´ACTIVITAT DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

          2.1. Comptabilització de les compres de béns comercials, de consum i serveis

          2.2. Comptabilització de l´adquisició dels serveis

          2.3. Comptabilització de les compres de béns d´inversió

          2.4. Comptabilització de les vendes

          2.5. Comptabilització de les operacions d´inversió econòmica i financera

          2.6. Comptabilització de les operacions de finançament

3. EL CICLE COMPTABLE

          3.1. La periodificació i el resultat

          3.2. La problemàtica de la valoració comptable

          3.3. El cicle comptable

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 29,00 0 32,00
Resolució d'exercicis 0 25,00 0 25,00
Sessió expositiva 21,00 21,00 0 42,00
Sessió pràctica 21,00 21,00 0 42,00
Tutories de grup 5,00 4,00 0 9,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

  • Amat, Oriol, Campa Fernando. (2011). Contabilidad, Control de Gestión y Finanzas de Hoteles. Ed. Profit. Catàleg
  • Luckie Garcia, Miguel (2009). Contabilidad hotelera. México: Trillas, S.A.. Catàleg
  • Sierra Guillermo J., Lopez D y Serrano F. (2003). Introducción a la contabilidad y análisis financiero en el sector turístico. Madrid: Piramide. Catàleg
  • Vilardell I, Solà M. Alberich J. (2008). Nou Pla General de Comptabilitat (Ed.Universitària2008). Mc.GrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d´exercicis obligatoris (avaluació continua) La realització de dues pràctiques que farà l´alumne fora de l´horari lectiu. La mitjana d´aquestes dues proves pràctiques valdrà el 20 % de la nota final. Aquestes pràctiques no son recuperables. 20 No
Proves Tipus Test (avaluació continua) La realització de dues proves teòriques tipus test que farem al llarg del curs. La mitjana d´aquestes dues proves valdrà el 30 % de la nota final. Aquestes proves no son recuperables. 30 No
Proves de caràcter Pràctic (avaluació continua) La realització d´una prova de caràcter pràctic que farem al final del curs. Aquesta prova valdrà el 50 % de la nota final i és recuperable. 50

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant dues vies:

1. Avaluació Continuada
2. Avaluació Única

1. AVALUACIÓ CONTINUADA

L'avaluació de l'assignatura podrà ser continuada, sense necessitat de fer un examen final. Per això s´han de complir una sèrie de requisits que son els següents:


a) La realització de dues proves teòriques tipus test que farem al llarg del curs. La mitjana d´aquestes dues proves valdrà el 30 % de la nota final. Aquestes proves NO son recuperables.

b) La realització d´una prova de caràcter pràctic que farem al final del curs. Aquesta prova valdrà el 50 % de la nota final i SI és recuperable.

c) La realització de dues pràctiques que farà l´alumne fora de l´horari lectiu. La mitjana d´aquestes dues proves pràctiques valdrà el 20 % de la nota final. Aquestes pràctiques NO son recuperables.

Quant un alumne es presenta a alguna prova descrita anteriorment s´interpreta que acudeix a l’avaluació continuada i per tant, no es podrà presentar a la avaluació única.


Important: Qualsevol alumne aprovat en l´avaluació continuada podrà presentar-se a la prova d´avaluació única per pujar nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació Continuada: Es consideraran no presentats aquells alumnes que, havent-se de presentar a la prova practica final no s´hi presentin.

Avaluació Única: Es consideraran no presentats aquells alumnes que, havent-se de presentar a la prova d´avaluació única, tant en primera com en segona convocatòria i no s´hi presentin.

Avaluació única:
2. AVALUACIÓ ÚNICA

Aquelles persones que optin per l'avaluació única, renuncien a l'avaluació continuada i seran avaluades només per les proves d'avaluació fixades per la facultat en el calendari d'exàmens.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 tant en l´avaluació continuada com l´avaluació única

Tutoria

Les tutories presencials o virtuals es concertaran directament amb el professor de l´assignatura.
L´horari de tutoria es farà públic a l´inici del curs.
Per concertar una tutoria fora d´aquest horari es podrà fer de manera directa o per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l´hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l´assignatura, a més es farà una entrada al fòrum de l´assignatura per a que en quedi constància.

Observacions

L'assignatura pretén formar a l'alumne/a interessat/da en estudiar la problemàtica de la captació, valoració i registre de les transaccions que tenen lloc en el món empresarial, així com elaborar un diagnòstic econòmico-financer de l'empresa dins l'àmbit turístic.

Altres competències:

- Autoorganitzar-se, planificar i autoavaluar-se.
- Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions.
- Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística.
- Tenir pensament lògic i esperit crític.


A més, per aquest curs es molt important portat bé i amb continuïtat les pràctiques proposades que serveixen per l´assimilació dels conceptes teòrics. Es realitzarà un seguiment d'aquestes pràctiques amb els alumnes durant tot el curs.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS:

Les classes és seguiran fen on-line i seguiran el mateix horari establert per les classes presencials, tant a matí com a tarda.


Les modificacions de les activitats seran mínimes, només les necessàries que es requereixen per passar d’una docència presencial a una virtual.

Modificació de l'avaluació:
MODIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ:

1. Alumnes d´avaluació continuada.

Es farà avaluació continuada, a partir de tasques que entregareu.

Tasques:

Tasca 1: Patrimoni con a resultat del processos i operacions econòmiques en les empreses turístiques.
(30% de la nota final)
Data d´entrega:

Tasca 2: Comptabilització de l´activitat de les empreses turístiques.
(30% de la nota final)
Data d´entrega:

Tasca 3: El cicle comptable
(30% de la nota final)
Data d´entrega:

Tasca 4: Qüestionari tipus Test
(10% de la nota final)
Data d´entrega:


2. Alumnes d´avaluació única.

Les mateixes tasques anteriors.


Totes aquestes tasques son recuperables tant per l´avaluació continuada com per l´avaluació única.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l´estudiant es farà tal i com es defineix en la pestanya de tutoria i comunicació en tots els escenaris.