Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura es divideix en dues parts. A la primera part s'estudiaran els orígens del capitalisme industrial contemporani i s'abordaran alguns dels problemes més importants de l'economia mundial durant el segle XX. A la segona, s'estudiarà el desenvolupament del capitalisme a Espanya, amb especial atenció a les grans transformacions que tingueren lloc als segles XIX i XX.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses

Continguts

1. HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

          1.1. ELS ORÍGENS DEL CAPITALISME INDUSTRIAL

                    1.1.1. La Gran Divergència: el creixement econòmic preindustrial.

                    1.1.2. Els sistemes agraris i els règims demogràfics abans de 1800

                    1.1.3. La Revolució Industriosa

          1.2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL BRITÀNICA

                    1.2.1. La Revolució Industrial a Gran Bretanya: Canvi agrari, salaris alts i energia barata

                    1.2.2. Creixement econòmic, canvi estructural i canvi tècnic

                    1.2.3. El debat sobre els nivells de vida durant la Primera Industrialització

          1.3. CREIXEMENT ECONÒMIC I PRIMERA GLOBALITZACIÓ (1820-1914)

                    1.3.1. Segona Revolució Tecnològica, Transició Demogràfica i creixement econòmic

                    1.3.2. La Primera Globalització: comerç internacional i polítiques comercials

                    1.3.3. L'evolució de la desigualtat al món abans de 1914

          1.4. GUERRA, INESTABILITAT ECONÒMICA I GRAN DEPRESSIÓ, 1914-1939

                    1.4.1. La Primera Guerra Mundial i els desequilibris dels Anys Vint

                    1.4.2. Els orígens i la difusió de la crisi dels anys trenta

                    1.4.3. Les polítiques de recuperació

          1.5. L'ÈPOCA DAURADA DEL CAPITALISME INDUSTRIAL, 1945-1973

                    1.5.1. El nou ordre econòmic internacional després de la II Guerra Mundial

                    1.5.2. Les polítiques keynesianes i l'estat del benestar

                    1.5.3. Factors i dinàmica del creixement econòmic

          1.6. LA FI DE L'EXPANSIÓ I LA SEGONA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA (1973-2010)

                    1.6.1. La fi de l'expansió

                    1.6.2. Globalització, creixement econòmic i desigualtat

                    1.6.3. Els anys cinquanta: guerra freda, industrialització per substitució d'importacions i transformacions estructurals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 45 30 75
Classes pràctiques 4 4 8
Lectura / comentari de textos 1,5 43 44,5
Prova d'avaluació 3 20 23
Total 53,5 97 150,5

Bibliografia

 • Nadal, Jordi, (1997). Lectures d'història econòmica mundial (2a ed.). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Tello, Enric, Gordillo, Xavier, (1994). Guía práctica de historia económica mundial. Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Feliu i Montfort, Gaspar (2013 ). Introducció a la història econòmica mundial (3a ed., rev. i actualitzada). [València], [etc.]: Universitat de València [etc.]. Catàleg
 • Albert Carreras, Xavier Tafunell (2018). Entre el imperio y la globalización.Historia Económica de España contemporánea. Barcelona: Crítica.
 • TELLO, Enric; MARTÍNEZ GALARRAGA, Julio; RAMON MUÑOZ, Ramon; GARAY, Lluís (2012). Com hem arribat fins aqui´. Una introduccio´ a la histo`ria econo`mica global. Barcelona: UOC. Recuperat , a http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1. Anàlisi de textos (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Els estudiants hauran de llegir un text, elaborar un resum i lliurar-lo, i respondre un exercici escrit a classe Es valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments del text. S'avaluarà també molt especialment l'expressió escrita. 20
Exercici 2. Exercici de control dels temes 1.2 i 1.3. L'exercici valorarà la capacitat de l'estudiant per identificar les principals idees i arguments contingudes a les lectures. 20
Exercici 3. Examen: avaluació dels temes 1.4 a 1.6. Els exàmens avaluen els coneixements adquirits, així com la capacitat d'aplicar els conceptes treballats durant el curs a la interpretació de textos, quadres o gràfics relatius a la història econòmica. Es valorarà de manera especial l'expressió escrita. 50
Proves de seguiment i comprensió. Al llarg del curs es faran preguntes sobre qüestions abordades a classe en la sessió precedent o actual. No s'anunciaran amb anticipadament (anàlisi i interpretació de textos econòmics). Es valorarà la correcta comprensió i argumentació de les qüestions plantejades. Es valorarà també molt especialment l'expressió escrita. 10

Qualificació

S'avaluarà l'assimilació dels objectius de l'assignatura i de les competències bàsiques. L'avaluació comprendrà tots els materials utilitzats a les classes teòriques i pràctiques, així com les lectures obligatòries.

Al llarg del curs es faran 6 exercicis avaluables, tres a cada quadrimestre. Els exercicis 1, 2, 4 i 5 valdran cadascun un 10 per cent de la nota final, i els exercicis 3 i 6 el 25 per cent cadascun.
Els exercicis 3 i 6 tindran lloc en el períodes d’exàmens de gener/febrer i maig/juny i abastaran la matèria indicada en el programa. Cada un dels exàmens valdrà el 25 per cent de la nota final. L’estudiant només tindrà l’oportunitat de recuperar aquests exàmens quadrimestrals, en el període que determina la Facultat.

Finalment, l’avaluació final s’obtindrà de la nota ponderada de les pràctiques i els dos exercicis realitzats.
Les competències transversals es treballaran i avaluaran en totes les activitats portades a terme en el marc de l'assignatura. Les competències referents a l'expressió escrita rebran una atenció particular en totes les proves. Serà exigible un nivell d'ortografia i sintaxi d'acord, com a mínim, amb el nivell C de català (o equivalent en castellà).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà per a aquells estudiants que no s'hagin presentat a cap dels dos exàmens quadrimestrals.

Observacions

La docència s'estructurarà en classes teòriques i pràctiques. El seguiment presencial de les classes teòriques i pràctiques pressuposa que l'alumnat treballa de forma continuada i paral·lela amb la bibliografia bàsica i altres materials complementaris que el professor ofereix als seus dossiers electrònics. La lectura dels capítols corresponents als llibres citats en la programació és imprescindible.

A la pàgina web de l'assignatura es penjaran els esquemes, materials i bibliografia específica que es treballaran en les classes teòriques i pràctiques.

Com utilitzar els esquemes de la pàgina web (PDF)?
1) Els PDFs són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
2) Han de servir com a guia per a seguir l'explicació del professor, així com de plantilla de lectura per buscar en la bibliografia proposada aquells elements claus o arguments que estructuren cada un dels temes.
3) Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades a cada un dels temes i seguir les explicacions fetes a classe.