Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Instruments econòmics de la política del medi ambient: fonaments, comparació i aplicacions. Tècniques de mediació de beneficis i costos ambientals. Aplicacions: polítiques del canvi climàtic, globalitzacions i medi ambient i contaminació de aire, sòl i aigua. Explotació de recursos renovables i no renovables. Debat sobre sostenibilitat, biodiversitat, energia i altres temes actuals .
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RENAN ULRICH GOETZ  / MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Castellà (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
  • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
  • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
  • ECOCE9- Elaborar un discurs econòmic coherent sobre els factors ambientals, internacionals, tecnològics o socials que actualment incideixen en l'economia global

Continguts

1. L'economia i el medi ambient

          1.1. Interdependències entre l'economia i el medi ambient

          1.2. Lleis de la termodinàmica

          1.3. Ètica del medi ambient

          1.4. Desenvolupament sostenible

2. L'economia del benestar i el medi ambient

          2.1. Eficiència i optimalitat

          2.2. Errades de mercat: Externalitats i béns públics

3. Avaluació econòmica del medi ambient

          3.1. Anàlisi cost benefici

          3.2. Valoració ambiental

4. Anàlisi de la política ambiental (I). Regulació directa

          4.1. La contaminació i les seves característiques

          4.2. Polítiques descentralitzades

          4.3. Regulació directa i control

5. Política ambiental (II). Preus i altres instruments

          5.1. Incentius econòmics

          5.2. Cooperació i acords multilaterals

6. Economia dels recursos naturals

          6.1. Recursos no renovables. Minerals i energia

          6.2. Recursos renovables. Pesca, boscos, aigua

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 40 65
Elaboració individual de treballs 16 40 56
Prova d'avaluació 4 25 29
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Goetz, Renan, José Silva, Elena Del Rey, Nuria Planells , Àngels Xabadia (2014). Prácticas de economía con ordenador (primera). Barcelona: Antoni Bosch. Recuperat , a http://www.antonibosch.com/libro/practicas-de-economia-con-ordenador
  • Hartwick, John M (cop. 1998 ). The Economics of natural resource use (2nd ed.). Reading, Mass.: Addison-Wesley. Catàleg
  • Kolstad, Charles D (2011 ). Environmental economics (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
  • Perman, Roger (2003 ). Natural resource and environmental economics (3rd ed.). Harlow [etc.]: Pearson Education. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics / treballs individuals Exercicis pràctics. En aquests es valorarà: l’organització i la coherència del contingut; la correcció i la claredat de l'argumentació i la redacció 20
Estudi de casos S'avalua el desenvolupament i la solució del cas - mètode i resultats. També es valorarà l’organització i la coherència del contingut; la claredat de l'exposició i la redacció 20
Examen Examen global estarà compost de preguntes sobre aspectes teòrics, exercicis, problemes i/o comentaris de textos i notícies. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes així com la rigorositat en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. També es valorarà que l’expressió escrita sigui correcta, clara i entenedora. 60

Qualificació

Els criteris de qualificació són els mateixos per a les dues convocatòries: La nota de l'expedient serà la mitjana ponderada de les diferents activitats, sempre i quan s'hagi tret una nota superior o igual a 4 sobre 10 a l'examen. Si la nota de l'examen és inferior a 4, la nota de l'expedient serà el mínim entre 4 i la mitjana ponderada.

L'examen serà l'única activitat recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a l'examen global de la convocatòria oficial de l'assignatura ni a la seva recuperació tindrà un no presentat a l'acta