Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Dominar els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades i aplicar el coneixement al món real
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / LLUIS PLANAS CASAMITJANA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ECOCE6- Analitzar l'entorn econòmic i les institucions, així com avaluar les causes dels cicles econòmics
 • ECOCE7- Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre la realitat econòmica i valorar els instruments disponibles per assolir els objectius de la política econòmica
 • ECOCE11- Entendre els diferents models de desenvolupament i creixement econòmic

Continguts

1. Model IS-LM, OA-DA

2. Expectatives i política econòmica

3. Models de l'economia monetària oberta

4. Factors de creixement econòmic. La comptabilitat del creixement

5. Model de creixement de Solow

6. Models de creixement endogen

7. Models amb agents maximitzadors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 2 10 12
Resolució d'exercicis 22 41 63
Sessió expositiva 20 55 75
Total 44 106 150

Bibliografia

 • Bajo Rubio and Díaz Roldán (2011). Macroeconomic Analysis of Monetary Unions (1 ed). Springer.
 • Wyplosz, Charles (1994 ). Macroeconomía : un texto europeo . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Abel, Andrew B (cop. 2004 ). Macroeconomía (4ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Goetz et al. (2014). Prácticas de economía con el ordenador. Antoni Bosch.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i activitats. Exercicis pràctics (en grup) relacionades amb l'anàlisi formal de les relacions macroeconòmiques emfasitzant els aspectes dinàmics. En aquests es valorarà: l’organització i la coherència del contingut; la correcció i la claredat de l'argumentació. 30
Classes destinades a l'exposició i anàlisi dels diferents continguts de l'assignatura per part del professor Assaig individual 20
Examen global Examen global estarà compost de preguntes sobre aspectes teòrics, exercicis, problemes i/o comentaris de textos i notícies. Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes així com la rigorositat en el plantejament i la coherència i compatibilitat dels resultats obtinguts. També es valorarà que l’expressió escrita sigui correcta, clara i entenedora. 50

Qualificació

- A l'examen es valoraran: Les respostes ajustades a les qüestions plantejades; L’expressió escrita clara i entenedora; La justificació i l’argumentació de les respostes.

- A la resolució d'exercicis i pràctiques es valorarà: L’organització i la coherència del contingut; la claredat del text; l’ús del llenguatge amb el registre adequat; l’argumentació de les idees exposades; la correcta resolució dels exercicis proposats, tenint en compte, tant el procés de resolució com el resultat.

- Només pot recuperar-se l’avaluació de l’examen global (50 punts)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a l'examen global de la convocatòria oficial de l'assignatura ni a la seva recuperació tindrà un no presentat a l'acta

Observacions

Pel que fa a les competències, el seu desenvolupament es fonamentarà en les capacitats i habilitats adquirides en assignatures anteriors, especialment a Macroeconomia. A diferència de les assignatures de primer i segon, on l'anàlisi és eminentment estàtica, es posarà l'emfàsi en la dinàmica macroeconòmica i es deixarà per a assignatures posteriors el desenvolupament de les competències d'anàlisi detallada de la conjuntura i les previsions de futur.