Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Gestió de tresoreria. Gestió del circulant. Fonts de finançament a curt termini. Anàlisi, diagnóstic i elaboració de plans financers.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA PANOSA GUBAU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CIFCE2- Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial
 • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Planificació financera a curt i llarg termini. Objectius i metodologia.

2. Pressupostos i polítiques de l'empresa

          2.1. Vendes i cobraments

          2.2. Compres i pagaments

          2.3. Despeses de personal

          2.4. despeses d'explotació i generals

          2.5. Liquidació d'impostos

          2.6. Despeses d'inversió

          2.7. Despeses de finançament

3. Les necessitats financeres

4. La síntesi pressupostaria

          4.1. El compte de resultats previsional

          4.2. El pressupost de tresoreria

          4.3. El balanç de situació previsional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 25,00 0 40,00
Prova d'avaluació 5,00 20,00 0 25,00
Sessió participativa 30,00 55,00 0 85,00
Tutories de grup 0 5,00 0 5,00
Tutories individuals 0 0 0 0
Total 50,00 105,00 0 155

Bibliografia

 • Cibrán Ferraz, Pilar i altres (2013). Planificación Financiera (1era). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Varis (2010). Manual de Control de Gestión (1era.). Barcelona : Profit Editorial. Catàleg
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Análisis económico financiero (20ª ed.). Barcelona: Gestión 2000. Recuperat 14-09-2013, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10327874 Catàleg
 • Díez de Castro, Luis Tomás (cop. 2001 ). Dirección financiera : planificación, gestión y control . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Ruiz Martínez, Ramón Jesús (2000 ). La Planificación financiera de la empresa . Madrid: Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Catàleg
 • Urías Valiente, Jesús (cop. 1995 ). Análisis de estados financieros (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Vergés i Jaime, Joaquim (2000). La planificación económica y financiera en la empresa. Barcelona: (UAB). Publicació docent.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats de seguiment Periòdicament i de manera continuada, l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s’exposi davant la resta de classe. Les activitats podràn ser tipus test, resolució d'exercicis o altres similars. 60
Activitat de síntesi Podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar el coneixement de la matèria, tenint en compte les interrelacions entre els diversos temes. 30
Autoavaluació del seguiment A partir de qüestionaris individuals, després de cada tema es demanarà si es segueix correctament el tema o bé quins són els dubtes concrets que s'han. generat per tal de poder assessorar a l'estudiant en aquells temes que calgui de la manera més personalitzada possible. 10 No

Qualificació

La qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les activitats d’avaluació continuada.

En cas de no superar l’assignatura per avaluació continuada, es podrà recuperar la part de les activitats de seguiment i síntesi ( 90% de la nota ) a través d’un examen final que comprendrà tot el temari de l’assignatura. El 10% d’autoavaluació no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En cas de no superar l’assignatura per avaluació continuada, la no presentació a l’examen final o a l’examen d’avaluació única, tindrà la qualificació de “NO PRESENTAT”

Avaluació única:
D'acord amb l'article 8 de la "normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants" establerta per la UdG, l’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. Aquesta consistirà en un únic examen que comprendrà tota la matèria.

En acollir-s’hi renuncia a l’avaluació continuada. Per tant, la nota final serà exclusivament la que resulti d’aquest examen.

Cal sol·licitar aquest tipus d'avaluació dins els terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per superar l’assignatura cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 punts globalment, d'acord amb els criteris de qualificació

Tutoria

Tutories: individuals i/o en grup, amb cita prèvia per missatgeria de moodle / correu electrònic i amb els mitjans que la UdG recomani i hi doni suport en cada moment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Avisos i notícies de moodle
Missatgeria de moodle / correu electrònic
Altres recursos audiovisuals que hi doni suport la UdG

Observacions


L’avaluació continuada que es duu a terme en aquesta assignatura pressuposa un treball també continuat per part de l’estudiantat. Per tant, cal fer un seguiment diari de la matèria de l'assignatura complementant els apunts de classe amb la bibliografia recomanada i consultant allò que calgui en les hores convingudes de tutoria durant el curs.

Cal estudiar els temes amb una visió àmplia, considerant la seva interrelació amb els altres temes.

En les sessions de classe es convidarà a l’estudiant a participar activament.

Assignatures recomanades

 • Gestió financera II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de ser necessari s’impartirà docència virtual intentant respectar al màxim el calendari d’activitats previst, sempre d’acord amb les directrius que marqui la UdG i amb els mitjans que aquesta recomani i hi doni suport.

Modificació de l'avaluació:
En cas de ser necessari s’avaluarà de forma virtual intentant respectar al màxim el calendari d’activitats previst, sempre d ’acord amb les directrius que marqui la UdG i amb els mitjans que aquesta recomani i hi doni suport.

Tutoria i comunicació:
Tutories: individuals i/o en grup, amb cita prèvia per missatgeria de moodle / correu electrònic i amb els mitjans que la UdG recomani i hi doni suport en cada moment.

Comunicació a través de Moodle: Avisos i notícies / Missatgeria de moodle / Altres recursos que la UdG recomani i hi doni suport en cada moment.