Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques relatives al lideratge personal i de persones, facilitant el desenvolupament de les aptituds i actituds d'acompanyament necessàries de major actualitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • ADECE9- Identificar l'estructura organitzativa de l'activitat empresarial i dirigir, motivar, formar i organitzar els recursos humans de l'empresa

Continguts

1. La gestió avançada del talent

          1.1. Somnis i empresa: una proposta integradora

          1.2. La ment i l'èxit

          1.3. Model d'arquitectura estratègica personal desenvolupat

2. Una aproximació al lideratge personal

          2.1. Essència i tipologia del lideratge

          2.2. El Model SIM de lideratge personal basat en el Coaching

3. Teoria i pràctica del Coaching

          3.1. El desenvolupament de competències

          3.2. Fonaments teòrics del Coaching

          3.3. El procés de Coaching

4. Intel·ligència emocional i presa de decisions

          4.1. Emocions i intel·ligència emocional

          4.2. El Model de Salovey & Mayer

5. Mindfulness i la recerca de la felicitat

          5.1. La ciència de la felicitat

          5.2. El funcionament de la ment i el mindfulness

          5.3. Potenciant un context de major felicitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 7,00 38,00 0 45,00
Prova d'avaluació 0 25,00 0 25,00
Sessió participativa 20,00 0 0 20,00
Sessió pràctica 35,00 25,00 0 60,00
Total 62,00 88,00 0 150

Bibliografia

 • Kelly, Matthew (2008). El Gerente de sueños :. Argentina, [etc.]: Empresa Activa. Catàleg
 • Gallwey, W. Timothy (2009). El juego interior del tenis. Màlaga: Sirio (Ed. original anglesa, 1974).
 • Covey, Stephen R (2009). Els 7 hàbits de la gent altament efectiva :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Jaworski, Joseph (1999). Sincronicidad. El camino interior hacia el liderazgo. Barcelona: Paidós.
 • Rao, Srikumar S. (2006). Abriendo puertas :. Barcelona: Urano. Catàleg
 • Caruso, David (2005). El Directivo emocionalmente inteligente :. Madrid: Algaba. Catàleg
 • Whitmore, John (2016). Coaching : (1a ed. en esta presentación, ed. rev. y ampliada). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Lyubomirsky, Sonja (2008). La Ciencia de la felicidad :. Argentina [etc.]: Urano. Catàleg
 • Garcia-Campayo, J. & Demarzo, M. P. (2018). ¿Qué sabemos del Mindfulness?. Barcelona: Kairós.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Síntesis de les sessions de classe A penjar al Moodle fins les 10h. del dia següent al de la sessió. Només poden presentar l'activitat els assistents a la sessió corresponent. Mínim de síntesis per poder ésser avaluades: 60%. 15 No
Activitats d'avaluació continuada Aprofundiment pràctic dels conceptes treballats. Indispensables per a una correcta comprensió dels continguts. 20 No
Establiment i presentació d'un pla de desenvolupament personal/professional Es seguiran les pautes del model SIM. Treball a entregar per poder presentar-se a l’examen*. Presentació potestativa, però indispensable per a una bona assimilació dels continguts 25 No
Examen final* * Possibilitat de substituir-se per activitats d'autoavaluació i de coavaluació en funció de l'aprofitament del curs, entès aquest com el nivell de participació i compromís individual i col·lectiu del grup. 40 No

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes:

- SÍNTESI DE LES SESSIONS DE CLASSE (15% de la nota final):

Contingut i estructura:
Aspectes més importants tractats durant la sessió i utilitat i aplicació personal i/o professional dels mateixos.

Qualificació:
.En funció del nivell d'adequació als continguts de les sessions.
.Puntuació global de l'activitat: Mitjana de les puntuacions de les síntesis penjades, ponderada pel tant per cent de les síntesis penjades.

- ACTIVITATS D'AVALUACIÓ CONTINUADA (20% de la nota final):

Contingut:
Activitats proposades durant les sessions, la funció de les quals és compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col·lectiu dels continguts i competències de l'assignatura.

Qualificació:
Valoració en funció de la qualitat i del nombre d'activitats realitzades.

- ESTABLIMENT D'UN PLA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL/PROFESSIONAL (25% de la nota final):

Contingut i estructura:
Pautes del Model SIM.

Qualificació:
Es valora el contingut (65%), la presentació escrita (15%) i la presentació oral i defensa (20%).

- EXAMEN FINAL* (40% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades i proposades durant el curs.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

*Possibilitat de substituir-se per activitats d'autoavaluació i/o de coavaluació en funció de l'aprofitament del curs, entès aquest com el nivell de participació i compromís individual i col·lectiu del grup.


NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat el pla de desenvolupament personal/professional.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen* final.

Avaluació única:
Examen (100% de la nota), amb les següents parts:

- Entrega d'un pla de desenvolupament personal/professional.
- Preguntes sobre els continguts del curs.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0, haver entregat el pla de desenvolupament personal/professional i haver-se presentat a l'examen*.

Tutoria

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.

Horari d’atenció: hores a convenir.

Procediment per concretar tutories individuals o grupals:
- Telegram (preferible).
- Grup de Telegram de l'assignatura.
- Plataforma de videoconferencia.
- Fòrum d’avisos i notícies del Moodle.
- Correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Vies de comunicació amb l’estudiant:
- Telegram (preferible).
- Grup de Telegram de l'assignatura.
- Plataforma de videoconferencia.
- Fòrum d’avisos i notícies del Moodle.
- Correu electrònic.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Requereix la participació activa de l’estudiant durant les sessions de classe i prèvia i posteriorment per preparar i revisar els temes corresponents.
-Potencia el desenvolupament grupal.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.


Data límit d’entrega del pla de desenvolupament:
- Avaluació continuada: dimecres, 2 de desembre.
- Avaluació única: el dia de l'examen.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura està preparada i planificada per, arribat el cas, impartir-se en format no presencial, parcialment o al 100%.

El canvi en el percentatge de presencialitat no generaria cap modificació en cap de les activitats previstes.

Les hores que apareixen a la columna APP passarien total o parcialment a la columna APV, segons el cas.

Modificació de l'avaluació:
Cap modificació prevista.

Tutoria i comunicació:
Cap modificació prevista.