Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La direcció estratègica de l'empresa es refereix a la formulació i implantació de l'estratègia a llarg termini de l'empresa, per tal d'aconseguir els objectius i propòsits de l'organització. Per a això, cal definir el camp d'actuació o els negocis, i la forma d'actuar per mitjà d'un model de negoci. La direcció estratègica és responsable de gestionar les prioritats i els recursos per aconseguir l'avantatge competitiu en el mercat, comprometent a tots els nivells de l’organització i definint la naturalesa de les contribucions i beneficis de cadascun dels grups d'interès.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DEL PILAR MARQUES GOU
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA COROMINA BARNADAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
  • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.
  • Ser capaç de solucionar problemes de gestió de manera innovadora a partir de l'entorn cada vegada més complex i dinàmic que envolta l'empresa.

Continguts

1. La naturalesa de la direcció d'empreses

2. Anàlisi estratègica

          2.1. La creació de valor i els grups d'interès

          2.2. Els objectius i valors de l'empresa

          2.3. Anàlisi de l'entorn general

          2.4. Anàlisi de l'entorn específic

          2.5. Anàlisi interna de l'empresa

3. Formulació de l'estratègia

          3.1. Estratègies i avantatges competitius

          3.2. Estratègies corporatives

4. Implantació de l'estratègia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,5 23 29,5
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 12 18
Classes expositives 15 5 20
Prova d'avaluació 2 18 20
Simulacions 8 34 42
Treball en equip 1,5 15 16,5
Tutories 2 2 4
Total 41 109 150

Bibliografia

  • Guerras, L.A. i Navas, J.E. (2015). La dirección estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones (5a). Madrid: Thomson Reuters. Catàleg
  • Grant, Robert M. (2013). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases (8th edition). Malden, MA: Wiley. Catàleg
  • Veure a l'apartat "Observacions i Recomanacions" (2017). la distinció entre bibliografia bàsica i . complementària.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis i casos Entendre la naturalesa de les variables de l'entorn i del seu efecte sobre l'empresa. Ser capaç d'identificar i classificar totes les variables tan internes com externes que afecten l'estratègia. Capacitat de generar propostes d'acció coherents amb l'entorn. 20
Treball en grup Ser capaç de treballar en grup per tal de: - identificar i classificar totes les variables tan internes com externes que afecten l'estratègia. - utilitzar models i esquemes lògics per a analitzar les situacions empresarials. - fer propostes coherents amb les anàlisis, amb creativitat i justificació. - ser crític amb les anàlisis i les propostes. Presentar oralment el treball davant la classe. 20
Presentació oral del treball en grup Demostració de competències comunicatives i altres assignades a l'assignatura per mitjà de la presentació individual i oral de part del treball en grup. 5
Examen final Demostrar de forma individual i escrita el domini dels continguts de l'assignatura i les competències d'entendre i saber. 40
Simulacions Resultat de la simulació.
Coherència de les decisions preses amb les anàlisis realitzades.
Anàlisi dels efectes de les decisions.
Capacitat d'autocrítica.
15

Qualificació

Els elements d'avaluació es descriuen en l'apartat anterior.
Només l'examen final i el treball en grup són recuperables.
No és recuperable la simulació, la resolució de casos i la presentació oral del treball en grup.

El treball i l'examen final són obligatoris i cal obtenir una nota superior a 4 perquè facin mitjana amb les altres notres.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no realitzi el treball o l'examen final es qualificarà com a no presentat.

Observacions

Bibliografia bàsica

Guerras, L.A. i Navas, J.E. (2015). La dirección estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones (5a). Madrid: Thomson Reuters.
Grant, R. M. (2013). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases (8th edition). Malden, MA: Wiley.

Bibliografia recomanada

ACC1Ó (2012). Manual pràctic per al disseny i desenvolupament d'estratègia (1a). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Guerras; L.A., Navas, J.E. (2014). Casos de dirección estratégica de la empresa (5a). Madrid: Thomson Civitas.
Jiménez, J. (CIDEM) (2006). Elaboració de plans estartègics: aplicació a cooperatives i PIMES (1a). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Johnson; G. ... [et al.] (2014). Exploring strategy : [text and cases] (10th ed.). Harlow: Prentice.