Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura pretén dotar a l'alumnat de teories, coneixements i instruments per analitzar el funcionament la societat de la informació des de la sociologia de les relacions laborals. Es tracta de poder situar els diferents actors en l'àmbit laboral, així com aquelles estratègies d'organització, conflicte, diàleg i comunicació que hi ha hagut entre ells al llarg de la història recent i sobre els quals s'ha fet més èmfasi des de la teoria social. Amb tot, es pretén que l'alumnat aprengui capacitats per al coneixement i l'anàlisi de les relacions socials i laborals en què està immersa la persona a la feina, a l'empresa, en l'àmbit laboral en totes les seves dimensions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / TATIANA SANTOS PITANGA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 15-16:30, dc 15-16:30

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Crear àmbits de treball cooperatiu on puguin aflorar i multiplicar-se les potencialitats del treball individual i participar-hi.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.

Continguts

1. Introducció i conceptes bàsics: treball, feina i relacions laborals. Les relacions laborals, formes i concepcions sobre el treball al llarg de la història

2. De la societat industrial a la societat de la informació. Principals transformacions en les relacions laborals. Reptes i oportunitats: flexibilitat, economia informal, dualització, precarització, aprenentatge al llarg de la vida.

3. Actors socials i relacions laborals a Espanya (sindicats, patronal i estat). El conflicte i la negociació col.lectiva.

4. Cultures laborals i cultures d’empresa. Identitat i resistència

5. Alternatives a la crisi. Sentit, participació i democràcia a l’empresa (1): Especialització flexible, Producció lleugera, Sistema de producció reflexiu

6. Alternatives a la crisi. Sentit, participació i democràcia a l’empresa (2): Utopies reals, Cooperativa Mondragón, Cooperativa Fageda, ESAL.

7. Multiculturalitat a l’empresa. Diversitat, conflicte i riquesa

8. Gènere i relacions laborals

9. Problemes i desviacions en les relacions laborals: mobbing, assetjament sexual, absentisme laboral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 35 0 35
Elaboració de treballs 14 60 74
Prova d'avaluació 2 39 41
Total 51 99 150

Bibliografia

 • Beck, Ulrich (cop. 1997 ). Modernización reflexiva : política, tradición y estética en el orden social moderno . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beck, Ulrich (cop. 2000 ). Un Nuevo mundo feliz : la precariedad del trabajo en la era de la globalización . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich (1998 ). ¿Qué es la globalización? : falacias del globalismo, respuestas a la globalización . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Beck, Ulrich (2002 ). La Sociedad del riesgo global . Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. Catàleg
 • Bell, Daniel (1976 ). El Advenimiento de la sociedad post-industrial : un intento de prognosis social . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Bonal, Raimon (1997). Manual de sociologia del treball . Barcelona: EUB Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Blanch i Ribas, Josep Maria Espuny Tomás, María Jesús Martín Artiles, Antonio Gala Durán, Carolina (2003 ). Teoría de las relaciones laborales : desafíos . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Burawoy, M. (1979). Manufacturing consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism. Chicago: Univesity of Chicago Press. Catàleg
 • Carnoy, Martin (cop. 2001 ). El Trabajo flexible en la era de la información . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Castel, Robert (1997 ). Las Metamorfosis de la cuestión social : una crónica del salariado . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Castells, Manuel (1997-1998 ). La Era de la información : economía, sociedad y cultura . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Dunlop, John T (1978 ). Sistemas de relaciones industriales . Barcelona: Península. Catàleg
 • Espina, Álvaro (1991 ). Concertación social, neocorporatismo y democracia . Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Catàleg
 • Finkel, Lucila (1994 ). La Organización social del trabajo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001 ). Teoría sociológica contemporánea . Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Giddens, Anthony (2001 ). Sociología (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gorz, André (1997 ). La Metamorfosis del trabajo : búsqueda del sentido : crítica de la razón económica . Madrid: Sistema. Catàleg
 • Granovetter, Mark (cop. 2001 ). The Sociology of economic life . Boulder [etc.]: Westview. Catàleg
 • Kerbo, Harold R (cop. 1998 ). Estratificación social y desigualdad : el conflicto de clases en perspectiva histórica y comparada . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Köhler, Holm-Detlev (2009 ). Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales (3ª ed.). Madrid: Delta. Catàleg
 • Lucas Marín, Antonio (cop. 1995 ). La Participación en el trabajo : el futuro del trabajo humano . Buenos Aires: Lumen. Catàleg
 • Mayo, Elton (1972 ). Problemas humanos de una civilización industrial (2ª ed.). Buenos Aires: Nueva Visión. Catàleg
 • McGregor, Douglas (1969 ). El Aspecto humano de las empresas . México: Diana. Catàleg
 • Miguélez, Faustino Prieto, Carlos Alonso Benito, L.E. (1995 ). Las Relaciones laborales en España (2a ed.). Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Miguélez, Fausto Prieto, Carlos Aguar, María José Rebollo, O. (1999 ). Las Relaciones de empleo en España . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Perrow, Charles N (1993 ). Sociología de las organizaciones (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Pin Arboledas, J. et al. (2004). Libro blanco sobre las mejores prácticas para la integración del trabajador inmi. Pamplona: IESE Business School/Universidad de Navarra. Catàleg
 • Ritzer, George (1996 ). La McDonalización de la sociedad : un análisis de la racionalización en la vida cotidiana . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sagardoy Bengoechea, Juan Antonio (2004 ). Las Relaciones laborales en España, 1973-2003 . Madrid: Cinca. Catàleg
 • Samuels, H. (2003). Sexual Harassment in the Workplace: a feminist analysis of recent developments . Women's Studies International Forum, 26(5), 467-480 Catàleg
 • Selznick, P. (1962). El mando en la administración. Una interpretación sociológica. Madrid: Publicaciones del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Catàleg
 • Sennett, Richard (cop. 2000 ). La Corrosión del carácter : las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Smelser, Neil J. (cop. 2005 ). The Handbook of economic sociology . New York: Russell Sage Foundation. Catàleg
 • Taylor, Frederick Winslow (1981 ). Principios de la administración científica . Buenos Aires: El Ateneo. Catàleg
 • Terradas Saborit, Ignasi (1994 ). La Qüestió de les colònies industrials : l'exemple de l'Ametlla de Merola . Manresa: Centre d'Estudis del Bages. Catàleg
 • Toharia, Luis (1983 ). El Mercado de trabajo : teorías y aplicaciones . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Tubella Casadevall, Imma Castells, Manuel, 1942- Sancho Vinuesa, Teresa Roca, Meritxell Díaz de Isla, María Isabel Wellman, Barry (2007 ). La Transición a la sociedad red . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Webb, Sidney (cop. 2004 ). La Democracia industrial . Madrid: Biblioteca Nueva :Fundación Francisco Largo Caballero. Catàleg
 • Wright, Erik Olin (2010 ). Envisioning real utopias . London, [etc.]: Verso. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Examen sobre els continguts de l'assignatura 40
Seminaris (10) sobre articles científics relacionats als temes de l'assignatura Presència i participació al seminari en classe (50%) i entrega d'un breu treball escrit (2 folis) sobre reflexions i aplicabilitat dels continguts dels articles a les Relacions Laborals (50%). 60

Qualificació

L’avaluació consistirá en un examen a l’aula sobre els continguts de l’assignatura que apareixen al temari. Aquest examen valdrà un 40% de la nota. Així mateix, es realitzarà 10 seminaris sobre articles científics relacionats amb els temes tractats. Per cada seminari s'entregarà un breu treball escrit (2 folis) sobre reflexions i aplicabilitat dels continguts dels articles a les Relacions Laborals que serà compartit a classe en forma de seminari. Els criteris d'avaluació seran la presència i participació en el dia del seminari i l'entrega del treball. La mitjana de las notes de cada seminari conformarà la nota final d'aquesta activitat que correspondrà al 60% de la nota final de l'assignatura.

Es considerarà suspès, l'estudiant que:

. Realitzi algun plagi (un "copia i enganxa"), total o parcial, en qualsevol dels treballs entregats. Els treballs a entregar han de ser 100% originals, creació de l'alumne amb les seves pròpies paraules.

. Que de mitjana entre pràctiques i examen no arribi al 5. Així mateix per a què faci mitjana almenys ha de treure un 4 tant en la part de l'examen com en el seminari; puntuar per sota en qualsevol de les dues parts suposa suspendre l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat, l'estudiant que:

No presenti el 80% dels treballs escrits sobre els seminaris dins la data límit establerta,

i/o

No realitzi l'examen final

Assignatures recomanades

 • Dret del treball
 • Dret laboral
 • Empresa i conciliació
 • Política social
 • Sociologia
 • Sociologia del consum