Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Optimització estàtica i dinàmica. Aprenentatge de programes informàtics per trobar la solució numèrica dels problemes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IBAN ORTUZAR FERNANDEZ  / MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ADECE10- Aplicar els mètodes d'optimització matemàtica, les eines bàsiques de la inferència estadística i els models economètrics per fer previsions i anàlisis empresarials

Continguts

1. Introducció a la programació numèrica i simulació de problemes econòmics.

2. Optimització estàtica: resolució de models lineals, no lineals i mixtes. Aplicacions.

3. Optimizació dinàmica discreta i contínua.

4. Resolució numèrica de problemes econòmics d'optimització dinàmica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 40,00 10,00 58,00
Prova d'avaluació 10,00 30,00 12,00 52,00
Resolució d'exercicis 20,00 0 0 20,00
Sessió expositiva 10,00 10,00 0 20,00
Total 48,00 80,00 22,00 150

Bibliografia

 • Judd, Kenneth L (cop. 1998 ). Numerical methods in economics . Cambridge, Mas. [etc.]: MIT Press. Catàleg
 • Cerdá Tena, Emilio (cop. 2001 ). Optimización dinámica . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Ljungqvist, Lars (2004 ). Recursive macroeconomic theory (2n ed.). Cambridge: Mass MIT Press. Recuperat 07-07-2017, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=126022 Catàleg
 • Thomas J. Sargent and John Stachurski (2017). Lectures in Quantitative Economics. . Recuperat , a https://lectures.quantecon.org/
 • Manuel Ventura, Robert Meneu y Juan Manuel Pérez (2013). Modelización y resolución de problemas de optimización en economía. Repro-Express SL.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis. En aquests es valorarà: l’organització i la coherència del contingut; la correcció del resultat i la claredat de l'argumentació i la redacció 20 No
Casos pràctics Es valorarà la resolució d'exercicis i/o casos proposats 50 No
Examen global Es valorarà la correcció així com l'estil de la programació 30 No

Qualificació

La nota final de l'assignatura serà el resultat de ponderar els exercicis i pràctiques entregades al llarg del curs (70%) i la prova d'avaluació (30%).
Qui no superi l'avaluació continuada podrà presentar-se a un examen de recuperació per mesurar els coneixements i habilitats adquirides a l'assignatura. En aquest cas l'estudiant aprovarà si treu un mínim de 5 punts a l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no faci l'examen tindrà un No presentat a l'expedient

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final en què s'haurà de mostrar el coneixement i competències adquirides durant el curs. Per aprovar s'haurà de tenir una nota mínima de 5 punts sobre 10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'establirà un horari de tutories setmanalment (tan en grups reduïts com de manera individual), que es notificarà a l'estudiantat a principi de semestre. En cas que no es puguin fer tutories presencials es realitzaran on-line amb l'ajut de la plataforma virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació oficial es durà a terme preferentment mitjançant el correu electrònic i el fòrum de l'assignatura, així com en els espais de la facultat habilitats per a l'atenció de l'estudiantat.

Observacions

Qui hagi cursat l'assignatura de 2018-19 optimització dinàmica no es podrà matricular en aquesta assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de no poder realitzar les activitats presencials, aquestes es substituiran per sessions virtuals mitjançant videoconferència durant l'horari habitual i tutories per via digital.

Modificació de l'avaluació:
En cas de no poder realitzar sessions presencials, les activitats d'avaluació no es modificaran.

Totes les activitats es realitzaran per via telemàtica síncrona (exercicis) i asíncrona (casos).

Tutoria i comunicació:
Cas que no es pugui mantenir una interacció presencial, s'intensificaran les tutoritzacions personalitzades (individuals o per petits grups) a través de videoconferència o bé off-line per correu electrònic o mitjançant els fòrums de classe.