Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura explica el procés complet de disseny i anàlisi d'una enquesta. Està pensada per a estudiants que hagin d'usar enquestes en els seus TFG i en la seva pràctica professional (per exemple en departaments de màrqueting i recursos humans d'empreses o en centres d'estudis públics o privats), i simplement per a qui vulgui tenir un ull crític en la lectura d'informes d'enquestes fetes per altres. CONTINGUT: Metodologia d'enquestes: disseny dels qüestionaris, selecció dels enquestats, recollida i anàlisi de les dades, fiabilitat i validesa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GERMÀ COENDERS GALLART
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució

Continguts

1. Errors derivats de les enquestes i metodologia per reduir-los

2. Qüestionaris: tipus, disseny i prova

3. Selecció dels enquestats

4. Recollida de les dades

5. Anàlisi de dades d'enquesta amb el programari SPSS

6. Fiabilitat i validesa de les dades d'enquesta. Ètica en les enquestes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 25 25
Exposició dels estudiants 3 20 23
Prova d'avaluació 3 12 15
Sessió participativa 30 30 60
Sessió pràctica 9 18 27
Total 45 105 150

Bibliografia

 • Groves, Robert M. (cop. 2004 ). Survey methodology . Hoboken: Wiley-Interscience. Catàleg
 • Morales Vallejo, Pedro (cop. 2003 ). Construcción de escalas de actitudes tipo Likert : una guía práctica . Salamanca: Hespérides. Catàleg
 • Clairin, Rémy (cop. 2001 ). Manual de muestreo . Madrid [etc.]: La Muralla [etc.]. Catàleg
 • Behling, Orlando (2000 ). Translating questionnaires and other research instruments : problems and solutions . Thousand Oaks [etc.]: Sage. Catàleg
 • Rubin, Herbert J (cop. 1995 ). Qualitative interviewing : the art of hearing data . Thousand Oaks, Calif.: Sage. Catàleg
 • Morgan, David L (1997 ). Focus groups as qualitative research (2nd ed.). Newbury Park: Sage. Catàleg
 • Scheaffer, Richard L (cop. 2007 ). Elementos de muestreo (6ª ed.). Madrid: International Thomson. Catàleg
 • Spector, Paul E (1992 ). Summated rating scale construction : an introduction . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Carmines, Edward G (1979 ). Reability and validity assesment . Newbury Park [etc.]: Sage. Catàleg
 • Coenders, Germà (2010 ). Estadística aplicada a l'economia, l'empresa i les finances . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Callegaro, Mario. Web survey methodology . . Catàleg
 • Ron S. Kenett, Silvia Salini (2012). Modern Analysis of Customer Surveys: With Applications Using R. Wiley. Catàleg
 • European Survey Research Association. Recuperat , a http://www.europeansurveyresearch.org/about
 • Centre d'informàtica social, Universitat de Ljubljana. enklikanketa [enquesta a un clic]. Recuperat , a https://www.1ka.si/d/en
 • American Association for Public Opinion Research (2016). Condemned survey practices. Recuperat , a http://www.aapor.org/Standards-Ethics/Survey-Practices-that-AAPOR-Condemns.aspx
 • American Association for Public Opinion Research (2016). AAPOR Code of Ethics. Recuperat , a http://www.aapor.org/Standards-Ethics/AAPOR-Code-of-Ethics.aspx
 • Survey Research Methods. European Survey Research Association. Recuperat, a https://ojs.ub.uni-konstanz.de/srm/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de disseny, execució i anàlisi d'una enquesta en grups. El nombre i mida dels grups es determinarà en funció del volum de la matrícula. Part 1. Elecció del tema, definició de les variables i de la població, i decisió del tipus d’enquesta (presentació individualitzada en tutoria: 0,5 punts). D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat no recuperable.
5
Treball de disseny, execució i anàlisi d'una enquesta en grups. El nombre i mida dels grups es determinarà en funció del volum de la matrícula. Part 2. Disseny del qüestionari i prova pilot (presentació oral a classe del qüestionari final, argumentant els canvis introduïts atesa la prova pilot: 2 punts). D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat no recuperable.
20
Treball de disseny, execució i anàlisi d'una enquesta en grups. El nombre i mida dels grups es determinarà en funció del volum de la matrícula. Part 3. Disseny d’una mostra estratificada o per conglomerats segons convingui als objectius (presentació individualitzada en tutoria: 0,5 punts). D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat no recuperable. 5
Treball de disseny, execució i anàlisi d'una enquesta en grups. El nombre i mida dels grups es determinarà en funció del volum de la matrícula. Part 4. Recollida de les dades, gestió de la no resposta, entrada i depuració de les dades, anàlisi amb el mòdul de mostres complexes del programari SPSS, interpretació dels resultats, conclusions (presentació escrita de tot el treball: 2 punts). D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat no recuperable. 20
Primera prova d'avaluació parcial (2,5 punts). D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat recuperable.

Per aprovar l'assignatura cal una nota mínima de 2 punts sobre 5 sumant ambdues proves parcials. Qui obtingui una nota entre 1 i 2 punts sobre 5, podrà recuperar-la amb una única prova final sobre 5 punts.
25
Segona prova d'avaluació parcial (2,5 punts) D'acord amb la normativa d'avaluació de la UdG és una activitat recuperable.

Per aprovar l'assignatura cal una nota mínima de 2 punts sobre 5 sumant ambdues proves parcials. Qui obtingui una nota entre 1 i 2 punts sobre 5, podrà recuperar-la amb una única prova final sobre 5 punts.
25

Qualificació

A) Qui després de la recuperació continuï sense tenir almenys dos punts sumant ambdues proves parcials, no podrà treure més d'un quatre de l'assignatura, per molt alta que sigui la nota del treball.

B) D'acord amb la "NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS ESTUDIANTS", la realització fraudulenta d'alguna o algunes de les activitats d'avaluació de l'assignatura comporta la nota final de suspens amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir respecte l'alumne infractor.

C) Als estudiants matriculats per segona o successives vegades no se'ls tindrà en compte el resultat de cap activitat dels cursos anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà una qualificació numèrica qui compleixi alhora les condicions següents:
a) Lliuri el treball complet escrit.
b) Faci ambdues proves d'avaluació o bé en faci la recuperació.

Qui no en compleixi alguna constarà com a no presentat.

Assignatures recomanades

 • Estadística
 • Estadística