Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La metodologia que ens proposem portar a terme en aquesta assignatura és la de l'aprenentatge col·laboratiu. Els estudiants hauran de desenvolupar un cas (l'estudi d'una norma concreta) en grup i exposar-lo a classe. Es valorarà l'elaboració del treball, la seva exposició i la interacció entre la resta de grups de la classe.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Crear àmbits de treball cooperatiu on puguin aflorar i multiplicar-se les potencialitats del treball individual i participar-hi.
 • Conèixer les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial.
 • Analitzar i registrar processos comptables i seguir la valoració dels elements patrimonials segons la normativa vigent.
 • Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial.
 • Elaborar la informació comptable d'un grup d'empreses a partir de la normativa i comprendre el tractament d'altres operacions essencials de l'empresa.

Continguts

1. La normalització comptable

2. Organismes internacionals de normalització comptable

3. Les normes internacionals d'informació financera

4. El Marc conceptual

5. Normes vigents i vinculacions entre elles

6. Aplicació de les normes a la realitat econòmica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 45,00 75,00
Elaboració individual de treballs 0 45,00 45,00
Exposició dels estudiants 15,00 15,00 30,00
Total 45,00 105,00 150

Bibliografia

 • Amat, Oriol i altres (2006). Comprender las Normas Internacionales de Información Financiera. Barcelona: Gestió 2000. Catàleg
 • IFRS Foundation, International Accounting Standards Committee Foundation (2017). NIIF - Libro rojo. nternational Accounting Standards Board.
 • Oliveras, E; Díaz, M; Vázquez; N. (2013). Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-IFRS). Barcelona: ACCID-Profit. Catàleg
 • Pulido, A. (2014). Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/NIC). Madrid: Garceta. Catàleg
 • Vázquez Carrillo, N; Díaz Mondragón, M (2013). Normas internacionales de información financiera (NIIF-IFRS) : ejercicios. Barcelona: Profit. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assimilació dels continguts de l'assignatura Caldrà demostrar l'assoliment dels coneixements en proves bàsicament pràctiques. 25
Presentació i defensa dels treballs Es valorarà tant el desenvolupament realitzat del treball, com la seva exposició oral i la interacció amb els estudiants de la resta de la classe. 75

Qualificació

Es valorarà tant el coneixement, com la capacitat de pensar i d'actuar d'acord amb aquest coneixement.

L'avaluació constarà de la presentació de l'estudi d'una norma i la seva discussió a l'aula. La seva puntuació màxima serà del 75% de la nota.

El 25% restant, serà la nota obtinguda en diferents proves, de coneixements bàsics, que es realitzaran durant el curs.

Per poder fer mitja entre ambdues puntuacions, caldrà obtindre un mínim de 5 en cada un dels apartats anteriors.

En el cas de no superar l'assignatura es podrà realitzar l'examen final de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat tot estudiant que no presenti el projecte .