Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Conèixer els fonaments de l'anàlisi de les variables econòmiques agregades (un dels grups és en català i l'altre en anglès)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / RICARD RIGALL I TORRENT
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / RICARD RIGALL I TORRENT
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIN NAVAL NAVARRO  / RICARD RIGALL I TORRENT
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
  • Aplicar els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i dels mercats
  • Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre i explicar la realitat econòmica que ens envolta.
  • Entendre els diferents models de desenvolupament i creixement econòmic.

Continguts

1. Introducció

2. Mercat de treball

3. Creixement econòmic

4. Restriccions pressupostàries del sector privat i públic

5. Diners i agregats monetaris: oferta i demanda

6. Equilibri macroeconòmic a curt termini, IS-LM i Regla de Taylor

7. Oferta agregada: inflació i atur

8. Equilibri en una economia oberta i model Mundell-Fleming

9. Anàlisi d'oferta i demanda agregada: polítiques macroeconòmiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 20 25
Lectura / comentari de textos 10 30 40
Prova d'avaluació 25 60 85
Total 40 110 150

Bibliografia

  • Abel, A.B., Bernanke, B. and Croushore, D. (2017). Macroeconomics (9th). Pearson.
  • Burda, M. and Wyplosz, C. (2017). Macroeconomics: a European Text (7th). Oxford University Press.
  • Macroeconomía. 7ª edición . . Catàleg
  • Mankiw, N. Gregory,|eautor. Macroeconomics (Ninth Edition). . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes destinades a l'exposició i anàlisi dels diferents continguts de l'assignatura per part del professor. Examen conjunt compost de preguntes sobre aspectes teòrics, exercicis, problemes i/o comentaris de textos i notícies macroeconòmics 65
Pràctiques d'ordinador (a nivell individual i/o en grup) basades en el temari de l'assignatura. Correcció en la resposta 15
Comentaris de text, resolució de pràctiques (a nivell individual i/o en grup) basats en el temari de l'assignatura. Correcció en la resposta 20

Qualificació

La nota final de l'assignatura serà el resultat de ponderar l'examen final (65%), les pràctiques d'ordinador (15%) i la resolució d'exercicis, pràctiques i/o comentaris (20%).

Només la prova d'avaluació "examen final" és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells estudiants que no es presentin a l'examen final tindran una qualificació de No Presentat.

Observacions

Es deixaran per als cursos de segon cicle tots aquells aspectes més específics, com ara la formulació de previsions sobre l'evolució de diferents variables macroeconòmiques i de les taxes de creixement d'una economia.