Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Continguts bàsics de la disciplina sociològica i eines de coneixement de l'entorn social
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / CRISTINA SANCHEZ MIRET
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / CRISTINA SANCHEZ MIRET
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / CRISTINA SANCHEZ MIRET  / TATIANA SANTOS PITANGA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROGER CAMPDEPADROS CULLELL  / CRISTINA SANCHEZ MIRET  / TATIANA SANTOS PITANGA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen

Continguts

1. Ciència i sociologia: L'anàlisi de la realitat social. Conceptes bàsics i principals perspectives teòriques

2. La interacció social: institucions socials, agents socialitzadors, normes socials. Rols i estructura social

3. Societat, economia, empresa i treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 0 3
Prova d'avaluació 3 15 18
Seminaris 20 50 70
Sessió participativa 24 25 49
Sessió pràctica 10 0 10
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Álvarez-Uría, Fernando (cop. 2004 ). Sociología, capitalismo y democracia : génesis e institucionalización de la sociología en Occidente . Madrid: Morata. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (cop. 1994 ). Pensando sociológicamente . Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. Catàleg
 • Bauman, Zygmunt (2014 ). ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Berger, Peter L. (1992 ). Invitació a la sociologia : una perspectiva humanística (3ª ed.). Barcelona: Herder. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (1994 ). Per a una sociología reflexiva . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (cop. 2003 ). Las Estructuras sociales de la economía . Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre (1994 ). Per a una sociología reflexiva . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Estradé i Saltó, Antoni Cardús i Ros, Salvador (1999 ). La Mirada del sociòleg : què és, què fa, què diu la sociologia . Barcelona: EDIUOC [etc.]. Catàleg
 • Flecha, Ramón (2001 ). Teoría sociológica contemporánea . Barcelona, [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Macionis, John J (2007 ). Sociología (3ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson. Catàleg
 • Portes, Alejandro (cop. 2013 ). Sociología económica : una investigación sistemática . Madrid: CIS ;. Catàleg
 • Sen, Amartya Kumar (1989). Sobre ética y economía. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (cop. 2012 ). El precio de la desigualdad : el 1 por ciento de la población tiene lo que el 99 por ciento necesita . Tres Cantos: Taurus. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes on s'explicaran els continguts de l'assignatura. A partir del punt 2 del tema 1 es farà servir el mètode de classe inversa. L'assistència al 80% de les classes és obligatòria per fer l'avaluació continuada 0
Activitat 2. Seminaris setmanals de lectura i debat de llibres de Berger i Sen Setmanalment es llegiran les pàgines estipulades dels llibres de Berger i Sen a casa, i es treballaran i debatran en grup a classe. 40
Activitat 4: Examen S'avaluarà el nivell de comprensió de la matèria,
la reflexió sobre els coneixements, l'adquisició de la terminologia sociològica
la claredat i la coherència en l'exposició
60

Qualificació

Hi ha dues modalitats d'avaluació:

A-Avaluació final:

No és obligatòria l'assistència ni l'entrega de treballs o pràctiques i la nota de l'assignatura depèn exclusivament de la nota que s'assoleix a l'examen.


B-Avaluació continuada:

Consisteix en els Seminaris de Lectura i en l'examen final. Els Seminaris conten un 40% de la nota i l'examen un 60%.

Per aprovar l'avaluació continuada almenys s'ha de treure un 5 de promig de les dues parts.

Per a què la nota de cada part conti per al promig s'ha de treure almenys un 4 de cada part, seminaris i examen. És a dir si no s'arriba a un 4 als Seminaris o a l'examen, es suspèn l'assignatura.

Per accedir a aquest tipus d'avaluació cal assistir i participat almenys a un 80% dels seminaris i de les classes.

En cas contrari la nota serà la que s'assoleixi a l'examen final.Aspectes que es tenen en compte en l'avaluació de totes les activitats:

-No només els coneixements adquirits, sinó també la capacitat d'explicació i d'argumentació d'aquests coneixements de manera oral i escrita
-La capacitat d'interrelacionar els coneixements de les diferents fonts d'informació treballades
-L'aproximació crítica, la incorporació del llenguatge i del pensament sociològic als raonaments
-La capacitat de debatre i treballar en grup

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet alguna de les activitats d'avaluació o no haver assistit al 80% de les classes

Observacions

Es recomana als estudiants que assisteixen a classe i facin les pràctiques, el comentari dels textes i els seminaris atès que l'examen estarà basat en tots aquests continguts. I a més a més els estudiants poden ampliar coneixements a partir de la bibliografia recomanada i de la bibliografia específica i complementària que es proporcionarà a cada tema.

La classe inversa
A les classes teòriques es farà servir a partir del tema 2 el mètode de classe inversa que consisteix en pautar la feina a partir de la revisió prèvia del material per al'alumnat i a la classe utilitzar el grups d'iguals i el professor per tal d'aclarir els dubtes i els punts més importants .