Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Projecte urbà a un poble del gironès. Projecte, imatge i paisatge urbans. El curs d’Urbanística 2 completa la introducció als temes de la disciplina urbanìstica mitjançant l’anàlisi detallada d’uns projectes d’urbanisme del segle XIX i XX que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics en els exercicis pràctics. La finalitat del curs és familiaritzar l’alumnat amb les eines específiques del projecte urbanístic, amb les diferents formes de racionalitats que són a la base del projecte, amb la seva representació bidimensional i tridimensional. Els treballs analitzaran els nuclis urbans mitjançant l’anàlisi morfo-tipològica com a pas previ a la redacció d’intervencions i de projectes en els espais buits de la ciutat .
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL BOSCH I ARAGO  / JORDI DUATIS PUIGDOLLERS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE03 Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CE21 Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.

Continguts

1. Metodologia d’anàlisis urbanística

          1.1. Eines d’anàlisis territorial i paisatgística

          1.2. Eines d’anàlisis context urbà

          1.3. Anàlisis de mobilitat, equipaments i servei, creixement urbà, morfològic econòmic i social

          1.4. Exemples i models

2. Teoria del projecte urbà

          2.1. Sistemes d’intervenció a l’entorn urbà

          2.2. Escales del projecte

          2.3. Planificació sostenible

3. Legislació i planejament

          3.1. Planejament general

          3.2. Planejament derivat

          3.3. Classificació del sòl

          3.4. Tipologies edificatòries i la seva parametrització

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 8 0 8
Anàlisi / estudi de casos 12 36 48
Classes expositives 30 0 30
Classes pràctiques 15 41 56
Exposició dels estudiants 1 7 8
Total 66 84 150

Bibliografia

 • Esteban i Noguera, Juli (2007 ). L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). [Barcelona]: Diputació Barcelona. Catàleg
 • Xalabarder Aulet, Maria (DL 2007 ). Guia bàsica de la pràctica de l'urbanisme (Ed. rev. i actualitzada). Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (DL 2007 ). Deu propostes per a Castellfollit de la Roca : estudi de viabilitat a l'entron de la carretera Girona ... . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (DL 2007 ). Deu propostes per a Castellfollit de la Roca : estudi de viabilitat a l'entron de la carretera Girona ... . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (2008 ). Estudis a l'entorn de Medinyà : proposta d'ordenació de la Plaça de les Moreres i dels Enamorats . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà. Catàleg
 • Cofan, Camil (2012 ). Propostes per a Banyoles . Banyoles: Ajuntament. Catàleg
 • Cofan, Camil (DL 2011 ). Propostes per a Celrà . Girona: Universitat de Girona Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Colera. Catàleg
 • Cofan, Camil (DL 2010 ). Propostes per a Colera . Girona: Universitat de Girona Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Colera. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (DL 2009 ). Propostes per a Vilabertran . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Vilabertran. Catàleg
 • Baquer Font, Francesc (2015 ). El Rol de les infraestructures de mobilitat en la reinterpretació del territori contemporani. [Girona: Universitat de Girona]. Recuperat 21-04-2016, a http://hdl.handle.net/10256/11749 Catàleg
 • Secchi, Bernardo (cop. 2011 ). La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto . [Genève]: Métispresses. Catàleg
 • Fava, Nadia (DL 2014 ). New scenarios for the touristic European maritime coast. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 21-04-2016, a http://www.edu-library.com/ca/show?id=764 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació d’un tema de la teoria a classe en grup (15 minuts) L'exposició publica del tema proposat es valorarà per la coherència argumental i la capacitat de fer servir les eines adequades. Activitat no recuperable.


10
Presentació i entrega dels treballs pràctics d'analisi.
Nota de grup. Activitat no recuperable
Es valorarà positivament la presentació de tots els treballs en les dates fixades prèviament.
S’avaluarà tant el procés com el resultat final dels treballs, en funció del grau de compliment dels requisits plantejats a classe. Es demana que en els treballs pràctics es demostri el coneixement dels temes proposats.
30
Presentació i entrega dels treballs pràctics de projecte urbà i territorial.
Nota de grup.
Activitat no recuperable.
Es valorarà positivament la presentació de tots els treballs en les dates fixades prèviament.
S’avaluarà tant el procés com el resultat final dels treballs, en funció del grau de compliment dels requisits plantejats a classe. Es demana que en els treballs pràctics es demostri el coneixement dels temes proposats.
40
Examen escrit.
Nota minima 5. Activitat recuperable.
Es valorarà la capacitat argumental i gràfica dels temes d'examen 20

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar tots els treballs els dies concordats. Solament l'examen és recuperables.

L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" quan l'alumne no presenti una de les pràctiques o no faci l'examen.

Observacions

El curs d’Urbanística 2 pretén completar la introducció als temes de la disciplina urbanìstica mitjançant l’anàlisi detallada d’uns projectes d’urbanisme del segle XIX i XX que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics en els exercicis pràctics. La finalitat del curs és familiaritzar l’alumnat amb les eines específiques del projecte urbanístic, amb les diferents formes de racionalitats que són a la base del projecte, amb la seva representació bidimensional i tridimensional; en síntesi, amb els seus continguts conceptuals i formals. Els treballs analitzaran els nuclis urbans mitjançant l’anàlisi morfo-tipològica com a pas previ a la redacció d’intervencions i de projectes en els espais buits de la ciutat .


Classes teòriques i pràctiques
1. A teoria es tractaran temes relacionats amb tots els blocs temàtics i se sol·licitarà la participació de l’estudiant amb presentació de lectures o casos d'estudi. S’introduiran aspectes relacionats a la legislació urbanística.
2. A les pràctiques es desenvoluparà un projecte urbanistic sobre un cas concret a un poble del gironès. Pel desenvolupament de les pràctiques es faran presentacions i correccions publiques dels treballs.

Durant el curs es donarà una bibliografia detalla respecte al tema de projecte.