Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme. Teoria de la conservació del patrimoni arquitectònic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARISA GARCIA VERGARA
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CE01 Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CE02 Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CE22 Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades; La relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte; Les bases de l'arquitectura vernacla.

Continguts

1. Introducció. Conceptes i fonaments de la història de l'arquitectura de finals dels segle XIX i primera meitat del segle XX

2. El segle XIX. Arquitectura, ciutat i indústrialització

3. El canvi de segle: modernisme, art nouveau i sesessió

4. Avantguardes artístiques i arquitectura

5. El moviment modern: Le Corbusier, Gropius i Mies van der Rohe

6. Organicisme: Wright i Aalto

7. Revisions a la doctrina moderna

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 3,00 1,00 4,00
Prova d'avaluació 0 5,00 1,00 6,00
Sessió expositiva 0 8,00 9,00 17,00
Sessió participativa 0 6,00 6,00 12,00
Sessió pràctica 0 7,00 8,00 15,00
Sortida de camp 0 1,00 0 1,00
Treball en equip 0 5,00 1,00 6,00
Tutories de grup 0 4,00 4,00 8,00
Visionat/audició de documents 0 6,00 0 6,00
Total 0 45,00 30,00 75

Bibliografia

 • Frampton, Kenneth (2009 ). Historia crítica de la arquitectura moderna (4ª ed. revisada y ampliada). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Colquhoun, Alan (cop. 2005 ). La Arquitectura moderna : una historia desapasionada . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Tafuri, Manfredo (DL 1984 ). La Esfera y el laberinto : vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años setenta . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Tafuri, Manfredo ([1980] ). Arquitectura contemporanea . Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1999 ). Historia de la arquitectura moderna (8ª ed. rev. y ampliada). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Foster, Hal (cop. 2006 ). Arte desde 1900 : modernidad, antimodernidad, posmodernidad . Tres Cantos: Akal. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes participatives. 1 hora. Debat, analisi d'exemples arquitectónics i aplicació dels conceptes teorics a exemples i casos d'estudi. S'avaluarà la intervenció a classe, la participació activa de l'estudiant a l'anàlisi de textos, als debats i a l'analisi d'exemples i casos d'estudi. Es valorarà: la capacitat d'expresió oral, la capacitat de síntesi i crítica de cada estudiant i l'aplicació dels continguts a casos concrets. Avaluació continuada que comptarà en la nota final. 15 No
Classes pràctiques a l'aula. 1 hora. Treball tutoritzat pel professor, consistent en l’elaboració de estudis analítics i gràfiques d’ alguns exemples claus de la història de l'arquitectura dels períodes i autors estudiats al curs Es valorarà la presentació puntual del treballs en les dates fixades. S'avaluarà el procés i el resultat final, en funció del grau de compliment dels objectius plantejats, la correcció del anàlisi i la seva coherència formal. 25 No
Examen teoric final. Prova escrita d'avaluació dels continguts teorics i practics. Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. 30 No
PACs. Proves d'avaluació continuada.
Diverses tipus de proves virtuals, escrites i orals.
Proves virtuals, qüestionaris en línia, escrits i orals 30 No

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar i aprovar tots els treballs assignats i aprovar l’examen final.

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes:
NFA = Nota examen (NE 30%) + Nota de PACs (NPAC 30%) + Nota Participació classe (NPC 15%) + Nota Treballs Pràctics (NTP 25%)1- Examen: 30%.
Examen escrit i oral amb preguntes sobre els continguts teòrics.
Es valorarà: Respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals.
.Prova presencial i no recuperable, atès que fa promedi amb altres activitats d'avaluació.
.L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades, si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

2. Treballs pràctiques. 25%
Treball gràfic d’anàlisi espacial i volumètric. Treball de presentació presencial a l'aula.
Es valorarà: Exhaustivitat en la recerca d’informació. Pertinença i qualitat analítica i explicativa. Estructura correcta del treball escrit i gràfic. Qualitat de redacció i qualitat gràfica de la presentació del treball, maquetes i dibuixos.

3. Proves d'Avaluació continuada (30%)
Proves curtes de diverses tipologies: qüestionaris escrits i qüestionaris virtuals, treballs d'anàlisis gràfics i textuals interpretatius i proves orals grupals i individuals.
La no realització de les PACs comportarà una penalització proporcional al percentatge de ponderació de cada prova.

4. Participació activa a classe: 15 %
Es valorarà la participació activa de l'estudiant a classe, la intervenció a l'anàlisi d' exemples i al debat i comentari de textos a l'aula.

.Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar. La no realització de les PACs comportarà una penalització en la qualificació final.
.Les pràctiques d'aula no són recuperables.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a no haver entregat els treballs sol.licitats durant el curs, tot i haver realitzat entregues parcials, o no haver realitzat l'examen final.

No presentat equival a la no assitència i participació activa a classes, a la no presentació dels treballs pràctics o de recerca, o a la no realització de l'examen.

L'assistència a l'examen (sense entrega de la proba) no es considerarà com No Presentat.

Avaluació única:
L'estudiant pot optar per fer un examen final únic.
L'examen final constarà de 2 proves presencials: una prova escrita i una prova oral.
Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. Prova oral: capacitat de síntesi, capacitat de comunicació d'idees complexes, aplicació dels conceptes i rigor crític.
S'avaluen les competències següents: CB06; CT05; CE17; CE18
-coneixement dels continguts teòrics i pràctics.
-capacitat de síntesis i de judici crític.
-capacitat d'aplicació i comunicació dels coneixements adquirits.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories virtuals:
individuals i grupals, dins de l'horari de classe.
Tutories fora de l'horari de classe: previa concertació de data i hora per correu electrònic per part dels estudiants.

Vies de comunicació amb els estudiants matriculats:
1-Fòrum d'avisos i notícies del Moodle de l'assignatura
2-Correu electrònic institucional
3- Vídeo conferències per Meet institucional

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Vies de comunicació amb els estudiants matriculats:
1-Fòrum d'avisos i notícies del Moodle de l'assignatura
2-Correu electrònic institucional
3- Vídeo conferències per Meet institucional

Observacions

Es recomana matriculació conjunta amb Composició Arquitectònica 3

Assignatures recomanades

 • Composició 1
 • Composició 2
 • Història de l'art i l'arquitectura 1
 • Història de l'art i l'arquitectura 2

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Adaptació a docència presencial :

A-Lliçons teòriques presencials 100 %
B-Lliçons pràctiques presencials 100%
C-Tutories presencials 100 %

Totes les activitats d'avaluació seran presencials al 100 %

Modificació de l'avaluació:
Totes les activitats d'avaluació seran presencials al 100 %


Les activitats d'avaluació seràn les mateixes però presencials

La nota final del curs serà la mitjana ponderada de PAC + Pràctiques + Examen


Avaluació alternativa: es pot optar per fer una avaluació única que serà un examen escrit i oral sobre tot el contingut del curs.

No presentat equival a no haver presentat cap dels treballs assignats i no haver fet l'examen

Tutories via Moodle, Forum d'avisos i notícies de l'assignatura, correu electrónic institucional i plataforma virtual Meet.

Tutoria i comunicació:
Tutories via Moodle, Forum d'avisos i notícies de l'assignatura, correu electrónic institucional i plataforma virtual Meet.