Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Qualitat de l'aire interior. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques. Sistemes constructius. Rendiment energètic. Energía solar.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
TEODOR PULIDO SUREDA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
 • CE10 Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural (T).
 • CE32 Aptitud per aplicar la normativa específica sobre instal · lacions al procés de l'edificació.
 • CE33 Capacitat per desenvolupar constructivament les instal · lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i recepció, així com el seu manteniment.
 • CE43 Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal · lacions de subministrament, tractament i evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització.
 • CE44 Capacitat per projectar instal · lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministraments elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il · luminació artificial.

Continguts

1. Introducció instal•lacions ENERGÈTICAMENT EFICIENTS: Consum, Demanda (clima,confort, arquitectura passiva...), Rendiment, COP/EER, Legislació/Directiva Europea, Certificació energètica, Combustibles, PCS, PCI, autonomia, emissions de CO2, Regulació, calderes de condensació.

2. ENERGIES RENOVABLES: Energia SOLAR Fotovoltaica/TÈRMICA (Aplicacions, Radiació, Captadors, Configuració i elements :canonades, aïllaments, acumuladors, circuladors, vas expansió, TD, comptadors energia, fluid termófor...-, Biomassa, Aerotèrmia, Geotèrmia

3. Aïllaments i nocions d'ACÚSTICA en sistemes constructius i les instal•lacions (nivell sonor, dB, atenuació, reverberació, sorolls i vibracions)

4. Introducció a la DOMÒTICA (conceptes domòtica/mmòtica, sistemes central.litzats/descentralitzats, protocols, sensors, actuadors ...)

5. Nocions de Qualitat de l'aire interior (IDA, ODA, predimensionat, recuperadors de calor)

6. IL.LUMINACIÓ. Principis, magnituds lluminoses, làmpades, lluminàries, dimensionat, normativa i eficiència energètica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 16 16 32
Prova d'avaluació 3 6 9
Resolució d'exercicis 6 6 12
Seminaris 6 16 22
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Massanella, José ([2010?] ). L'Energia a les comarques de Girona : caracterització delsector elèctric i potencial de les energies renovables . [Girona]: Diputació de Girona. Catàleg
 • Riba i Romeva, Carles (2012 ). Recursos energètics i crisi : la fi de 200 anys irrepetibles (1a ed. a Editorial Octaedro). [Barcelona]: Octaedro. Catàleg
 • En el Moodle hi haurà un link amb la documentació més important del curs (2019). . Recuperat , a www
 • Acústica en instalaciones de aire (2006). Saint-Gobain. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques i treballs (visita Gremi instal.ladors Girona) S'avaluarà la presentació i exposició dels treball proposat. 45
Examens parcial i final Prova tipus test i/o preguntes teoria amb exercicis. Hi haurà convocatòria parcial eliminatòria, optativa i recuperable, que convocarà el professor a classe i comunicarà a través de moodle, així una convocatòria final amb recuperació dels parcials en data segons calendari acadèmic. L'examen final no és recuperable. 55

Qualificació

Per aprovar l’assignatura és obligatòria l'assistència a pràctiques i cal treure un mínim de 4p (sobre 10), per fer mitjana els treballs amb l'examens.
El treball s'haurà de lliurar al professor en el termini que s'establirà al principi de curs. UN COP PASSAT AQUEST TERMINI NO S'ACCEPTARÀ EL LLIURAMENT DE CAP TREBALL. AQUEST TREBALL NO ADMET RECUPERACIÓ.
Per aprovar l’assignatura cal treure un mínim de 4p (sobre 10), de l'examen d'avaluació final per promitjar amb el treball. Les pràctiques no són recuperables.
L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades.
Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, telèfon, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar els treballs en el termini acordat, representarà un "No Presentat" de l'assignatura.
No presentar-se a l'exament final, representarà un "No Presentat" de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2