Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aplicacions d'enginyería tèrmica. Equips i generadors tèrmics. Calor i fred industrial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTI COMAMALA LAGUNA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE22 Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.

Continguts

1. COMBUSTIBLES I COMBUSTIÓ

2. GENERADORS DE CALOR

3. COMPRESSORS

4. REFRIGERACIÓ

5. PSICROMETRÍA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5,00 0 5,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 0 10,00
Prova d'avaluació 3,00 25,00 0 28,00
Resolució d'exercicis 15,00 15,00 0 30,00
Sessió expositiva 30,00 25,00 0 55,00
Sessió pràctica 12,00 10,00 0 22,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Fundamentos de termodinámica técnica (2004). Barcelona [etc.] : Reverté, cop. 2004 2ª ed. Catàleg
 • Termodinámica básica ejercicios (2006). UPC. Catàleg
 • Termodinàmica : problemes resolts (2006). UPC. Catàleg
 • Problemas de termodinámica aplicada (2000). Universidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, cop. 2000 2ª ed.. Catàleg
 • Termodinámica lógica y motores térmicos : problemas resueltos (1999). Madrid : Ciencia 3, DL 1999 [6ª ed.] . Catàleg
 • Termodinàmica tècnica per a enginyers : problemes resolts (1997). Barcelona : Edicions UPC, 1997. Catàleg
 • Manual de termodinàmica (1995). València : Universitat de València, DL 1995 . Catàleg
 • INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ. Area MMT, EPS (2009). EPS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions de pràctiques Es obligatòria la realització del qüestionari de pràctiques en els formats digitals autoritzats pels responsables de l'assignatura, degudament omplert i amb els càlculs efectuats en un termini no superior a les 24h després de la finalització de la sessió. 20 No
Treball de síntesi. S'avaluarà la correcció en la solució proposada així com la claredat en l'exposició dels resultats i el procediment de càlcul per arribar a la solució final. 16 No
Prova PAC S'avalua la correcció en la solució obtinguda i la claredat en l'exposició. 20
Prova final. S'avalua la correcció en la solució obtinguda i la claredat en l'exposició. 39 No
Anàlisi i estudi de casos S'avaluarà el resultat de l'anàlisi 5 No

Qualificació

Qualificació

Avaluació continuada:
20 % Pràctiques de laboratori.
16 % Treball de síntesi.
20 % Prova individual intermitja.

Avaluació final:
39 % Examen final.

Nota total de l'assignatura:

1) La nota total de l'assignatura és la suma de la mitjana de l'avaluació continuada i l'avaluació final. Es considera l'assignatura aprovada amb una nota total igual o superior a 5 sobre 10.

2) La realització de les pràctiques es obligatòria

Recuperació de notes:

3) L'única activitat recuperable de l'avaluació continuada és la prova intermitja. La nota recuperada de la prova intermitja (NPIr) es calcula aplicant la següent fórmula:

NPIr = max(NPI,NEF)

on
NPI = nota prova intermitja sobre 10.
NEF = nota examen final sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat:
A un alumne li constarà en el seu expedient acadèmic un No Presentat només si no es presenta a cap de les proves avaluables que es realitzin a partir del dia 1 de novembre de 2010.

Avaluació única:
La prova d'avaluació alternativa constarà d'un treball especial a part del de síntesi i un examen global.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories son contínues mitjançant el fòrum habilitat per a consultes

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Fòrum de consultes i sessions d'exercicis d'aula. Per a casos concrets amb alumnes que tinguin problemàtiques especials o per qüestions relacionades amb el desenvolupament de l'assignatura la comunicació serà via email a marti.comamala@udg.edu

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Termodinàmica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Pràctiques en situació COVID-19 : es tindrà en compte l'assistència a les pràctiques realitzades presencialment, de forma ponderada en la nota global de pràctiques. La resta de la nota queda automàticament afegida a la nota global de l'assignatura doncs en els examens PAC i finals ja s'avalua dita activitat mitjançant preguntes de teoria i exercicis.

Modificació de l'avaluació:
En aquesta assignatura es preveu una prova d'avaluació alternativa per als estudiants que ho sol·licitin d'acord a la normativa de l'EPS. La prova d'avaluació alternativa constarà d'un treball especial a part del de síntesi i un examen global.Tutoria i comunicació:
Ja es va habilitar el primer dia de finalització de l'activitat lectiva presencial un fòrum de consultes i tutories. Mantenim aquest format per la comunicació entre alumne i professor. Les qüestions de caràcter personal es vehiculen via correu electrònic.