Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN SURRELL SAURI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ET

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN SURRELL SAURI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 • CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CES2 Analitzar problemes computacionals i desenvolupar solucions algorísmiques acord
 • CCI6 Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorísmics proposats
 • CCI7 Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
 • CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CE17 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes , analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats
 • CE18 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema
 • CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats

Continguts

1. Introducció a la programació orientada a objectes (POO)

          1.1. Conceptes bàsics.

          1.2. Objectes.

          1.3. Classes. Ús i disseny.

          1.4. Classes de col·leccions de dades.

          1.5. Disseny d'aplicacions.

2. Introducció als punters i a la memòria dinàmica. Estructures dinàmiques lineals

          2.1. Punters.

          2.2. Reserva i alliberament de memòria.

          2.3. Classes que gestionen memòria dinàmica.

          2.4. Estructures dinàmiques lineals. Pila, cua i llista.

3. Recursivitat

          3.1. Concepte.

          3.2. Recursivitat simple i recursivitat múltiple.

          3.3. Eficiència dels algorismes recursius.

          3.4. Disseny recursiu per immersió.

          3.5. Algorismes recursius d'ordenació: mergesort i quicksort.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 48,00 2,00 50,00
Prova d'avaluació 0 0 8,00 8,00
Sessió participativa 0 24,00 28,00 52,00
Sessió pràctica 0 18,00 22,00 40,00
Total 0 90,00 60,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Controls de teoria: exercicis avaluables de teoria. Exercicis que es realitzaran durant les classes de teoria. No recuperable. 5 No
Exercicis ACME. Exercicis que es proposaran a les sessions de laboratori i que caldrà lliurar en el format i data que s'indicarà. No recuperable. 10 No
PAC: prova avaluable de laboratori. Exercicis de programació. No recuperable. 10 No
Pràctica final. Es proposa una aplicació que haurà de ser lliurada en el format i data que s'indicarà. No recuperable. 20 No
Examen final. Aquesta examen constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 4/10. Aquesta activitat és recuperable mitjançant l'examen de recuperació. 55

Qualificació

Càlcul de la nota de l'avaluació única: Si la nota de l'examen final és superior o igual a 4, nota final = 0.8 * nota examen final + 0.2 * nota pràctica final. Si la nota de l'examen final és inferior a 4, la nota que quedarà serà mínim(4.5, nota final).

Càlcul de la nota de l'avaluació continuada: Si la nota de l'examen final és superior o igual a 4, nota final = màxim(0.05 * nota controls teoria + 0.1* ACME + 0.1 * nota PAC + 0.2 * nota pràctica final + 0.55 * nota examen final, 0.2 * nota pràctica final + 0.8 * nota examen final). Si la nota de l'examen final és inferior a 4, la nota que quedarà serà mínim(4.5, nota final).

Recuperació examen final: Qui hagi realitzat l'examen final podrà assistir a l'examen de recuperació. La nota obtinguda en aquest examen serà la que es tindrà en compte per a calcular la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet l'examen final.

Avaluació única:
La nota s'obtindrà a partir de l'examen final i de la pràctica final. En l'apartat de qualificació s'explica com es calcula la nota final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mitjana mínima de 5.0 (això requereix haver obtingut una nota mínima de 4 a l'examen final).

Tutoria

Les tutories es concertaran per correu electrònic i es duran a terme presencialment o telemàticament.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació s'estableix telemàticament a través de e-mail, Moodle, Google Meet o altres eines que l'EPS-UdG posi a la nostra disposició.

Observacions

Qualsevol aspecte referent a l'assignatura que no estigui recollit en aquesta fitxa es decidirà d'acord amb els criteris de l'EPS i dels professors de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Metodologia i tecnologia de la programació I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si el curs passa a ser 100% presencial, les activitats que s'havien de realitzar telemàticament es realitzaran de forma presencial.

Modificació de l'avaluació:
Si el curs passa a ser 100% presencial, no hi haurà canvis en el sistema d'avaluació.

Tutoria i comunicació:
Si el curs passa a ser 100% presencial, les tutories i la comunicació podran ser presencials.