Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bloc-1. Geometria Descriptiva Bloc-2. Introducció al Dibuix Arquitectònic Bloc-3. Introducció a la Topografia
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JAUME BORRAS BERNADO  / XAVIER MOLINER MILHAU  / RAMON RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica dels elements i processos constructius.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.

Continguts

1. Bloc 01. Part-01. Dièdric-axonomètric. Part-02. Cobertes Part-03. Perspectiva cònica. Part 04. Ombres (Xevi Moliner)

2. Bloc 02. Introducció a la pràctica del Dibuix Arquitectònic. (Ramón Ripoll)

3. Bloc 03. Introducció a la Topografia (Jaume Borràs)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 28 48
Classes expositives 16 18 34
Classes pràctiques 14 32 46
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Prova d'avaluació 6 0 6
Resolució d'exercicis 4 8 12
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Izquierdo Asensi, Fernando (D.L. 2000 ). Geometría descriptiva (24ª ed. total. rev.). Madrid: [Francisco Javier Izquierdo]. Catàleg
 • Bardés Faura, Lluís (1999 ). Geometria descriptiva, sistema dièdric, exercicis (2ª ed.). Barcelona: Edicions UPC Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Izquierdo Asensi, Fernando (1997 ). Geometría descriptiva (23ª ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Sánchez Gallego, Juan Antonio (1997 ). Geometría descriptiva : sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Codina Muñoz, Xavier (1995 ). Geometría descriptiva para dibujo técnico : sistema diédrico directo, sistema axonométrico y poliedros . Barcelona: Ediciones Media. Catàleg
 • Bertran i Guasp, Josep (1995- ). Geometria descriptiva . San Sebastian: Donostiarra. Catàleg
 • Izquierdo Asensi, Fernando (1994 ). Ejercicios de geometría descriptiva (13ª ed. rev.). Madrid: ORYMU. Catàleg
 • López Poza, Román (1993 ). Geometria descriptiva : ejercicios resueltos : sistema diédrico (método directo) . Algeciras: el autor. Catàleg
 • Bardés Faura, Lluís (1993 ). Geometria descriptiva : plans acotats i perspectives : exercicis . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Muñoz Villar, Josep Lluís (1990 ). Geometria descriptiva . Moià: Raima. Catàleg
 • Hawk, Minor Clyde (1979 ). Geometria descriptiva . México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Palancar Penella, Manuel (1983|e(Madrid : |fGráficas Topacio) ). Geometría superior : proyectividad, homología, cónicas, poliedros regulares convexos, superficies : conocimientos básicos para el estudios de la geometría descriptiva . Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen-01. Intersecció Dièdric-Axonomètric L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria de la Part-01 de Dièdric i Axonomètric.
Es valora la correcta solució de les interseccions demanades.
L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria de la Part-02 de Cobertes.
Es valora la correcta solució de les interseccions de les figures prismàtiques plantejades. Cada aresta i punt d'intersecció tindrà un valor proporcional als punts assignats a la solució correcta final.
24
Examen-02. Cobertes L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria de la Part-02 de Cobertes.
Es valora la correcta solució de les interseccions de les cobertes plantejades. Cada aresta i punt d'intersecció tindrà un valor proporcional als punts assignats a la solució correcta final.
12
Examen-03. Perspectiva cònica frontal i amb dos punts de fuga L'alumne ha de resoldre dos exercici de perspectiva cònica, una frontal i una amb dos punts de fuga.
L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria de la Part-02 de Cobertes.
Es valora la correcta solució de les interseccions de les perspectives plantejades. Cada aresta i punt d'intersecció tindrà un valor proporcional als punts assignats a la solució correcta final.
12
Examen-04. Ombres arquitectòniques L'alumne ha de resoldre exercicis d'ombres en dièdric i en representació axonomètrica relacionats amb la teoria del Bloc-04.
L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria de la Part-02 de Cobertes.
Es valora la correcta solució de les ombres projectades i pròpies a patir dels prismes proposats. Cada aresta i punt d'intersecció tindrà un valor proporcional als punts assignats a la solució correcta final.
12
Treball final del Bloc-02 Es valorarà la correcta realització de la part de croquis, d'acotació, pas a escala i dibuix intuitiu 20
Treball final del Bloc-03 Es valorarà la correcta realització del treball i l'exactitud del seu resultat 20

Qualificació

La nota de l’assignatura d'Expressió gràfica 1 és el resultat de la suma de l'Avaluació Continua dels tres blocs.

Bloc-1. Geometria Descriptiva (Xavier Moliner). 60%
Bloc-2. Introducció al Dibuix Arquitectònic (Ramón Ripoll). 20%
Bloc-3. Introducció a la topografia (Jaume Borràs). 20%

El Bloc-1. Geometria Descriptiva consta de 4 parts valorats amb un examen per cada una:

Part-01. Axonometria-Dièdric. 35%
Part-02. Cobertes. 25%
Part-03. Perspectiva cònica. 20%
Part-04. Ombres. 25%

Cada examen del Bloc-01. Geometria Descriptiva serà puntuat sobre 10.

La nota final d'Expressió Gràfica I serà la suma dels tant per cent de cada bloc.

Es supera l'assignatura amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

És obligatori presentar-se a tots els exàmens i exercicis de tots els blocs.

Cada bloc haurà d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 per ser avaluat.

Els criteris d'avaluació dels exàmens es basaran en la correcta resolució dels exercicis proposats per ser avaluats. Serà indispensable l'exactitud de la solució i no una vaga aproximació del resultat.

En el cas dels exercicis de Dibuix Arquitectònic, serà important la pulcritud, exactitud, proporció, valors de línia, etc. d'un correcte dibuix a mà alçada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El no presentat serà únicament pels alumnes que no s'hagin presentat a cap dels exàmens del Bloc 1 i que no hagin presentat cap treball dels Blocs 2 i 3.

Tant sols hagin presentat alguna cosa en alguns dels tres blocs es posarà la nota del que hi hagi.

En el cas que algun alumne no presenti tots els exercicis o no arribi a la nota de 3 sobre 10 en algun dels tres blocs, es procedirà a posar una nota de 3 encara que la nota sigui aprovada pel còmput matemàtic.