Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Representació de l'espai i la volumetria arquitectònica. Els sistemes de representació. Representació axonomètrica i dièdrica, la perspectiva cònica, la resolució de cobertes i les ombres. Introducció a la topografia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
XAVIER BAYONA CAMO  / JAUME BORRAS BERNADO  / XAVIER MOLINER MILHAU  / FRANCESC RODRIGUEZ FERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de representació gràfica dels elements i processos constructius.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.

Continguts

1. Part-01. Dièdric-axonomètric.

2. Part-02. Cobertes

3. Part-03. Prespectiva cònica

4. Part-04. Ombres arquitectòniques

5. Part-05. Introducció a la Topografia

6. Part-06. Dibuix Arquitectònic

7. Part-07. Detalls arquitectònics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 21,00 0 37,00
Lectura / comentari de textos 0 4,00 0 4,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Resolució d'exercicis 3,00 4,00 0 7,00
Sessió expositiva 20,00 29,00 0 49,00
Sessió pràctica 15,00 32,00 0 47,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Izquierdo Asensi, Fernando (D.L. 2000 ). Geometría descriptiva (24ª ed. total. rev.). Madrid: [Francisco Javier Izquierdo]. Catàleg
 • Bardés Faura, Lluís (1999 ). Geometria descriptiva, sistema dièdric, exercicis (2ª ed.). Barcelona: Edicions UPC Universitat Politècnica de Catalunya. Catàleg
 • Izquierdo Asensi, Fernando (1997 ). Geometría descriptiva (23ª ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Sánchez Gallego, Juan Antonio (1997 ). Geometría descriptiva : sistemas de proyección cilíndrica. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Codina Muñoz, Xavier (1995 ). Geometría descriptiva para dibujo técnico : sistema diédrico directo, sistema axonométrico y poliedros . Barcelona: Ediciones Media. Catàleg
 • Bertran i Guasp, Josep (1995- ). Geometria descriptiva . San Sebastian: Donostiarra. Catàleg
 • Izquierdo Asensi, Fernando (1994 ). Ejercicios de geometría descriptiva (13ª ed. rev.). Madrid: ORYMU. Catàleg
 • López Poza, Román (1993 ). Geometria descriptiva : ejercicios resueltos : sistema diédrico (método directo) . Algeciras: el autor. Catàleg
 • Bardés Faura, Lluís (1993 ). Geometria descriptiva : plans acotats i perspectives : exercicis . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Muñoz Villar, Josep Lluís (1990 ). Geometria descriptiva . Moià: Raima. Catàleg
 • Hawk, Minor Clyde (1979 ). Geometria descriptiva . México: McGraw-Hill. Catàleg
 • Palancar Penella, Manuel (1983|e(Madrid : |fGráficas Topacio) ). Geometría superior : proyectividad, homología, cónicas, poliedros regulares convexos, superficies : conocimientos básicos para el estudios de la geometría descriptiva . Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Part-01. Examen-01. Intersecció Dièdric-Axonomètric L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria de la Part-01 de Dièdric i Axonomètric.
Es valora la correcta solució de les interseccions demanades.
Es valora la correcta solució de les interseccions de les figures prismàtiques plantejades. Cada aresta i punt d'intersecció tindrà un valor proporcional als punts assignats a la solució correcta final.
16 No
Part-02. Examen-02. Cobertes L'alumne ha de resoldre diferents exercicis relacionats amb la teoria de la Part-02 de Cobertes.
Es valora la correcta solució de les interseccions de les cobertes plantejades. Cada aresta i punt d'intersecció tindrà un valor proporcional als punts assignats a la solució correcta final.
14 No
Part-03. Examen-03. Perspectiva cònica frontal i amb dos punts de fuga L'alumne ha de resoldre dos exercicis de perspectiva cònica, una frontal i una amb dos punts de fuga.
Es valora la correcta solució de les interseccions de les perspectives plantejades.
14 No
Part-04. Examen-04. Ombres arquitectòniques L'alumne ha de resoldre exercicis d'ombres en dièdric i en representació axonomètrica relacionats amb la teoria de la part-04.
Es valora la correcta solució de les ombres projectades i pròpies a patir dels prismes proposats.
14 No
Part-05. Treball final Topografia Es valorarà la correcta realització del treball, el nivell de precisió i correcció dels resultats obtinguts.
També la correcta representació gràfica del mateix.
14 No
Part-06. Treball Final Dibuix Arquitectònic Es valorarà la correcta execució dels dibuixos proposats, el dibuix a mà alçada, les proporcions, el valor de línia, netedat i pulcritud. 14 No
Part-07. Treball final de detalls arquitectònics Correcte realització de l'exercici plantejat.
Proporció, grafia, valors de línia, correcta comprensió del detall i presentació.
14 No

Qualificació

La nota de l’assignatura d'Expressió gràfica 1 és el resultat de la suma de l'Avaluació Continua de les 6 parts treballades.

Part-01. Dièdric-Axonomètric
Part-02. Cobertes
Part-03. Perspectiva Cònica
Part-04. Ombres
Part-05. Topografia
Part-06. Dibuix Arquitectònic
Part-07. Detalls Arquitectònics

Les 4 primeres parts s'avaluaran a partir d'un examen.
La Part-05 de topografia s'avaluarà només a partir de treballs.

Part-01. Axonometria-Dièdric. 16%
Part-02. Cobertes. 14%
Part-03. Perspectiva cònica. 14%
Part-04. Ombres. 14%
Part-05. Topografia. 14%
Part-06. Dibuix Arquitectònic. 14%
Part-07. Detalls Arquitectònics. 14%

Cada part serà puntuada sobre 10 punts i s'aplicarà el tant per cent corresponent.

La nota final d'Expressió Gràfica I serà la suma dels tant per cent de cada part donant com a resultat un nota final del 100%.

Es supera l'assignatura amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.

És obligatori presentar-se a tots els exàmens i exercicis de totes les parts

Els criteris d'avaluació dels exàmens es basaran en la correcta resolució dels exercicis proposats per ser avaluats. Serà indispensable l'exactitud de la solució i no una vaga aproximació del resultat.

En el cas dels exercicis de Topografia, serà important la pulcritud, exactitud i correcte resolució dels treballs proposats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El no presentat serà únicament pels alumnes que no s'hagin presentat a cap dels exàmens de les 4 primeres parts ni cap treball de la part 05.

L'alumne que s'hagi presentat en algun dels exàmens de les quatre primeres parts o hagi presentat algun treball de la part 05, es tindrà en conte i es posarà la nota corresponen al que hagi presentat.

Avaluació única:
L'avaluació única constarà d'un examen amb un exercici per a cada una de les 4 primeres parts.
L'objectiu és determinar si l'alumne té assolits els continguts de cada part.
Per tant, es farà un únic examen amb les 4 parts treballades durant l'avaluació continuada;

Part-01. Dièdric-Axonomètric (16%)
Part-02. Cobertes (14%)
Part-03. Perspectiva Cònica (14%)
Part-04. Ombres (14%)

Les parts 5, 6 i 7 s'avaluaran a través d'un treball per a cada part a determinar per part del professor i que s'entregarà en un període acordat prèviament.

Part-05. Topografia (14%)
Part-06. Dibuix Arquitectònic (14%)
Part-07. Detalls Arquitectònics (14%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories individuals s'hauran de demanar per mail i es faran el mateix dia de classe després de la classe de pràctiques.

En cap cas es tracta de classes particulars i només s'atendran les sol.licituds de temes molt concrets que requereixin atenció personalitzada a criteri del professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es farà sempre a través del forum d'avisos.

Des del forum es genera un mail automàtic a tots els alumnes de tal manera que reben els avisos gairebé instantàniament.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Cada part consta d'un conjunt de làmines d'exercicis i d'un examen de cada part.

En el cas de semipresencialitat, les làmines d'exercicis es farien a casa i només es farien presencials els exàmens.

En el cas d'arribar a una presencialitat del 0% els alumnes haurien de fer totes les làmines d'exercicis a casa i penjar-les al moodle com a treball avaluable el qual substituiria l'examen presencial.

Modificació de l'avaluació:
Mentre es puguin fer els examens presencials, la part-01 valdrà un 16% i les parts 02, 03 i 04 valdran un 14% per a cada part.

En el cas que en un moment determinat no es pugui fer cap mena de presencialitat, les làmines d'exercicis passarien a substituir el valor de l'examen.

Per exemple, si s'han fet dos exàmens amb normalitat, part-01 i part-02, aquests valdran el seu 16% i 14% acordat. Si per motius sanitaris hem de fer confinament total i no podem fer la resta del curs presencialment, les parts 03, 04 s'avaluarien a través de les làmines realitzades i valdrien el 14% corresponent cada una.

La part 05, 06 i 07 sempre es fa a través de treballs. Els valors serien els mateixos i la recollida dels treballs es faria a través del moodle.

Les entregues de les làmines i treballs en cas de presencialitat del 0% es faria a través del moodle amb recollida de tasques.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els alumnes es farà sempre a través del forum d'avisos.

Des del forum es genera un mail automàtic a tots els alumnes de tal manera que reben els avisos gairebé instantàniament.

Per resoldre dubtes els alumnes podran enviar per mail del dibuix escanejat o amb foto de mòbil i es respondrà al dubte també per via mail.