Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
En aquesta assignatura optativa s'estudien els fonaments de la criminologia com a ciència dedicada a l'estudi de la desviació i la delinqüència així com les formes de reacció social davant.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials

Continguts

1. Presentación. ¿Qué es la criminología?

          1.1. La Criminología como ciencia

          1.2. La profesión del criminólogo

          1.3. La criminalística

2. El Método en Criminología

          2.1. Métodos cuantitativos

          2.2. Métodos cualitativos

          2.3. La criminalidad

3. El objeto de la Criminología

          3.1. Los delincuentes

                    3.1.1. ¿Por qué delinquen las personas?

                    3.1.2. Teorías individuales. Primeras teorías.

                    3.1.3. Los factores de riesgo

                    3.1.4. Los perfiles criminales

                    3.1.5. Teorías sociales

                    3.1.6. La Escuela de Chicago

                    3.1.7. T. Etiquetamiento

                    3.1.8. Criminología crítica

          3.2. Las víctimas

          3.3. Los delitos

4. El funcionamiento del Sistema Penal

          4.1. Policía

          4.2. Jueces y Fiscales

          4.3. Prisiones

          4.4. Penas alternativas

5. ¿Cómo prevenir la criminalidad. Fuera del Sistema penal

          5.1. A través del Sistema Penal

                    5.1.1. Modelos punitivos: Catigar/Censurar/Reparar

                    5.1.2. Justicia restaurativa

                    5.1.3. Modelos policiales

          5.2. Prevención por fuera del Sistema Penal

                    5.2.1. Prevención situacional

                    5.2.2. Prevención social

                    5.2.3. Prevención comunitaria

6. Política criminal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 7,00 3,00 0 10,00
Exposició dels estudiants 3,00 4,00 0 7,00
Lectura / comentari de textos 1,00 5,00 1,00 7,00
Sessió participativa 14,00 15,00 0 29,00
Treball en equip 2,00 20,00 0 22,00
Total 27,00 47,00 1,00 75

Bibliografia

 • Larrauri, Elena (cop. 2015 ). Introducción a la criminología y al sistema penal . Madrid: Trotta. Catàleg
 • García-Pablos de Molina, Antonio (2009 ). Criminologia (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Roldán Barbero, Horacio (2016). Introducción a la investigación criminológica . Granada: Comares. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Trabajo en equipo Se espera del alumnado que sea capaz de realizar un trabajo, en grupos de 2 (máximo 3) personas, sobre los temas relacionados con la asignatura. Utilizando como fundamento un mínimo de 5 artículos académicos. 30
Exposición del trebajo Se espera que los alumnos sepan exponer un trabajo y expresarse corractamente delante de un auidorio. Igualmente que sepan defender sus ideas. La evaluación se hará entre pares. 30 No
Control de lecturas Se espera que el alumnado sea capaz de leer textos científicos, comprenderlos y aplicar sus postulados a situaciones reales. 40

Qualificació

Condiciones per aprovar::
1. Tenir una nota mitja de 5/10
2. Assistir al 70% de las sessions.
3. Nota mínima de 3 en el treball escrit i l'examen. En cas contrari, no es farà mitja i la nota definitiva serà la del treball o examne suspés.

Avalaució:
1. Treball en grup de dues persones (màxim 3):
L'alumnat realitzarà un treball. El treball tindrà una extensió mínima de 2.000 paraules i màxima de 4.000 paraules. El treball es depositarà fins a l'últim dia de classe a l'enllaç destinat per això. El treball s'haurà de fonamentar en, com a mínim, 5 textos acadèmics. Aquests textos han d'aparèixer citats dintre del treball i a la bibliografia. Un text acadèmic és aquell que està publicat en revistes científiques, que incorporen la corresponent bibliografia. No es consideren textos acadèmics els informes oficials o d'ONGs, els textos divulgatius, els articles de premsa. Aquests elements poden utilizar-se, però no es contabilitzen dins les exigències indicades.
El valor del treball és el 30% de la nota final. Data d'entrega: 27 d'octubre.
Capacitats i criteris: S'espera que l'alumnat sigui capaç d'escriure amb un llenguatge acadèmic, de forma clara i correcta. S'espera igualment, que l'alumnat tingui capacitat de síntesi i sigui capaç d'escriure un document amb les idees concretes. S'espera que l'alumnat pugui llegir i comprendre textos científics i sigui capaç d'interrelacionar elements, realitzar un anàlisi crític, extraure conclusions i realitzar propostes.

2. Control de lectura. El dia 20 d'octubre de 2020) es farà un control de lectura sobre el texto de Larrauri Elena, Introducció a la Criminología. Trotta. Aquesta prova té un valor del 40% de la nota final i és recuperable.

3. Exposició i defensa del treball. Cada grup exposarà i defensarà, el dia 27 d'octubre, el treball realizat. S'espera que l'alumnat sàpiga expressar-se adequadament davant un públic, sàpiga comunicar i transferir adequadament els assoliments del treball i sàpiga defensar les seves posicions. L'exposició té un valor del 30% de la nota final i, per la seva pròpia naturalesa, no és recuperable. L'avaluació es realitzarà entre parells, motiu pel qual tots l'alumnat ha de ser present durant tota la sessió.

Asistència.
Amb indepenència de si s'opta per avaluació continuada o avaluació única, al ser un estudi presencial s'exigeix l'assistència mínima al 70% de les sessions. Quan s'hagin registrat dues faltes d'assistència es comunicarà a la persona que una altra falta suposarà la no superació de l'assignatura.

Recuperació:
SON RECUPERABLES:
El treball i el control de lectures.

NO ÉS RECUPERABLE:
L'exposició del treball
-L'assistència


NOTA MOLT IMPORTANT. Qualsevol còpia (parcial o total) o intent de còpia, en qualsevol de les activitats d'avaluació, suposa la no superació de l'assignatura amb una nota de 0 sense possibilitat de recuperar l'assignatura. Sense prejudici de l'obertura d'un expedient sancionador, si procedeix.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tenen la nota de no presentats aquelles persones que no presentin el treball.

Avaluació única:
Les persones que optin per l'avaluació única realitzaran un examen presencial sobre el llibre de referència (Larrauri, Elena; Introducció a la Criminologia. Trotta.) i les lectures que s'indicarán en un apartat específic de "avaluació única".

Nota important: D'acord amb l'art. 8 de la normativa d'avaluació de la UdG l'avaluació única afecta exclusivament al sistema d'avalaució, no significa un canvi de sistema: de presencial a (semi) virtual.

Requisits mínims per aprovar:
Condicions minimes per aprovar::
1. Tenir una nota mitja de 5/10
2. Assistir al 70% de las sessions.
3. Nota mínima de 3 en el treball escrit i l'examen. En cas contrari, no es farà mitja i la nota definitiva serà la del treball o examne suspés.

Tutoria

Les tutories es faran a l'horari programat.

Tutories presencials:
Dilluns de 11h a 13:30h

Tutories virtuals:
Divendres de 9 a 13h

EN QUALSEVOL DE LES MODALITATS S'HA DE DEMANAR HORA

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

FORO:
La comunicació i interacció es farà de forma preferent mitjançant el FORO que s'obrirà al començament del curs.


Mail:
Les comunicacions privades es faran mitjançant el mail oficial del professor (gonzalo.escobar@udg.edu). És important verificar el missatge confirmatori del rebut del mail, ja que en algunes ocasions el mail es desviat a la carpeta de spam.