Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
'Due process of law', procés equitatiu i dret a la prova. Prova i noves tecnologies. Il•licitud de la prova. Risc i càrrega de la prova. Tendències modernes del dret provatorio.Tècniques de facilitació provatòria.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SUSANA OROMI VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE17. Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen criminològic investigat

Continguts

1. La prova. Delimitació del concepte. Principis que informen la seva pràctica i valoració.

2. El dret a la prova com a dret fonamental. Contingut.

3. La prova com a activitat pròpia de la fase de judici oral. Excepcions: prova anticipada i prova preconstituida

4. La prova i els drets fonamentals: la prova il·lícita. Valoració de la prova il·lícita: teories i tendències.

5. Diligències d'investigació i prova.

6. Diligències d'investigació limitatives de drets fonamentals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 7,00 40,00 0 47,00
Sessió participativa 20,00 0 0 20,00
Total 27,00 40,00 0 67

Bibliografia

 • Armenta Deu, Teresa (2011). La prueba ilícita. Marcial Pons. Catàleg
 • De la Olilva, Díez-Picazo, Vegas Torres (2015). Derecho Procesal Penal (última edició). Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Armenta Deu, Teresa (2020). Lecciones de derecho procesal penal. Marcial Pons.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de cas pràctic Es realizarà on line a través d'una tasca de moodle amb temps limitat. Lliçons 5 i 6. 40
Prova d'avaluació Pot tenir contingut teòric i pràctic. Es realitzarà de forma presencial. Si la situació sanitària no ho permet, s'habilitarà un sistema on line. Lliçons 1 a 4. 60

Qualificació

MÉTODE DOCENT
El sistema de realització de les classes serà el següent: Hi haurà dos classes presencials, de tot el grup o dividit en subgrups, segons quines siguin les indicacions sanitàries (els subgrups que no els toqui assistir presencial seguiran la classe via streaming). La resta de classes seran on line, a través de la plataforma que habiliti la UdG. A inici de semestre es penjarà un calendari on s'especificarà quines classes seran presencials, indicant els subgrups en cas que sigui necessari, i quines on line i les dates de les activitats d'avaluació.
Les classes són participatives, on s'aplica la teoria a supòsits pràctics, pel que es valora la participació per pujar la nota final.

En cas de problemes tècnics i circumstàncies que impedeixin la utilització de streaming o la presencialitat a classe, s'utilitzaran plataformes recomanades per la UdG per fer classe online combinat amb vídeos/powerpoint amb audio o material semblant.

A les classes online es pot sol·licitar a l'estudiant que es connecti amb àudio i càmera.


AVALUACIÓ
Es segueix un sistema d'avaluació continuada, on l'estudiant pot participar activament en les classe. L'avaluació es concreta en dos activitas:

1.- Les Lliçons 1 a 4 del contingut, s'avaluen a partir d'una prova d'avaluació: Pot tenir contingut teòric i pràctic. Es realitzarà de forma presencial, però si la situació sanitària no ho permet, s'habilitarà un sistema on line
2.- Les Lliçons 5 i 6 del contingut, s'avaluen a través de la resolució de casos pràctics: es realizarà on line a través d'una tasca de moodle amb temps limitat

La nota final s'obté de la mitja de totes les activitats d'avaluació.
Si aplicant els percentatges la nota final és inferior a 5, no queda superada l'assignatura i es pot fer una prova de recuperació presencial de la part o parts que hagin estat suspeses (nota inferior a 5). Si la situació sanitària no permet fer-la presencial, s'habilitarà un sistema on line.
Per a la realització de les diferents activitats d'avaluació només es pot portar el programa de l'assignatura penjat a la Meva UdG.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no es pot assistir a alguna de les activitats d'avaluació, caldrà justificar-ho documentalment, per tal de poder presentar-se a una prova que la substitueixi, en la data fixada. La no presentació a una o diverses activitats d'avaluació, la no justificació de l'absència o la no presentació a la prova que substitueixi l'activitat d'avaluació, comporta un NO PRESENTAT

Avaluació única:
L'estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi renuncia a l'avaluació continuada. Perquè l'estudiant pugui acollir-se a l'avaluació única, cal que ho sol·liciti dins el termini fixat i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat de Dret.
Aquesta avaluació única versarà sobre tot el temari de l'assignatura i consistirà en la resolució de casos pràctics i preguntes de teoria.
La realizació d'aquesta prova serà l'últim dia de classe de l'assignatura i la recuperació en la data prevista en el calendari oficial d'exàmens.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Seguint les recomanacions de l'Oficina de Salut Laboral (UdG) i les mesures de prevenció Covid-19, les tutories al despatx no són aconsellables. Per tant, es buscaran altres espais que sí compleixin amb les directrius de prevenció.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat serà a través de tutories (seguint les directrius de prevenció) i del correu electrònic. Si la professora ho considera convenient, es poden utilitzar altres sistemes de comunicació electrònics o plataformes.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de recuperar la normalitat totalment, si la situació sanitària ho permet, les classes i activitats serien presencials.

Modificació de l'avaluació:
En cas de recuperar la normalitat totalment, si la situació sanitària ho permet, l'avaluació seria presencial.

Tutoria i comunicació:
En cas de recuperar la normalitat totalment, es seguirien els sistemes de comunicació de tutories al despatx i correus electrònics.