Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
I. La política social i el Dret social europeu. II. La matèria social als Tractats de la Unió Europea; III. La matèria social en la normativa derivada dels Tractats; IV. Les polítiques d'harmonització de les legislacions socials.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FERNANDO CAMAS RODA  / AINHOA AZAHARA DIAZ TARRAGO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. 1. EL DERECHO SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

2. 1.1 Competencia

3. 1.2 Las fuentes

4. 1.3 El acceso a la justicia y las sanciones

5. 2. LAS DIFICULTADES ACTUALES DE LA UE Y DE LA OIT RELACIONADAS A LA GLOBALIZACIÓN

6. 2.1 Trabajo decente

7. 2.2 Flexiseguridad

8. 3. PERSPECTIVAS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20,00 15,00 35,00
Exposició dels estudiants 15,00 25,00 40,00
Total 35,00 40,00 75

Bibliografia

 • Derecho social europeo (2007). Miguel Ángel Falguera Baró, Sebastián Moralo Gallego. Madrid : Consejo General del Poder Judicial. Centro de Documentación Judicial, D. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució per escrit d'un treball sobre un dels temes explicats a classes, i que estigui incorporat al Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones laborales, publicat pel professorat de Dret del Treball de la UdG i editat per Thomson Reuters Aranzadi. El treball escrit será individual o en grup en funció del que decideixi el professor responsable conforme a la matriculació al curs. Es valorarà el domini de la lectura realitzada del Manual de Dret del Treball, Seguretat Social i Migracions laborals, per fer el treball. Valoració: 50% 50
Exposició oral a classe del Treball escrit realitzat. Es valorarà la oralitat i claredat de l'exposició. Valoració: 50% 50

Qualificació

Els requisits per superar l'assignatura i els criteris de qualificació són els següents:

1. Per superar l'assignatura és requisit previ l'assistència a les sessions teòriques i practiques (exposició oral), la realització d’un treball individual o en grup i l’exposició d'aquests treballs. Si el treball és individual o en grup ho decidirá el profesor responsable en funció de la matriculació a l'assignatura.

No fer aquestes activitats implica un NO PRESENTAT a l’avaluació final de l’assignatura.

2. Per superar l'assignatura, els estudiants hauran de realitzar un treball individual o en grup (màxim dos persones) en funció del que decideixi el professor responsable. El professor responsable assignarà un tema a tractar de la part de Dret Social Europeu, del Manual de Dret del Treball, Seguretat Social i Migracions laborals, elaborat per professorat de la Universitat de Girona.

3. El treball individual o en grup,segons decideixi el professor responsable, haurà de ser exposat a alguna de les sessions pràctiques.

El Treball escrit serà sobre paràgrafs del MANUAL DE DRET DEL TREBALL, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS LABORALS, elaborat per professorat de la Universitat de Girona.

El Treball si és individual tindrà un MINIM DE 5 PÀGINES i un MÀXIM de 10 i haurà de contenir:

1/ Obligatori: Un comentari sobre 6 paràgrafs del Manual, corresponents a un dels temes del programa de l’assignatura.
2/ Obligatori: Si els paràgrafs contenen matèria d’un precepte legal, també s’haurà de comentar el precepte legal.
3/ Optatiu: Es valorarà incloure un resum d’una sentència judicial que faci referència directa a contingut dels paràgrafs.

No es permet la còpia literal ni de paràgrafs del manual ni de lleis ni, si s’escau, de sentències.

La participació oral de l’estudiant li pot suposar com a màxim el 50% de la qualificació d’aquesta part.

Aquesta tasca de presentació de treballs i participació oral a classe per comentar-los és imprescindible fer-la cada curs per superar l’assignatura. En aquest sentit, no serà admesa la sol·licitud de l'estudiant que demani que se li convalidin les qualificacions obtingudes en matèria de treballs pràctics de cursos anteriors. Per tant, haurà de presentar el treball i fer l'exposició cada curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de NO PRESENTAT derivarà de:

1. La no assistència a les sessions teòriques i pràctiques del curs.

2. El no lliurament del treball pràctic a realitzar al professor responsable.

3. La manca d'exposició a classe del treball realitzat.

La nota de NO PRESENTAT significa que l’assignatura no es pot superar amb la realització de l’examen.

L’examen oficial només està previst per als estudiants que havent assistit, i havent presentat un treball i havent-lo exposat, obtinguin una nota de suspès.en aquestes últimes activitats.

Observacions

L’estudi de l’assignatura i la realització del treball per superar-la es realitzarà en funció del Manual de Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Migraciones Laborales, publicat l'any 2019 pel professorat de la UdG i editat per Thomson Reuters Aranzadi.

Assignatures recomanades

 • Polítiques d'ocupació i formació
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals