Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics , legals i socials relacionats amb el disseny , producció i comercialització de productes biotecnològics .

Continguts

1. Bioètica i impacte social de la biotecnologia. Instruments legals.

2. Medicaments biotecnològics: avaluació preclínica, seguretat farmacològica i assajos clínics. Legislació i normativa.

3. Experimentació amb animals: legislació.

4. Investigació biomèdica, tècniques de reproducció humana assistida i biobancs: impacte social i legislació.

5. Patents de productes biotecnològics: impacte social i legislació.

6. Registres de productes biotecnològics: legislació.

7. Organismes modificats genèticament: legislació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 9,50 0 14,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Debat 3,00 4,50 0 7,50
Exposició dels estudiants 5,00 9,50 0 14,50
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 4,00 8,00 0 12,00
Sessió participativa 5,00 8,50 0 13,50
Treball en equip 1,00 5,00 0 6,00
Total 25,00 50,00 0 75

Bibliografia

  • M. K. Sateesh (2008). Bioethics and biosafety. I. K. International Pvl Ltd. Catàleg
  • Francioni, Francesco Scovazzi, Tullio (2006 ). Biotechnology and international law. Portland, OR: Hart. Recuperat 04-07-2011, a http://www.myilibrary.com?id=81407 Catàleg
  • Hedges, Richard (cop. 1999 ). Bioethics, health care, and the law : a dictionary . Santa Barbara, CA [etc.]: ABC-CLIO. Catàleg
  • Grubb, Philip W (2004 ). Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology : fundamentals of global law, practice and strategy (4th ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Presentacions orals de la normativa. Activitat no recuperable. Els estudiants presentaran oralment i en grup la normativa o part de la normativa d’un dels temes tractats a l’assignatura.

Es valorarà el coneixement del tema, la presentació i l'expressió oral.
20 No
Anàlisi/ estudi de casos. Activitat no recuperable. Cada grup d’estudiants estudiarà un cas relacionat amb un dels temes tractats a l’assignatura. Els casos es presentaran oralment i es debatran en les classes participatives.

Es valorarà l'expressió oral, el coneixement del tema i la capacitat d'argumentació.
25 No
Treball en equip (Competència 3 del PAC). Activitat no recuperable. Els estudiants avaluaran el treball en equip. La nota obtinguda correspon a la nota de la competència 3 del PAC (3r curs de Biotecnologia). 5 No
Examen final. Activitat recuperable.
Constarà de qüestions de tot el temari.

Es valorarà la capacitat d'aplicar els continguts de l'assignatura i relacionar-los.
50

Qualificació

Qualificació de l'assignatura:
La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota de la presentació oral de la normativa (20%), de l'anàlisi/estudi de casos (25%), del treball en equip (5%) i de l'examen final (50%).

La no realització de qualsevol de les activitats d'avaluació suposarà un zero a la nota a ponderar corresponent.

L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").


Nota per aprovar l'assignatura:
Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen final sigui igual o superior a 4.0 (sobre 10).
La nota de les activitats no recuperables no es tindrà en compte si la nota de l'examen final és inferior a 4.0.

Per superar l'assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.


Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen de recuperació sigui igual o superior a 4.0. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per a pujar nota cal que ho notifiquin a la professora amb 1 setmana d'antelació al dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització d'un examen.
Constarà de qüestions de tot el temari.
Es realitzarà el mateix dia que l'examen final i també serà recuperable.
L'examen de recuperació de l'avaluació única es programarà pel mateix dia que el de recuperació de l'examen final.

Es valorarà la capacitat d'aplicar els continguts de l'assignatura i relacionar-los.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen final sigui igual o superior a 4.0 (sobre 10).

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els estudiants podran sol·licitar tutories:
- La petició s'haurà de realitzar a través del correu electrònic.
- Les tutories podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat seran:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Observacions

Les activitats presentació oral de la normativa i anàlis/estudi de casos es realitzaran en grup. En començar l'assignatura, els alumnes s'organitzaran en grups formals de 3-5 persones per a la realització d'aquestes activitats.

Aquesta assignatura està integrada dins del Programa d’Innovació Docent de la Xarxa d’Avaluació de la Universitat de Girona.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
1. Escenari semipresencial.

1.1. Classes expositives.

- Material: Power Point de la professora.
- Desenvolupament: es presentaran els fonaments de l'assignatura i dels instruments legals del tema 1.

APP: 1 h; SP: 3 h.


1.2. Classes participatives.

- Material: Power Points elaborats pels grups d'estudiants sobre els anàlisis/estudis de casos.
- Desenvolupament: Es realitzaran 3 sessions virtuals per a què els estudiants que hagin presentat la normativa plantegin preguntes als grups que hagin presentat els corresponents casos. També hi podran intervenir la resta d'estudiants del grup classe.

APV: 3 h; SP: 9 h.


1.3. Debat.

- Material: Power Points i guions elaborats pels grups d'estudiants sobre les normatives.
- Desenvolupament: Es realitzaran 3 sessions virtuals per a què tant la professora com els estudiants del grup classe plantegin preguntes/dubtes als grups que hagin presentat les normatives.

APV: 3 h; SP: 9 h.


1.4. Cerca d'informació.
Es desenvoluparà de la mateixa manera que es realitzaria si l'assignatura fos 100% presencial.

SP: 5 h.


1.5. Treball en equip.
Tota l'activitat es desenvoluparà no presencialment.

SP: 4 h.2. Escenari tancament UdG.

Se seguirà la mateixa planificació de l'escenari semipresencial, substituint les sessions presencials per sessions per videoconferència.


3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

S'oferirà la possibilitat de realitzar videoconferències individuals per a resoldre dubtes.

Modificació de l'avaluació:
1. Escenari semipresencial.

Presentacions orals de la normativa.
- Material: normativa internacional o espanyola, i Power Points i guions elaborats pels grup d'estudiants.
- Desenvolupament:
1) Cada grup d'estudiants elaborarà el Power Point i el guió d'una normativa.
2) Les normatives es presentaran en sessions presencials.

APP: 4 h; SP: 14 h.


Anàlisi/estudi de casos.
- Material: Power Points elaborats pels grups d'estudiants sobre els anàlisis/estudis de casos.
- Desenvolupament:
1) Cada grup d'estudiants elaborarà el Power Point sobre un cas i la seva relació amb la normativa.
2) Els anàlisis/estudis de casos es presentaran en sessions presencials.

APP: 4 h; SP: 14 h.


Examen final.
Es desenvoluparà de la mateixa manera que es realitzaria si l'assignatura fos 100% presencial.

APP: 2 h.


Es mantindrà el percentatge de la nota de les diferents activitats en la qualificació final de l’assignatura, els criteris de qualificació i el criteri específic de la nota "No presentat".


Avaluació única.
Es mantindran les condicions de l'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


2. Escenari tancament UdG.

Les presentacions orals de la normativa, l'anàlisi/estudi de casos i l'examen final passaran a ser no presencials.
Es mantindran les condicions de l'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

1) Estudiants que durant el confinament no puguin realitzar cap activitat per motius de salut:
Pel que fa a les presentacions de la normativa i els anàlisis/estudis de casos, només es tindran en compte aquelles activitats que hagin realitzat abans del confinament i que puguin realitzar després del confinament. La nota d'aquestes activitats se sumarà a la nota de l'examen final.
Pel que fa a l'examen final, es donarà la possibilitat de realitzar-lo un cop recuperat de salut.

2) Estudiants que durant el confinament puguin realitzar les activitats d'avaluació:
Se'ls hi donarà l'oportunitat de fer-les online a la mateixa hora que les realitzen els altres estudiants presencialment.

Tutoria i comunicació:
1. Escenari semipresencial.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.2. Escenari tancament UdG.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les tutories, i les vies de comunicació i interacció seran les mateixes descrites en l'escenari 2 de tancament de la UdG.