Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament de la diversitat d'organismes eucariotes. Aspectes funcionals dels éssers vius a nivell supracel·lular. Fonaments de fisiologia vegetal, animal i humana. Adaptacions funcionals. Organització de poblacions i ecosistemes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA CASADEVALL MASO  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Diversitat de protistes, fongs, vegetals i animals

2. Bases de fisiologia vegetal i models d'interés biotecnològic

3. Bases de fisiologia animal i models d'interés biotecnològic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 48 39 87
Cerca i anàlisi d'informació 0 3 3
Lectura / comentari de textos 2 2 4
Prova d'avaluació 4 50 54
Resolució d'exercicis 2 0 2
Total 56 94 150

Bibliografia

  • J. Azcón-Bieto, M. Talón. (2008). Fundamentos de fisiología vegetal . McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
  • E.Martín Cuenca (2006). Fundamentos de Fisología. Paraninfo. Catàleg
  • Taiz, Lincoln (cop. 2015 ). Plant physiology and development (6th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
  • Vargas, Pablo (DL 2012 |f(Impulso Global Solutions, S.A.) ). El árbol de la vida : sistemática y evolución de los seres vivos . Madrid: [s.n.]. Catàleg
  • Verdaguer Murlà, Dolors,|eautor. La Fisiologia vegetal a través de preguntes : les plantes, l'aigua i els nutrients . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació I Prova parcial 50
Prova d'avaluació II Prova parcial 50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura consistirà en dues proves parcials individuals sobre els continguts teòrics de l'assignatura (50% cada prova parcial). Per aprovar l'assignatura caldrà assolir un mínim de 4 punts (sobre 10) en cada una de les dues proves parcials, i ser la nota mitjana de les dues proves superior o igual a 5 (sobre 10). La segona prova es podrà fer si l'estudiant ha assolit el mínim de 4 en la primera prova parcial. En cas contrari caldrà anar a l'examen de recuperació.

En aquesta recuperació, que es durà a terme durant el període de recuperacions, l'estudiant s'avaluarà de tots els continguts de l'assignatura.

Els estudiants que ja hagin aprovat l'assignatura per parcials però que vulguin pujar nota es podran presentar a la recuperació, sempre i quan, hagin avisat amb temps al professorat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a cap de les dues proves parcials rebran la qualificació de No Presentat.