Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Comunicació intercel.lular; receptors i transducció del senyal. Regulació hormonal, factors de creixement polipeptídics. Proliferació i càncer.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAFAEL DE LLORENS DURAN  / BERTA MAS PARÉS  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
  • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
  • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. 1. La comunicació intercel.lular. Principis generals de la comunicació intercel.lular. Una cèl.lula per dins. Tipus de mecanismes i molècules senyalitzadores. El sistema endocrì. Les hormones. Classificació. Altres primers missatgers: prostaglandines, NO i CO. Els radicals lliures.

2. 2. Els receptors i la transducció del senyal. Identificació i purificació de receptors. Tipus de receptors. Relació entre la unió i la resposta. La transducció del senyal. Mecanismes de generació del segon missatger.

3. 3. Regulació hormonal per segon missatger I. L'AMP cíclic i la hipótesi del segon missatger. Les proteïnes G. Paper dels nucleótids de guanina. L'adenilat ciclasa i la seva regulació. Les proteïnes quinasa depenents d'AMP cíclic. El GMP cíclic com a segon missatger. El Ca2+ com a segon missatger. Proteïnes reguladores depenents de Ca2+. Calmodulina. Interacció amb proteïnes. Acció hormonal i recanvi del fosfatidil inositol. Metabolisme del fosfatidil inositol. Efectes del trencament del fosfatidil inositol en la resposta hormonal. Relació amb la mobilització de Ca2+. Senyal sostingut.

4. Les hormones esteroïdees. Mecanismes d'acció de les hormones esteroïdees i similars. Estructura dels receptors d'hormones esteroïdees. Mecanismes cel.lulars de resposta. Els factors de tanscripció. Descobriment, nomenclatura i classificació dels factors de creixement polipeptídics. Estructura i efectes biològics. Receptors i mecanismes d'acció. La proliferació cel·lular i el càncer.

5. PRÀCTIQUES: L'objectiu principal de les pràctiques és familiaritzar-se amb tècniques d'inhibició de la proliferació cel.lular mitjançant tractaments dirigits contra la via de senyalització del EGFR i tractaments amb agents inductors de l'apoptosi i adquirir experiència en diferents tècniques de cultiu cel.lular.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Sessió expositiva 18 37 55
Sessió pràctica 8 12 20
Total 26 49 75

Bibliografia

  • Alberts, B; et al. (2008). Molecular biology of the Cell. (5th). Garland. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives teòriques. Continguts teòrics i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos pràctics. 80
Classes pràctiques al laboratori Aptitud, destreses i actitud al laboratori. Maduresa i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos. 20

Qualificació

AVALUACIÓ

- Maduresa i capacitat d'aplicar les competències en la resolució de casos pràctics (mitjançant preguntes a l'examen final).

- Examen final escrit (dates fixades en el calendari acadèmic): El 80% de la nota final correspon a preguntes de teoria i un 20% a preguntes relacionades amb les pràctiques) (PROVA RECUPERABLE).

- Només poden presentar-se a la prova de recuperació els alumnes que s'hagin presentat prèviament a l'examen final. L'examen de recuperació també inclou la corresponent part de pràctiques. Pels estudiants que es presentin a la recuperació la nota final de l'assignatura correspondrà a la nota de l'examen de recuperació.

- Si es presenta a pujar nota, el mateix, la nota final serà la de l'exàmen de recuperació.


CRITERIS GENERALS

1. Les ACTIVITATS PRÀCTIQUES són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA i no són RECUPERABLES un altre dia.

2. Per tal d'aprovar l'assignatura, cal obtenir una QUALIFICACIÓ MÍNIMA DE 5 (sobre 10) de l'examen FINAL ESCRIT.

3. L'única activitat avaluable que és recuperable és la prova final escrita.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un NO PRESENTAT aquell/a estudiant que no es presenti a cap de les dues convocatòries de la prova final escrita.

Observacions

L'ASSISTÈNCIA a les sessions pràctiques és OBLIGATÒRIA

CAL PORTAR: bata de laboratori amb els punys cenyits, retolador per a vidre, calculadora, llibreta i el guió de pràctiques.

Abans de la primera classe pràctica, CAL haver LLEGIT EL GUIÓ de pràctiques.

Qualsevol CANVI DE GRUP de pràctiques s’ha de dur a terme via SECRETARIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT.