Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME GUBERN MERIDA  / GEMMA HUGUET BLANCO  / ELISABET KADAR GARCIA  / NATALIA SERRANO MORILLAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. Característiques del sistema nerviós.

2. Característiques de la funció neuronal: Potencials de repòs i d'acció.

3. Desenvolupament: embriologia i bases de neuroanatomia.

4. Desenvolupament: neurogènesi, postulat de Hebb, patró adult.

5. La neurona: transport axonal, traçabilitat, virus herpes. ELA.

6. Sinapsis: neurotransmissors, receptors, transmissió del senyal nerviós.

7. Glia i gliosis.

8. Glia i manteniment de la barrera hematoencefàlica-Matriu extracel·lular.

9. Circuits neuronals: activitat sensorial. Dolor.

10. Circuits neuronals: activitat sensorial. Modulació del dolor.

11. Circuits neuronals: activitat motora. Neurodegeneració. Parkinson. Hungtington.

12. Plasticitat neural. Plasticitat sinàptica (LTP i LTD) i estructural (espines dendrítiques). Neurogènesi en l'adult.

13. Circuits neuronals: Aprenentatge i memòria. Circuit de Papez. Alzheimer.

14. Glia i sinapsis tripartita. Endocannabinoids i memòria. Cocaïna i tolerància.

15. Circuits neuronals: recompensa. Addicció.

16. Circuits neuronals: sistema nerviós, sistema endocrí, sistema immunològic. Estrès.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 0 0 2,00 2,00
Anàlisi / estudi de casos 8,50 5,00 0 13,50
Elaboració individual de treballs 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió participativa 17,00 34,00 0 51,00
Sessió pràctica 0 1,00 0 1,00
Total 27,50 48,00 2,00 77,5

Bibliografia

 • Purves, Dale (cop. 2006 ). Neurociencia (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bear, Mark F (cop. 2008 ). Neurociencia : la exploración del cerebro (3a ed.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Kandel, Eric R. (cop. 2001 ). Principios de neurociencia (4a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Kandel, Eric R. (cop. 2000 ). Principles of neural science (4th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Haines, Duane E. (cop. 2003 ). Principios de neurociencia (2a ed.). Barcelona: Elsevier Science. Catàleg
 • Hall, John E.|q(John Edward) (cop. 2011 ). Tratado de fisiología médica : Guyton & Hall (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Fitzgerald, M. J. T (cop. 2012 ). Neuroanatomía clínica y neurociencia : sexta edición . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Linden, David (2010 ). El Cerebro accidental : la evolución de la mente y el origen de los sentimientos . Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • Byrne, John H. (cop. 2009 ). From molecules to networks : an introduction to cellular and molecular neuroscience (2nd ed.). Amsterdam [etc.]: Academic Press/Elsevier. Catàleg
 • The Brain from Top to Bottom. Recuperat , a http://thebrain.mcgill.ca/index.php
 • University of Texas UTH. Curs Neuroscience, molt bo. Recuperat , a http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/index.htm
 • Saylor Faculty. Curs Neurobioloy. utlitza Purves . Recuperat , a http://www.saylor.org/courses/bio303/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Wiki Sobre un tema adjudicat, es valorarà l'aportació d'informació científica fidedigne, concisa i útil per als companys. 20 No
Pràctiques Es valorarà la motivació i participació de l'estudiant durant la realització de les pràctiques així com la presentació d'un treball o material elaborat en relació als continguts treballats en les diferents sessions pràctiques. 15 No
Qüestionari de pràctiques 1 S'ha de respondre el qüestionari en els terminis indicats. Necessari per poder fer les pràctiques. 1 No
Qüestionari de pràctiques 2 S'ha de respondre el qüestionari posterior a la pràctica en el període indicat. 4 No
Examen final Examen final sobre el contingut de l'assignatura (Nota mínima necessària per sumar les notes de la resta d'activitats = 4) 60

Qualificació

La qualificació total de l'assignatura s'obtindrà del conjunt d'activitats segons les percentatges indicats per cada activitat d'avaluació. Caldrà però que la nota de l'examen final sigui igual o superior a 4 per poder fer el càlcul de la nota total. Si en l'examen final la nota obtinguda és inferior a 4, no es podran sumar la resta de notes de les activitats d'avaluació i l'assignatura estarà suspesa.
L'assignatura estarà aprovada si la nota total és un 5 o superior.
Si no es realitza una activitat d'avaluació, la nota d'aquella activitat serà de 0.
En cas de no aprovar l'assignatura, es podrà recuperar la part corresponent a l'examen final. La resta d'activitats d'avaluació no seran recuperables però es mantindran les notes per sumar-les a la nota obtinguda en l'examen de recuperació sempre que aquesta darrera nota sigui igual o superior a 4. Una nota de l'examen de recuperació igual o superior a 5 només podrà donar lloc a un 5 d'aquesta part, excepte en el cas de que es necessiti més de un 5 de l'examen de recuperació per aprovar. En aquest cas, la nota de recuperació serà la mínima necessària per aprovar l'assignatura (en cas que s'hagi assolit).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat qui no es presenti a l'examen final ni a l'examen de recuperació

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final sobre el contingut de l’assignatura que ponderarà el 100% de la nota final i caldrà l’assistència obligatòria a les pràctiques.
Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern de la Facultat de Ciències.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i haver assitit a totes les sessions pràctiques.

A més, caldrà que la nota mínima de l’Examen final o el de recuperació sigui igual o superior a 4.

Tutoria

Els estudiants tindran a la seva disposició una activitat FAQs (preguntes freqüents) on el professorat respondrà els seus dubtes. A més, es realitzaran sessions de tutories a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies”i/o“Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresecial

En aquest escenari el grup classe es dividirà en 2 grups de manera que assistiran a classe en dies alterns. Així, els continguts associats a les classes expositives es realitzaran, segons el grup classe que hagi d'assistir, amb professora presencial o en streaming.
Per temes concrets,es podran presentar arxius penjats en el moodle de l'assignatura, que correspondran a la presentació powerpoint que s'hagués utilitzat en cadascuna de les classes presencials amb un AUDIO associat a les diferents diapositives.
A més, s'acompanyaran de qüestionaris on line d'autoavalaució relacionats amb aquests continguts.
Les pràctiques es realitzaran de forma presencial.
L’activitat wiki no es modificarà.

Escenari tancament UdG.

L’activitat corresponent a classes expositives es realitzara amb professora virtual en streaming i/o amb presentacions amb suport audiovisual quan es requereixi.
Les pràctiques es realitzaran en streaming i el material necessari per la seva realització es posarà a disposició dels estudiants dies abans de l’inici de l'activitat, amb les instruccions corresponents per la seva realització en aquest format.
L’activitat wiki no es modificarà.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Per a les classes expositives assistiran en streaming si és possible i si no amb presentacions amb suport audiovisual i/o tutories individuals per ressoldre els dubtes de cada classe.
Les pràctiques es realitzaran en streaming i el material necessari per la seva realització es posarà a disposició dels estudiants dies abans de l’inici de l'activitat, amb les instruccions corresponents per la seva realització en aquest format.Modificació de l'avaluació:
En cap escenari es farà modificació dels criteris d’avaluació i activitats d'avaluació.

Escenari semipresecial

L'examen final i el de recuperació seran presencials.


Escenari tancament UdG.

La prova escrita "Examen Final", i en el seu cas, l'examen de recuperació, es substituirà per un activitat en línia, utilitzant l'eina de moodle per qüestionaris de múltiple. Es requerirà l'ús de càmera.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.


La prova escrita "Examen Final", i en el seu cas, l'examen de recuperació, es substituirà per un activitat en línia, utilitzant l'eina de moodle per qüestionaris de múltiple. Es requerirà l'ús de càmera.

Tutoria i comunicació:
Escenari de semipresencialitat

Els estudiants tindran a la seva disposició l’activitat FAQs i pels dubtes que no quedin resolts es podran fer sessions de tutories que passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Escenari tancament UdG.

Els estudiants tindran a la seva disposició l’activitat FAQs i pels dubtes que no quedin resolts es podran fer sessions de tutories que passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Els estudiants tindran a la seva disposició l’activitat FAQs i pels dubtes que no quedin resolts es podran fer sessions de tutories que passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.


En tots els escenaris descrits anteriorment, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.