Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura és proporcionar eines d'anàlisi per resoldre els processos més habituals del català parlat actual. Les sessions partiran de casos o problemes relacionats amb la pronunciació, els usos lèxics, la morfologia i la sintaxi en els discursos orals i escrits. Es tindran en compte els marcs dialectals i els models estàndard, i es discutiran les alternatives de correcció de les formes analitzades. L'assignatura servirà també per presentar la nova Gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, i familiaritzar els alumnes amb aquesta eina fonamental per al treball lingüístic dels professionals, que és previst que es es faci pública a finals de 2016.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
BLANCA PALMADA FELEZ  / AUGUST RAFANELL VALL-LLOSERA  / JOSEP SERRA I LOPEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CE49- Dominar la llengua catalana en els seus usos orals i escrits a través d'exposicions orals, treballs acadèmics i exàmens
 • CE50- Dominar la gramàtica normativa de la llengua catalana i els principis bàsics de l'ortotipografia i de les noves tecnologies de la comunicació

Continguts

1. Qüestions de fonologia catalana

2. Aspectes de lèxic català contemporani

3. Problemes de sintaxi catalana

4. La nova gramàtica oficial de l'Institut d'Estudis Catalans

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 116,00 138,00 0 254,00
Elaboració individual de treballs 3,00 12,00 0 15,00
Prova d'avaluació 5,00 18,00 0 23,00
Resolució d'exercicis 2,00 6,00 0 8,00
Total 126,00 174,00 0 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Exercici pràctic individual, corresponent a la primera part del temari Coherència i adequació de les respostes. 10 No
  Treball escrit, de caràcter individual, sobre un aspecte lèxic proposat pel professor, relacionat amb el tema 2 del programa Exhaustivitat en la documentació. Coherència en l'exposició. Correcció i adequació formal i lingüística. 30 No
  Exercici pràctic individual, fet a classe, sobre alguns dels problemes tractats en l'apartat 3 del temari Rigor i pertinència en l'exposició dels problemes. 20 No
  Prova final d'avaluació, amb referència a diversos aspectes tractats en relació amb el tema 4 del programa Coherència i rigor en l'exposició. Correcció i adequació lingüística. 40 No

  Qualificació

  Es tindran en compte, en la qualificació de tots els exercicis, treballs o proves, els errors gramaticals que s'hi hagin pogut cometre.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat l'estudiant que no hagi presentat els quatre exercicis d'avaluació en els terminis previstos.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Observacions

  Les referències bibliogràfiques que s'utilitzaran en cada part de l'assignatura seran indicades a classe pel professor corresponent a l'inici de cada tema. També es proporcionaran els materials de referència per a les activitats d'avaluació programades.