Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura catalana de l'edat moderna (segles XVI i XVII)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
PEP VALSALOBRE PALACIOS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. Introducció

2. El Cinccents

          2.1. Els conceptes d’humanisme i renaixement. La Contrareforma

          2.2. Humanisme i erasmisme a la Corona d’Aragó

          2.3. Poesia

                    2.3.1. Poesia de tradició medieval

                    2.3.2. Poesia moderna: Pere Serafí, Joan Pujol

          2.4. Teatre

                    2.4.1. Teatre profà: Joan Ferrandis d’Herèdia, "Comèdia d’en Cornei"

                    2.4.2. Teatre religiós. Actes sacramentals: Joan Timoneda

          2.5. Prosa

                    2.5.1. La prosa narrativa

                    2.5.2. "Desitjós"

                    2.5.3. "Los col·loquis" de Cristòfor Despuig

3. L’època del barroc

          3.1. Mentalitat i estètica barroques

          3.2. Poesia

                    3.2.1. Primers poetes: Vicent Garcia

                    3.2.2. Eclosió del barroc: Francesc Fontanella, Josep Blanc, Pere Jacint Morlà

                    3.2.3. Epígons: Josep Romaguera, Agustí Eura

                    3.2.4. Poesia popularista i didàctica. Els plecs solts

                    3.2.5. Poesia visual i experimental

          3.3. Teatre

                    3.3.1. Vicent Garcia

                    3.3.2. La comèdia burlesca. "La gala està en son punt"

                    3.3.3. Francesc Fontanella

                    3.3.4. Teatre religiós i de tema històric

          3.4. Prosa

                    3.4.1. Narrativa. "Viatge d’en Pere Porter a l’Infern"

                    3.4.2. Prosa didàctica

                    3.4.3. Prosa cultista

                    3.4.4. Prosa històrica, dietarística i ficcions arcaïtzants

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 13 31
Cerca d'informació 0 30 30
Classes expositives 25 0 25
Elaboració de treballs 0 10 10
Exposició dels estudiants 1 4 5
Lectura / comentari de textos 12 30 42
Prova d'avaluació 3 0 3
Visionat/audició de documents 12 0 12
Total 71 87 158

Bibliografia

 • Història de la literatura catalana (1980-1981) (2a ed., corr). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Grimal, Pierre (Paidós 1981). Diccionario de mitología griega y romana. Barcelona [etc.]: . Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Bargalló Valls, Josep (1991). Manual de mètrica i versificació catalanes. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Burke, Peter (1993). El Renacimiento. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Història de la cultura catalana (1994-1999). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Renaixement a la carta (1996). Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana [etc.]. Catàleg
 • Nou diccionari 62 de la literatura catalana (2000). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Humanismo y Reforma en el s. XVI (2002). [Valencia]: Generalitat Valenciana. Catàleg
 • Duran, Eulàlia (2004). Estudis sobre cultura catalana al Renaixement. València: Eliseu Climent. Catàleg
 • Valsalobre, Pep (2007 ). Literatura i cultura catalanes (segles XVII-XVIII) . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Broch, Àlex (2008 ). Diccionari de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Un cançoner català del Renaixement a Roma:. . Catàleg
 • Miralles, Eulàlia (2010 ). Del cinccents al setcents : tres-cents anys de literaturacatalana . Bellcaire d'Empordà: Vitel·la. Catàleg
 • Literatura catalana moderna: (Siglos XVI-XVIII) (2012 ). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Cassany, Enric Hauf, Albert G. (Albert Guillem), 1938- Rossich, Albert, 1952- (2009- ). Panorama crític de la literatura catalana . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Rossich, Albert, 1952- (2006 ). Poesia catalana del barroc : antologia . Bellcaire d'Empordà: Vitel·la. Catàleg
 • Zaragoza, Verónica (2019). Fontanella polièdric : (Primera edició). [Girona]: Universitat de Girona. Catàleg
 • Fontanella, Francesc (2015 ). O he de morir o he d'amar : antologia poètica de FrancescFontanella . Barcelona: Empúries. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen parcial I. Avaluació del coneixement, ús de la bibliografia, habilitat en el comentari de textos, expressió escrita. 25
Exercici escrit sobre les lectures de curs o algun aspecte del temari I Comprensió lectora, comentari de textos, ús de la bibliografia, expressió escrita. 20
Examen parcial II Avaluació del coneixement, ús de la bibliografia, habilitat en el comentari de textos, expressió escrita. 25
Exercici escrit sobre les lectures de curs o algun aspecte del temari II Comprensió lectora, comentari de textos, ús de la bibliografia, expressió escrita. 20
Exposicions orals amb lectura i comentari de textos Lectura adequada i exposició-comentari de textos a l'aula 10

Qualificació

La nota final sortirà de la suma dels exercicis i exàmens proposats segons la ponderació establerta. Per aprovar l'assignatura es recomana assistir regularment a les classes (expositives i pràctiques), llegir les lectures obligatòries i la bibliografia recomanada, participar en les activitats programades i realitzar les proves d'avaluació proposades.

Es valorarà la participació dels alumnes en les classes.

Els alumnes tenen opció encara a presentar un treball, orientat en el seu desenvolupament pel professor, que pot complementar positivament la nota final; només es pren en consideració si ha aprovat prèviament la matèria a través de les activitats d'avaluació prescrites; altrament, se li conserva la nota fins que ha superat les proves prescrites.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

El plagi comportarà el suspens immediat de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats els alumnes que no lliurin cap dels exercicis o exàmens proposats.

Observacions

És imprescindible una expressió escrita digna d’un universitari, en tots els nivells de llengua i de disposició del discurs escrit; més que més en un aspirant a obtenir el títol de Grau en Llengua i Literatura Catalanes. Valorar aquesta habilitat és un dels objectius primordials de totes les activitats proposades.