Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments autors i obres de la literatura catalana medieval
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JAUME TORRÓ TORRENT
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes
 • CE54- Adquirir i dominar la terminologia lingüística i retòrica bàsica per descriure i analitzar amb rigor i precisió la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. Bernat Metge i la difusió del saber entre els laics.

          1.1. La cort papal d’Avinyó com a focus difusor d’una nova cultura lligada als professionals de la ploma i de la paraula. Fra Antoni Canals.

          1.2. Bernat Metge i Lo somni.

2. La poesia en els regnats de Joan I (1387-96), Martí I (1396-1410), Ferran I d’Antequera (1412-16) i els primers temps d’Alfons IV el Magnànim (1412-25).

          2.1. La tradició catalano - provençal. L'amor cortès.

          2.2. El regnat de Joan I i Martí I (1396-1410): Gilabert de Pròixida, Andreu Febrer, Melcior de Gualbes. La vigència dels grans trobadors, la poesia francesa i l’ars nova (Guillaume de Machaut, Oton de Granson), Dante.

          2.3. La cort ducal de Gandia, Alfons el Vell (ca. 1332-1412): Pere March.

          2.4. Regnats Ferran I (1412-16) i el jove rei Alfons (1416-1425): Jordi de Sant Jordi, Lluís Icart, Arnau March, fra Joan Basset.

3. Curial e Güelfa.

          3.1. La cavalleria. La tradició artúrica i la tradició carolíngia.

          3.2. Autor i gènere. La novel·la cavalleresca i d’aventures borgonyona i provençal.

          3.3. L’escriptura de Boccaccio i la lectura de Virgili i Dante en la construcció d’una novel·la cavalleresca. Bernat Desclot.

4. Ausiàs March.

          4.1. Autor i obra. La transmissió dels seus poemes i la constitució d’un cançoner. Diverses teories.

          4.2. Cicles poètics.

          4.3. La reformulació de la tradició trobadoresca. L’escolasticització de l’expressió lírica de l’amor.

          4.4. Ausiàs March i Ovidi. El mestre d’amor.

          4.5. Ausiàs March es converteix en el major poeta. L’espai literari de les corts dels Trastàmara: Alfons IV el Magnànim (València, Nàpols), Joan d’Aragó (rei de Navarra 1425- i regent d’Aragó 1436-, rei d’Aragó 1458-79) i Carles d’Aragó, príncep de Viana.

5. Joan Roís de Corella.

          5.1. L’elaboració d’una prosa d’art. La cort del príncep de Viana.

          5.2. Obra profana: poesia i proses mitològiques. La Tragèdia de Caldesa.

          5.3. Obra religiosa: poesia, traduccions, vides de sants. La impremta: Vita Christi de Ludolf de Saxònia, dit el Cartoixà (València, 1495-1500), Psalteri (1490).

6. Joanot Martorell, Tirant lo Blanch.

          6.1. Vida i personalitat de Joanot Martorell.

          6.2. L’autoria. El paper de Martí Joan de Gualba.

          6.3. Un mirall de prínceps. El mestre Guillem de Varoic i el deixeble Tirant lo Blanc. Batalles en camp clos i en camp obert per terra i per mar. Fortalesa i Prudència. L’art de la guerra.

          6.4. Un mirall del cavaller cortès. L’amor. Models literaris (les dobles i triples parelles, els mediadors, la Viuda Reposada).

          6.5. Construcció de la novel·la, models d’escriptura i registres d’estil. La història com a opus oratorium maxime.

7. Jaume Roig.

          7.1. Vida i obra.

          7.2. Els gèneres del Spill. La comèdia, la sàtira i el sermó.

          7.3. La ficció autobiogràfica, la crítica social i la follia d’amor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 10,00 0 11,00
Elaboració individual de treballs 0 15,00 0 15,00
Lectura / comentari de textos 0 40,00 0 40,00
Sessió expositiva 50,00 0 0 50,00
Tutories de grup 34,00 0 0 34,00
Total 85,00 65,00 0 150

Bibliografia

 • Badia, Lola (1988). De Bernat Metge a Joan Roís de Corella : estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Badia, Lola (1993). Tradició i modernitat als segles XIV i XV : estudis decultura literària i lectures d'Ausiàs March. València [etc.]: Institut Universitari de FilologiaValenciana [etc.]. Catàleg
 • Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga (3r : 2000 : Girona) (2002). Literatura i cultura a la Corona d'Aragó : segles XIII-XV : actes del III Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga : Universitat de Girona : 5-8 juliol de 2000. Barcelona: Curial Edicions Catalanes: Publicacions del'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1984-1986). Història de la literatura catalana. [Barcelona]: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Història de la literatura catalana (1964). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Broch, Àlex, 1947- (2013- ). Història de la literatura catalana . Barcelona: Enciclopèdia Catalana :Barcino :Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Metge, Bernat (cop. 2010 ). Llibre de fortuna i prudència . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Metge, Bernat (1999). Lo Somni. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Pròixida, Gilabert de (1954 ). Poesies . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Febrer, Andreu (1951 ). Poesies . Barcelona: Barcino. Catàleg
 • Sant Jordi, Jordi de (1984 ). Les Poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV . València: Tres i quatre. Catàleg
 • Badia, Lola, 1951- (2011 ). Curial e Güelfa . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Curial e Güelfa (cop. 1993). Barcelona: Teide. Catàleg
 • Marc, Ausiàs, (2000 ). Poesies (2a ed., rev.). Barcelona: Barcino. Catàleg
 • March, Ausiàs, Pujol, Josep M. (1992). Antologia poètica. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Roís de Corella, Joan (1983 ). Obra profana . València: Climent. Catàleg
 • Roís de Corella, Joan (1980 ). Tragèdia de Caldesa i altres proses . Barcelona: Edicions 62 [etc.]. Catàleg
 • Martorell, Joanot (1990). Tirant lo Blanc : i escrits (3a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Martorell, Joanot (2008 ). Tirant lo Blanch . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Pujol, Josep (2002). La Memòria literària de Joanot Martorell : models i escriptura en el Tirant lo Blanc. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat: CurialEdicions Catalanes. Catàleg
 • Beltrán Llavador, Rafael (2007 ). Tirant lo Blanc de Joanot Martorell . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1990). Aproximació al Tirant lo Blanc. Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Riquer, Martí de (1992 ). Tirant lo Blanch, novela de historia y de ficción . Barcelona: Sirmio. Catàleg
 • Roig, Jaume, Carré, Antònia (1994). Espill. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Roig, Jaume, (2006 ). Espill . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (DL 2003 ). El Somni d'Escipió ; L'Amistat . Barcelona: edicions 62. Catàleg
 • Petrarca, Francesco (2004 ). Secretum . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (2013 ). L'Amistat . Martorell: Adesiara. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1999 ). Leli ; De l'amistat . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1998 ). Cató el Vell, De la vellesa . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1948-1950 ). Tusculanes . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci (2002 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Boeci (1989 ). Consolació de la filosofia . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Lluís Cabré, Alejandro Coroleu & Jill Kraye eds. (2012). Fourteenth-century classicism : Petrarch and Bernat Metge. Londres - Savigliano: The Warburg Institute ; Savigliano : Nino Aragno, 2012 . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura i comentari de textos Control de lectura. 20 No
Examen final L'examen i els treballs hauran d'ésser escrits en llengua catalana. Es tindran en compte l'exposició, l'argumentació i la prosa. 80 No

Qualificació

Hi haurà tutories, almenys dues, de les lectures obligatòries i un examen final.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El primer dia de classe es donarà un programa de l'assignatura amb una llista bibliogràfica més completa i comentada. També es facilitarà una llista de lectures recomanades per a cada tema i s'assenyalaran més precisament les activitats a realitzar, com es connecten amb els continguts de l'assignatura i quines són les nocions més importants del tema.

Assignatures recomanades

 • Edició de textos: noves tecnologies aplicades a l'edició digital
 • El pensament medieval
 • Estudi d'un fenomen literari medieval: narrativa en vers
 • Història de l'art medieval
 • Història medieval I
 • Història medieval II
 • Literatura espanyola II (medieval)
 • Literatura i cultura a la Corona d'Aragó
 • Literatura romànica medieval
 • Literatura romànica medieval II