Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El subtítol de l'assignatura en defineix el contingut per al curs 2018-19: INTRODUCCIÓ A LA LECTURA DE L'OBRA ARTÍSTICA D'ANTONI TÀPIES. Durant el curs s'abordaran les etapes més significatives de l'obra artística d'Antoni Tàpies, s'analitzaran alguns dels seus treballs més rellevants, es contextualitzarà la seva pràctica artística en el seu marc històric i cultural i es treballaran alguns dels seus textos publicats més importants. L'obra d'Antoni Tàpies es prendrà com a cas d'estudi per a una hermenèutica de l'obra d'art a partir de diverses metodologies historiogràfiques d'anàlisi. S'analitzarà, també, la recepció de la seva obra i les interpretacions codificades del seu significat a través dels models crítics de referència, i s'avaluarà també la importància de les exposicions de la seva obra a través dels exemples més influents i paradigmàtics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER ANTICH VALERO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

  • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
  • CE 15. Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diverses manifestacions artístiques/musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal.

Continguts

1. Els llocs d'Antoni Tàpies. Introducció a la recepció de la seva obra: exposicions i interpretacions.

2. La formació de l'artista: primeres obres, experiència biogràfica, context històric i Storytelling.

3. La rebel·lió informalista. El context internacional de postguerra.

4. La dimensió política de l'art: l'obra de Tàpies en la seva època i la militància antifranquista.

5. La pintura i el cos. L'experiència dels materials.

6. Les sèries.

7. L'obra tardana.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 0 40
Cerca i anàlisi d'informació 0 60 60
Elaboració individual de treballs 0 40 40
Lectura / comentari de textos 0 40 40
Total 40 140 180

Bibliografia

  • Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yve-Alain; Buchloh, Benjamin (2006). Arte desde 1900. Madrid: Akal. Catàleg
  • Wallis, Brian (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representació. Madrid: Akal. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes lectives i treball dels temes en l'aula Assistència i participació. Cal recordar l'obvietat de què que l'assistència és obligatòria per a l'avaluació de l'assignatura. 10
Lectures obligatòries (1 llibres) Lectura, anàlisi i comentari per escrit, en el que s'avaluarà la comprensió del text i la capacitat d'anàlisi crítica 30
Casos pràctics Per a cada cas pràctic, plantejat i desenvolupat durant el curs s'anunciarà el criteri d'avaluació pertinent, sempre a partir de l'entrega d'un text escrit 30
Treball de curs S'avaluarà la definició del tema, l'ús crític de la bibliografia, la solvència metodològica i formal del treball, la capacitat d'ordenació en l'argumentació, la capacitat analítica i relacional. 30

Qualificació

Estan especificats, en percentatge relatiu respecte a la qualificació final, a l'apartat "Activitats d'avaluació". Cada activitat no realitzada puntuarà "zero" en el percentatge respectiu.

Observacions

L'assistència a les sessions lectives és obligatòria per poder ser avaluat en aquesta assignatura