Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi de les músiques del segle XX partint de la tradició musical occidental i establint els seus nexes amb músiques populars i improvisades com el jazz o la techno per arribar finalment al tractament de la música a l’era de la globalització.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE41- Adquirir, interpretar i posar en pràctica els coneixements específics relatius als llenguatges i les tècniques artístiques

Continguts

1. El segle XX: les derives de la música culta occidental

2. Música i públic. La música després de 1945

3. Música, atzar i indeterminació: J. Cage

4. Del puntillisme al serialisme integral: P. Boulez, K. Stockhausen i L. Nono

5. Música i tecnologia: música concreta i música electrònica

6. Música culta i música popular: El jazz i les músiques improvisades

7. Del jazz al pop

8. La música techno: l’harmonia de l’home i la màquina

9. Música i Societat: entre les runes industrials de Detroit i la literatura de ciència ficció

10. La techno en Anglaterra: techno i música pop

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 0 4,00 0 4,00
Anàlisi / estudi de casos 10,00 23,00 10,00 43,00
Elaboració individual de treballs 2,00 22,00 2,00 26,00
Lectura / comentari de textos 4,00 20,00 4,00 28,00
Sessió expositiva 17,00 0 17,00 34,00
Visionat/audició de documents 5,00 5,00 5,00 15,00
Total 38,00 74,00 38,00 150

Bibliografia

 • Carbonell i Guberna, Jaume (2006 ). La Història del Jazz : dels orígens a la Segona Guerra Mundial . Cabrera de Mar: Galerada. Catàleg
 • Lee, Edward (1972 ). Jazz : an introduction . London: Kahn & Averill. Catàleg
 • Curry, Robert Gable, David Marshall, Robert Lewis (cop. 2008). Variations on the canon : essays on music from Bach to Boulez in honor of Charles Rosen on his eightieth birthday. Rochester, NY: University of Rochester Press. Catàleg
 • Bombi, Andrea (2005 ). Música y cultura urbana en la edad moderna . Valencia: Universitat de València. Catàleg
 • Frith, Simon Straw, Will Street, John Conde, Jorge (2006 ). La Otra historia del rock : aspectos clave del desarrollode la música popular : desde las nuevas tecnologías hasta la política y la globalización . Barcelona: Ma Non Troppo. Catàleg
 • Benhamou, Françoise Albèra, Philippe Buydens, Mireille (2009 ). Musique et mondialisation . Paris: Cité de la musique. Catàleg
 • Bouët, Jacques Solomos, Makis (2011 ). Musique et globalisation : musicologie - ethnomusicologie : actes du colloque Musique et globalisation. Université Paul Valéry - Montpellier 3, Rirra21, Cerce, Octobre 2008 . Paris: l'Harmattan. Catàleg
 • Reynolds, Simon (2010 ). Después del rock : psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas . Buenos Aires: Caja negra. Catàleg
 • Blánquez, Javier Morera, Omar Reynolds, Simon (cop. 2002 ). Loops : una historia de la música electrónica . Barcelona: Mondadori. Catàleg
 • Fouce Rodríguez, Héctor (2004 ). Indústria musical i cultura popular . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Alsina, Pep (1988 ). Història del pop-rock : Elvis, Beatles, Police . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rimmer, Dave (1985 ). Like punk never happened : Culture club and the new pop . London: Faber and Faber. Catàleg
 • Chambers, Iain (1985 ). Urban rhythms : pop Music and Popular Culture . Houndmills: MacMillan. Catàleg
 • Christgau, Robert (1973 ). Any old way you choose it : rock and other pop music : 1967-1973 . Baltimore: Penguin Books. Catàleg
 • Ramos, Francisco (2013 ). La Música del siglo XX : una guía completa . Madrid: Turner. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectura i comentari de textos Comprensió dels conceptes bàsics dels diferents estils i correcció estilística 10 No
Tasca 1: Sobre la música i els ballets russos Aquesta activitat valora la comprensió, la capacitat de síntesi i d’anàlisi d’una obra així com la capacitat per a integrar les diferents coneixements que s’han posat a la seva disposició. La correcció lingüística és necessària 20 No
Tasca 2: Sobre la relació música-pintura a la música serial o sobre la funció del silenci en la música Aquesta activitat valora la comprensió, la capacitat de síntesi i d’anàlisi d’una obra així com la capacitat per a integrar les diferents coneixements que s’han posat a la seva disposició. La correcció lingüística és necessària 20 No
Forum: Reflexió sobre el fenomen fan a l’actualitat tot partint dels textos treballats.

Aquesta activitat posa l’èmfasi en la capacitat de reflexió i d'interacció entre els estudiants tot partint dels materials i les classes realitzades 10 No
Treball temàtic Es valora la capacitat per a construir un discurs coherent en la seva forma i contingut, la capacitat de síntesi i la capacitat crítica. La correcció lingüística és necessària. 40

Qualificació

Els elements d'avaluació seran el següents:
-Comprensió dels conceptes bàsics dels diferents estils musicals
-Capacitat de síntesi i d’anàlisi d’una obra així com la capacitat per a integrar les diferents coneixements que s’han posat a la seva disposició.
-Es valora la capacitat per a construir un discurs coherent en la seva forma i contingut, la capacitat de síntesi i la capacitat crítica.
-La correcció lingüística sempre és necessària

Percentatge de les qualificacions:
Lectura i comentaris: 10%
Tasques 1 i 2: 20% i 20%
Forum: 10%
Treball temàtic: 40%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera que un alumne no s'ha presentat quan:
no entregui cap de les proves de l'avaluació continuada i no s'hagi acollit a l'avaluació única.

Avaluació única:
Aquesta avaluació consta d'una prova escrita tot tenint en compte la totalitat de la matèria donada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà assistir a un 75% de les classes presencials i obtenir una qualificació mínima de 5.0 en les proves d'avaluació.

Tutoria

S'establirà un horari de tutoria presencial i si s'escau també virtual

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A banda de les activitats programades durant el desenvolupament de l'assignatura (fòrums, tasques, lectures i audios...), es podrà portar a terme la comunicació i interacció amb els estudiants a través dels Xats; correu electrònic; videoconferència i amb entrevistes personals sempre que sigui possible.

Observacions

No es requereixen coneixements de música

Assignatures recomanades

 • Art contemporani I
 • Art contemporani II
 • Estètica II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Totes les activitats programades es poden mantenir. Es modificaria la presencialitat que hauria de ser substituida pels continguts virtuals: PowerPoint, classes enregistrades, classes per videoconferència, material audiovisual. L'entrega de les activitats es mantindrà al Moodle i es procediria a la realització de xats i tutories virtuals per a solucionar problemes particulars dels estudiants.
Les classes (dels temes 1-3 no incloses aquí), seguirien aquest model tot incloent les activitats d'avaluació programades:

Tema 4. Europa anys 50: Dels primers laboratoris musicals al serialisme integral
Primera Sessió: Música i tecnologies. Pierre Schaeffer i la creació de la música concreta.
Power Point amb materials: enllaços a audicions.
Tutorial: vídeo a Vimeo (16’)
Lectura parcial d’un text de la professora sobre el tema: La música concreta, el arte acusmático y la pluridisciplinariedad del arte contemporáneo.

Tema 4. Segona Sessió: La Symphonie pour un homme seul de P. Schaeffer, P. Henry i ballet M. Béjart
Classe per Videoconferència.
Materials de suport amb enllaços URL: vídeo de la BBC sobre les tècniques de la música concreta; document audiovisual de l’obra; la música concreta a l’actualitat a través dels exemples de P. Henry i B. Ferreyra.

Tema 4. Tercera Sessió: El serialisme integral: l’exemple de Pierre Boulez
Classe per Videoconferència.
Materials URL: dos exemples de l’obra de Boulez
Lectura d’un text breu de la professora sobre el tema: Entre sístole y diástole. En torno a Pierre Boulez

Tema 4. Quarta Sessió: P. Boulez i Paul Klee: relacions entre la composició musical i la pintura.
PowerPoint amb explicació resumida, imatges i enllaços de veu.
Tema 5. Amèrica i Europa anys 50-60. Del jazz al pop
Primera Sessió: el naixement de rock and roll
Classe per videoconferència
Materials de suport amb enllaços audio i audiovisuals.
Ampliació: El rock català. SAU: Pioners del rock català (Documental TV3. 20’); Les dones i el primer rock: Bille Davis (exemple audiovisual 3’).

Tema 5. Segona Sessió: Del rock al pop: l’exemple de The Beatles
Power Point amb resum, enllaços audio, comentaris audio
Lectura: Nicolette Rohr Yeah yeah yeah: The sixties screamscape of Beatlemania

Tema 5. Tercera Sessió: Identitat, consciència de generació i aparició del fenomen fan
Classe per videoconferència
Lectura: M. Rivière, Fama, medios de comunicación y opinión pública.
Tasca d’avaluació al Fòrum: A partir de la pregunta proposada per la professora, reflexió sobre el fenomen fan a l’actualitat tot partint dels textos treballats.

Tema 5. Tercera Sessió: EEUU anys 50-60. Música, atzar i indeterminació: John Cage
Enllaç URL: presentació del músic en un vídeo propi publicat a la revista Sonograma
Lliçó gravada
Enllaços audio i Power Point amb exemples tècnics i de partitures

Tema 5. Quarta Sessió: Sobre el happening, el silenci i el no res
Classe per Videoconferència

Material de suport: conferència de la professora Sonidos del Gran Silencio: 0’00’’ de Música y Pensamiento i Tutorial també propi sobre el tema

Tema 5. Quinta Sessió: Derives del happening : Fluxus i Zaj
Power Point amb enllaços i comentaris audio
Lectura: Henar RIVIÈRE RÍOS, Papeles para la historia de Fluxus y Zaj:
entre el documento y la práctica artística.

Tema 6. Europa i Amèrica, dels 60 als 80. Del rock progressiu a la música techno dels 80
Primera Sessió: Música, contracultura i psicodèlia
Classe per Videoconferència.
Material de suport: Enllaços audio
Ampliació: Visionat del programa: Música ligerísima. (RTVE, programa 12)

Tema 6. Segona Sessió: La música punk: l’exemple de Sex Pistols
PowerPoint amb resums, material visual i audio
Ampliació, enllaç URL: Documental. The Filth and the Fury Sex Pistols (1h42’)

Tema 6. Tercera Sessió. La música techno: entre les runes industrials de Detroit i la literatura de ciència ficció
Classe per Videoconferència
Material audio de suport

Metodologia Docent:

Materials de classe resumits al Moodle
Videoconferències-classe un cop per setmana a través de GoogleMeet
PowerPoints amb les lliçons, tot incloent enllaços audio, vídeo, i comentaris de la professora
Conferències pròpies sobre els temes posades a disposició al Moodle i lliçons gravades
Selecció de textos, articles, lectures de suport (pdf’s, JSTOR)
Enllaços a documents audiovisuals (TV3; RTVE; Revista Sonograma; Youtube)
Selecció de tutorials propis i aliens sobre els temes tractats (pàgines web; Vimeo…)
Tutories individualitzades per continuar amb el Treball Final que cada estudiant va preparant (Google Meet o correu electrònic).
Tutories grupals (GoogleMeet)Modificació de l'avaluació:
L'avaluació continuada es pot mantenir durant el període de docència virtual. Si fos necessari les dates d'entregues d'activitats serien modificades.

L’entrega es farà pel Moodle.

Recomanacions
És important fer un seguiment de les classes i treballar els material audio i audiovisuals que es posen a disposició, així com el material d’ampliació suggerit i les lectures per tal que quedi reflectit a les activitats d’avaluació.

Tutoria i comunicació:
Tutories individualitzades per el seguiment del treball temàtic a través del correu electrònic o per videoconferència.
Tutories que els estudiants necessitin per tal de clarificar diferents aspectes dels continguts de l'assignatura (Google Meet o correu electrònic).
Tutories grupals quan sigui necessari(xats; Google Meet).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.