Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi general de la història de l'art, en els seus diversos aspectes i manifestacions artístiques, al llarg del segle XIX.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA LLUISA FAXEDAS BRUJATS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE40- Analitzar i aplicar un coneixement diacrònic i contextualitzat de les diferents manifestacions artístiques i musicals que s'han succeït al llarg de la història en el domini universal i local
 • CE47- Reunir i interpretar dades rellevants que permetin elaborar treballs acadèmics i / o informes professionals sobre el valor i la significació d'una obra o conjunt d'obres i del seu abast social

Continguts

1. Introducció. Antecedents a l'art i l'estètica romàntica. El llegat de la Il•lustració.

2. El Romanticisme. La filosofia de l'art en l'idealisme alemany: Una nova mirada a la història: el renaixement medieval. La naturalesa romàntica: el paisatge; les ruïnes i el laberint; els espais de l’abisme, la nit i les boires i tenebres.

          2.1. Romanticisme alemany (Friedrich i Runge), anglès (Constable i Turner) i francès (Géricault i Delacroix).

          2.2. Goya. Blake. Füssli.

3. El Neoclassicisme Els principis d'una nova estètica: Goethe, Kant, Schiller. Classicisme i Neoclassicisme. L'antiguitat clàssica i l'ideal artístic: el concepte d'imitació en Winckelmann. La nova sensibilitat: naturalesa i arqueologia; el nu i el paisatge. L'acadèmia i els Salons.

          3.1. David i l'origen de la pintura moderna. Els Davidiens (Guérard, Girodet, Guérin).

          3.2. Ingres i la transformació del classicisme.

          3.3. Escultura: El model grecoromà. Canova.

4. El Realisme com a actitud crítica i positivista. La reacció literària: de Flaubert a Zola. Baudelaire i la modernitat.

          4.1. Corot i el paisatgisme, Courbet, Millet, Bonheur

          4.2. Caricatura i crítica social: Daumier

          4.3. La transformació de la ciutat i l'arquitectura del ferro

          4.4. Del Realisme a la modernitat: Manet

5. lmpressionisme. L'objectivitat i la percepció. Dissolució de la forma: la llum i el color. Noves teories. L'art i la vida quotidiana. Protagonisme de l'instant.

          5.1. L'Impressionisme: Monet, Renoir, Pissarro, Morisot, Degas i Cassatt.

          5.2. Japonisme

6. Post-impressionisme. Recerca de noves formes d'expressió. El mite de l’artista.

          6.1. Pintura: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat, Toulouse-Lautrec

          6.2. Escultura: Auguste Rodin i Camille Claudel

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 42 0 42
Elaboració de treballs 0 76 76
Prova d'avaluació 3 27 30
Tutories 2 0 2
Total 47 103 150

Bibliografia

 • Pizza, Antonio (1999 ). Arte y arquitectura moderna 1851-1933. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 11-07-2010, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR018XXX Catàleg
 • Ashton, Dore (DL 2001 ). Una fábula del arte moderno . Madrid: Turner. Catàleg
 • Chipp, Herschel B (1995 ). Teorías del arte contemporáneo : fuentes artísticas y opiniones críticas . Madrid: Akal. Catàleg
 • Pizza, Antonio (2002 ). Viena - Berlín : teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Boix, Esther (1987-1993 ). De l'art modern . Barcelona: Polígrafa. Catàleg
 • Argullol, Rafael (DL 1994 ). La Atracción del abismo : un itinerario por el paisaje romántico . Barcelona: Destino. Catàleg
 • Dufour-Kowalswka, Gabrielle (1992 ). Caspar David Friedrich : aux sources de l'imaginaire romantique . Lausanne: L'Age d'homme. Catàleg
 • Antal, Frederick (1978 ). Clasicismo y romanticismo . Madrid: A. Corazón. Catàleg
 • Rodríguez, Delfín (1996 ). Del Neoclasicismo al Realismo : la construcción de la modernidad . Madrid: Historia 16. Catàleg
 • Clark, Kenneth (1990 ). La Rebelión romántica : el arte romántico frente al clásico . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Honour, Hugh (1981 ). El Romanticismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Baudelaire, Charles (cop. 1996 ). Salones y otros escritos sobre arte . Madrid: Visor. Catàleg
 • Rodríguez, Delfín (1996 ). Del Neoclasicismo al Realismo : la construcción de la modernidad . Madrid: Historia 16. Catàleg
 • Honour, Hugh (1992 ). Neoclasicismo . Madrid: Xarait. Catàleg
 • Winckelmann, Johann Joachim (1998 ). Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura (2ª ed.). Barcelona: Península. Catàleg
 • Nochlin, Linda (1991 ). El Realismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Calvo Serraller, Francisco (DL 1998 ). El Realismo en el arte contemporáneo, 1900-1950 . Madrid: Fundación Cultural Mafre Vida. Catàleg
 • Rosen, Charles (1988 ). Romanticismo y realismo : los mitos del arte del siglo XIX . Madrid: Hermann Blume. Catàleg
 • Herbert, Robert L (1989 ). El Impresionismo . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Denvir, Bernard (1991 ). Impressionism : the painters and the paintings . New York: Mallard. Catàleg
 • Barasch, Moshe (1998 ). Modern theories of art.. New York: New York University Press. Recuperat 11-07-2010, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=72234 Catàleg
 • Pissarro, Joachim (cop. 2005 ). Pioneering modern painting : Cezanne and Pissarro 1865-1885 . New York: Museum of Modern Art. Catàleg
 • Druick, Douglas W (cop. 2001 ). Van Gogh y Gauguin, el estudio del sur . Chicago: The Art Institute of Chicago ;|aAmsterdam :Van Gogh Museum. Catàleg
 • Stoichita, Victor I (cop. 2005 ). Ver y no ver : la tematización de la mirada en la pinturaimpresionista . Madrid: Siruela. Catàleg
 • Adams, Steven (1991 ). El Mundo de los impresionistas : Steven Adams . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Abélès, Luce (cop. 2004 ). Turner, Whistler, Monet . [London]: Tate Gallery. Catàleg
 • Amiot-Saulnier, Emmanuelle (cop. 2005 ). Le Néo-impressionnisme : de Seurat à Paul Klee : Paris 14.3-10.7.05 . Paris: Réunion des musées nationaux. Catàleg
 • Diderot, Denis (1994 ). Escritos sobre arte . Madrid: Siruela. Catàleg
 • Podro, Michael (1990). Les Historiens d'art . Saint-Pierre-de-Salerne (Brionne): Gérard Monfort. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treball de curs Capacitat de síntesi i raonament crític, capacitat de treballar amb la bibliografia i assimilació de les lectures realitzades, originalitat del plantejament del treball, correcció lingüística. 40
Examen escrit a final de curs Capacitat de síntesi i raonament crític, capacitat de treballar els coneixements vistos a classe, correcció linguística, completesa de les respostes. 30
Presentació de ressenyes d'exposicions i/o comentaris de textos o pel·lícules. Es valorarà la capacitat de crítica, interpretació i raonament, aíxí com la qualitat de l'escriptura. 30

Qualificació

Els elements d'avaluació seran els següents:

- examen: l'examen tractarà sobre la matèria donada al llarg del curs, incloent el material de les lectures, visionat de pel·lícules, sortides,..., tot i que la professora especificarà quins temes concrets en seran objecte.
- treball de curs: es tracta d'un treball escrit i tutoritzat que es realitzarà al llarg de l'assignatura i s'entregarà el darrer dia de curs. Els paràmetres per la seva realització es donaran a classe.
- entrega de comentaris i ressenyes: al llarg del curs, els estudiants hauran d'entregar com a mínim tres comentaris o ressenyes de llibres, pel·lícules i/o exposicions, segons indicació de la professora. Alguna d'aquestes entregues podrà ser en format oral i/o per grups

Percentatge de les qualificacions:

Examen 30%
Treball de curs 40%
Comentaris i ressenyes 30% (10% cadascuna)

Per fer la mitjana de les qualificacions caldrà que tant l'examen com el treball estiguin aprovats com a mínim amb un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un alumne no s'ha presentat quan:

- no entregui el treball de curs escrit en el termini establert
- no es presenti a l'examen escrit en la data fixada o no l'entregui

Assignatures recomanades

 • Art contemporani II
 • Art i cinema
 • Art i gènere
 • Cultura visual: del gravat al net-art
 • Cultures artístiques del món
 • Estètica de la fotografia
 • Història de la música
 • Història de les idees estètiques
 • Museologia
 • Tècniques artístiques
 • Teoria de l'art
 • Tradició i modernitat en l'art contemporani