Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Anàlisi dels canvis socials, polítics i econòmics que va suposar la conquesta europea, amb especial èmfasi a l’espanyola, dins les societats prehispàniques americanes i l’organització de les societats colonials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
NURIA SALA VILA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 • CED14. Coneixement d'aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat de la humanitat.
 • CEP21. Capacitat per exposar idees i arguments historiogràfics per escrit i en el propi idioma, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • CEP26. Capacitat d'identificar, localitzar, tractar i interpretar les fonts de la disciplina.
 • CEP27. Capacitat d'analitzar adequadament situacions i informacions complexes tant en el passat com en el present.

Continguts

1. Els assaigs de la conquesta a les Antilles (1492-1520). La conquesta continental (1520-1570).

2. Els Regnes d’Índies(1550/70-1701/1713): societat. 1. La crisi demogràfica: pandèmies, guerres de conquesta, esclavitud, servitud i col.lapse de l’organització social prehispànica. 2. República de Indios: de un mosaic ètnic a la creació colonial de l’indi 3. Criolls i criollisme colonial 4. Mestissatge

3. L’organització política colonial. Regnes d'Índies, Virregnats, Audiències, Cabildos.

4. L'església catòlica colonial. La conquesta espiritual dels indis americans. La Contrareforma i la destrucció de les religions prehispàniques.

5. L’economia colonial

6. Les colonitzacions europees: un intent d’anàlisi comparatiu.

7. El Reformisme borbònic i la nova concepció d’Amèrica: de Regnes d’Índies a Colònies. 1. La política il.lustrada vers els grups ètnics sotmesos i els fronterers.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 35,50 20,00 55,50
Lectura / comentari de textos 3,00 46,00 49,00
Prova d'avaluació 1,50 24,00 25,50
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Visionat/audició de documents 0 15,00 15,00
Total 45,00 105,00 150

Bibliografia

 • Acosta, José de (1984-1987 ). De procuranda Indorum salute . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Catàleg
 • Acosta, José de (2008 ). Historia natural y moral de las Indias . Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas :Instituto Gran Duque de Alba. Catàleg
 • Alberro, Solange (1999 ). El Águila y la cruz : orígenes religiosos de la conciencia criolla : México, siglos XVI-XVII . México: El Colegio de México :Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Ares, Berta (2012). A los hijos de español y de india, o de indio y española, nos llaman mestizos... Instituto de Estudios Avançados,,
 • Bernand, Carmen (2001 ). Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas (2ª ed.). Madrid: Fundación Histórica Tavera. Catàleg
 • Bennassar, Bartolomé (1980 ). La América española y la América portuguesa : siglos XVI-XVIII . Madrid: Akal Editor. Catàleg
 • Bethell, Leslie (1990- ). Historia de América Latina . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Calvo, Thomas (1996 ). Iberoamérica de 1570 a 1910 . Barcelona: Península. Catàleg
 • Cook, Noble David (2005 ). La Conquista biológica : las enfermedades en el nuevo mundo, 1492-1650 . Madrid: Siglo XXI de España. Catàleg
 • Duverger, Christian (1993 ). La Conversión de los indios de Nueva España . México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Elliott, John Huxtable (cop. 2009 ). España, Europa y el mundo de ultramar : (1500-1800) . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Estenssoro, Juan Carlos (2001). El simio de dios. Los Indígenas y la Iglesia frente a la evangelización del Perú. Bulletin de l'Institut français d'études andines , 30(3), 455-474
 • Fradera, Josep M (cop. 2005 ). Colonias para después de un imperio . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Garcilaso de la Vega (1985 ). Comentarios reales de los incas (2ª ed.). Caracas: Biblioteca Ayacucho. Catàleg
 • Gruzinski, Serge (1991 ). La Colonización de lo imaginario : sociedades indígenas yoccidentalización en el México español : siglos XVI-XVII . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Guamán Poma de Ayala, Felipe (1987 ). Nueva crónica y buen gobierno . Madrid: Historia 16. Catàleg
 • Klein, Herbert S (1986 ). La Esclavitud africana en América Latina y el Caribe . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Historia general de América Latina (1999- ). Paris: UNESCO. Catàleg
 • Pérez Herrero, Pedro (DL 2002 ). La América colonial : (1492-1763) : política y sociedad . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ricard, Robert (1986 ). La Conquista espiritual de México : ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-1524 a 1572 . México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Saignes, Thierry (2007 ). Historia del pueblo chiriguano . Lima, [etc.]: Instituto Francés de Estudios Andinos [etc.]. Catàleg
 • Sánchez-Albornoz, Nicolás, 1926- León-Portilla, Miguel (2002 ). América latina en la época colonial . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Toribio,|cde Motolinía, Fray (1985 ). Historia de los indios de la Nueva España . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Washburn, Wilcomb E. (1996-2000 ). The Cambridge history of the native peoples of the Americas . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Weber, David J (2007 ). Bárbaros : los españoles y sus salvajes en la era de la Ilustración . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació a les activitats docents Assistència i participació activa i raonada 5
Anàlisi de documents obra de conqueridors, religiosos, i/o indis que permetin interpretar el impacte de la conquesta americana en les poblacions aborígens Capacitat d'identificar, interpretar i situar en un context històric determinat documentació coetània, obra de diferents actors socials, indis o relacionats amb la realitat india 20
Anàlisi de documentació colonial -testaments, iconografia, fiscal, visites de govern i eclesiàstiques...- per reconstruir les estratègies de dominació colonial. Avaluació de la capacitat de interpretar la documentació colonial i les evidències que mostren les formes complexes d’adaptació i resistència a la societat 20
Anàlisi d'un moviment social de base ètnica en zones d'avenç de la frontera interna colonial -Pampa, Patagonia, Chaco, Amazonia,...- Control de lectures proposades i de la capacitat de l'alumne d'identificar els debats historiogràfics entorn la colonització de les societat indígenes en zones de frontera. 20
Comentari de gràfiques, series estadístiques, mapes històrics, que caldrà contextualitzar amb la lectura de la bibliografia recomanada, per tal de establir les característiques de l'economia colonial Control de lectures 20
Incorporació d'eines i documents digitals, webgrafies,obra literària i/o cinematogràfica per reconstruir una atmosfera i un temps Capacitat de contextualitzar els recursos a la xarxa, literaris o cinematogràfics dins un procés històric determinat. 15

Qualificació

Avaluació serà continua i individual.

L'avaluació continua: cal efectuar i entregar en les dates assenyalades cadascuna de les activitats avaluables

L'avaluació serà d'un comentari de text, iconografia, cartografia, que caldrà analitzar a partir de lectures obligatòries proposades al llarg de l'assignatura i complementàries a les exposicions a l'aula. La prov a d'avaluació serà presencial en les dates fixades convenientment.

En cas de no superar l'avaluació continuada: es podran introduir les indicacions de millora proposades en les activitats que no hagin obtingut la nota d'aprovat, per tal de ser avaluades de nou.

Cap activitat avaluable podrà ser aprovada si no s'ha citat adequadament les font documentals o historiogràfiques emprades.

En caràcter general, no s'admetran referències de bibliografia o webgrafies generalistes -enciclopèdies, wikipedia, manuals...-.


Com a reflexió general, voldria recordar, que en cap cas, l’esfera privada pot afectar l’esfera pública, en el que te a veure amb l’igualtat d’oportunitats, i en la conseqüent avaluació única i igual pel conjunt dels alumnes matriculats a qualsevol activitat acadèmica amb reconeixement de crèdits docents en el marc d’una Universitat pública.

En conseqüència, prego a tothom qui tingui qualsevol contingència que pugui impedir el seguiment de l’assignatura i la seva avaluació, que ho resolgui en el marc de la normativa de la Universitat de Girona i via Secretaria Acadèmica de la Facultat de Lletres.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Avaluació continuada: no presentar els treballs,les activitats o als exàmens establerts en la data senyalada. No presentar-se en l'hora i lloc establert oficialment

Assignatures recomanades

 • Història d'Espanya
 • Història moderna