Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat antiga, amb referència especial a la història antiga de la península Ibèrica .
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP BURCH I RIUS  / DANIEL GOMEZ CASTRO  / GERARD RODRIGUEZ VENTOS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE29- Descriure i explicar l'estructura diacrònica general del passat
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina

Continguts

1. Pròxim Orient i Egipte antic.

          1.1. Fonts per a la història del Pròxim Orient i Egipte antic.

          1.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals del Pròxim Orient i Egipte antic.

2. Grècia antiga.

          2.1. Fonts per a la història de la Grècia antiga.

          2.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Grècia antiga.

3. Roma (Monarquia i República) i la Mediterrània occidental antiga.

          3.1. Fonts per al coneixement de la Roma monàrquica i republicana.

          3.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Roma monàrquica i republicana i la Mediterrània occidental antiga.

4. Roma antiga. Imperi.

          4.1. Fonts per a la història de la Roma imperial.

          4.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Roma imperial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 60,00 0 60,00
Prova d'avaluació 6,00 150,00 6,00 162,00
Sessió expositiva 37,50 0 40,50 78,00
Total 43,50 210,00 46,50 300

Bibliografia

 • Algaze, Guillermo (cop. 2004 ). El Sistema-mundo de Uruk : la expansión de la primera civilización mesopotámica . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Barceló, Pedro|q(Barceló Batiste) (cop. 2014 ). Breve historia de Grecia y Roma (2a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beard, Mary (cop. 2006 ). Religions de Rome . Paris: Picard. Catàleg
 • Beard, Mary (2016). SPQR :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Beltrán Lloris, F. (1987 ). Atlas de historia antigua . Zaragoza: Diputación General de Aragón. Catàleg
 • Bendala Galán, Manuel (DL2015 ). Hijos del rayo : los Barca y el dominio cartaginés en Hispania . Madrid: Trébede. Catàleg
 • Bravo, Gonzalo (1998 ). Historia del mundo antiguo : una introducción crítica . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Bravo, Gonzalo (1998). Historia de la Roma antigua. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Brewer, Douglas J (2007 ). Historia de la civilización egipcia . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cabrero, Javier i Fernández, Pilar (2014). Historia Antigua II: el mundo clásico: historia de Roma. UNED.
 • Cabrero, Javier et al. (2019). Introducción a la historia de la antigüedad. UNED.
 • Carreras Monfort, César (DL 2009). El Món classic I . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cultura política de la República Romana:. . Catàleg
 • Diccionario del mundo antiguo : Próximo Oriente, egipto, Grecia y Roma (1994 ). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Domínguez Monedero, Adolfo Jerónimo (2006 ). Atlas histórico del mundo griego antiguo . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Duplá Ansuátegui, Antonio (2015 ). La República Romana arcaica (509-264 a.C.). Madrid: Síntesis. Recuperat 28-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499582559 Catàleg
 • García Moreno, Luis A (2005 ). El Bajo imperio romano . Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Gómez Espelosín, F. Javier (2014 ). Introducción a la Grecia antigua (2ª ed. rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Gómez Pantoja, Joaquín (coord) (2003). Historia antigua (Grecia y Roma). Ariel.
 • Historia del mundo clásico a través de sus textos (1999). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Iriarte, Ana (DL 2011 ). Historiografía y mundo griego . [Lejona, Vizcaya]: Universidad de País Vasco Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea Argitalpen Zerbitzua. Catàleg
 • Kinder, Hermann (1978 ). Atlas histórico mundial (7a ed.). Madrid: Istmo. Catàleg
 • Kuhrt, Amélie (2000-2001 ). El Oriente próximo en la antiguedad (c. 3000-330 a.C.) . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Liverani, Mario (cop. 2006 ). Mito y política en la historiografía del Próximo Oriente antiguo . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Liverani, Mario (cop. 2006 ). Uruk : la primera ciudad . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • López Barja de Quiroga, Pedro (2004). Historia de Roma. Tres Cantos (Madrid): Akal. Catàleg
 • Marqués, Néstor F. (2018). Un Año en la antigua Roma :. Barcelona: Espasa. Catàleg
 • Moreno García, Juan Carlos (2004 ). Egipto en el Imperio Antiguo (2650-2150 antes de Cristo) . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Osgood, Josiah (2018). Rome and the making of a world state, 150 BCE - 20 CE /. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Padró i Parcerisa, Josep (1996 ). Historia del Egipto faraónico . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Pascual González, José (2015 ). Grecia en el siglo IV a.C.. Madrid: Síntesis. Recuperat 30-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499580357 Catàleg
 • Pérez Lagarcha, Antonio (2006). Historia antigua de Egipto y del Próximo Oriente. Akal.
 • Pomeroy, Sarah B (2001). La Antigua Grecia :. Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Reeves, Nicholas (cop. 2001 ). El Antiguo Egipto : los grandes descubrimientos . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Roldán Hervás, José Manuel (1995 ). Historia de Roma . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Roma:. . Catàleg
 • Rosenstein, Nathan Stewart (cop. 2012 ). Rome and the Mediterranean 290 to 146 BC : the Imperial Republic . Edinburgh: Edinburgh University Press. Catàleg
 • Sánchez León, María Luisa (DL 1998 ). El Alto imperio romano (14-235) . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Sanmartín, Joaquín (1998). Historia antigua del Próximo Oriente :. Madrid: Akal. Catàleg
 • Torelli, Mario (cop. 1996 ). Historia de los etruscos . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Urruela Quesada, Jesús (cop. 2006 ). Egipto faraónico : política, economía y sociedad . Salamanca: Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Vázquez Hoys, Ana María (2004- ). Historia del mundo antiguo . Madrid: Sanz y Torres. Catàleg
 • Wagner, Carlos G. (1993 ). El Proximo oriente antiguo . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 1 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 1. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades 10
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 2 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 2. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 3 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 3. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 4 corresponent a la lectura d'un llibre. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Prova escrita de resposta oberta del tema 4. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10
Realització d'un treball vinculat al tema 2 Grau s'assoliment de les competències vinculades. 10 No
Realització d'un treball vinculat als temes 3 i 4 Grau d'assoliment de les competències vinculades. 10 No

Qualificació

a. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la suma percentual de totes les activitats d'avaluació i obtenir una qualificació mínima de 3 a cadascuna de les proves escrites de resposta oberta o tancada.

b. La qualificació final serà el resultat d'aplicar el percentatge de cada activitat d'avaluació en relació al global de l'assignatura, sempre i quan es compleixi el punt a.

c. Per aprovar és imprescindible haver-se presentat a totes les proves escrites de resposta oberta o tancada

d. Es podran efectuar les proves de recuperació quan no s'hagin efectuat els exàmens ordinaris o quan s'hagi obtingut una nota inferior a 3. En aquest darrer cas la nota màxima que es podrà obtenir en l'examen de recuperació serà de 3.

e. Les proves i activitats d'avaluació són individuals. Les proves o activitats d'avaluació que siguin coincidents seran qualificades amb un suspens.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un No Presentat final a l'assignatura només es donarà en aquells casos que un/a alumne/a no hagi presentat CAP activitat d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en una prova escrita relacionada amb el conjunt dels continguts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoria s'efectuarà en els dies i horaris establerts pel professorat de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat s'efectuarà virtualment mitjançant els canals oficials de la Universitat de Girona.

Observacions

L'assistència a determinades activitats no contemplades en el disseny de l'assignatura però que tinguin relació amb ella tindran una valoració positiva en la nota final de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Arqueologia
 • Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia
 • Art antic I. Proper orient
 • Art antic II. Grècia i Roma
 • Art clàssic: escultura grecoromana

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes virtuals podran esdevenir presencials o les presencials podran esdevenir virtuals en funció de la normativa que reguli aquesta qüestió en cada moment.

Modificació de l'avaluació:
No es preveuen modificacions de l'avaluació excepte aquelles derivades de noves normatives sobre presencialitat o virtualitat que canviïn el plantejament inicial de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació podran efectuar-se totalment o parcial de manera presencial a partir de noves reglamentacions que puguin modificar el disseny original de l'assignatura.